Bjärke Energi

Driftstörning

Störning måndag em

11 september, 2017

Vid 16.30 drabbades området mellan Vänga – Fly av ett avbrott pga trädpåfall på en av våra högspänningsledningar. Vid 17.30 var strömmen tillbaka samtliga.

Stamnätet orsakade dipp

8 september, 2017

Svenska Kraftnäts störning på stamnätet igår och i morse har påverkat kunder i hela Västsverige. Störningen orsakades av ledningen mellan Stenkullen och Strömma och märktes mest som en sekundkort spänningsdipp.

Planerat avbrott Areberg, Säveljung, Röttorp

5 september, 2017

På fredag den 8 september kommer vi att koppla in nya transformatorstationer i området och kommer därför att ha ett planerat  elavbrott mellan kl. 12:00-16:00.

60 elabonnenter är berörda och dessa får avisering via post.

Störning i fibernätet

24 augusti, 2017

Vid halv elvatiden drabbades samtliga fiberkunder av en störning på sin anslutning. Detta gällde alla oavsett vilken operatör eller tjänst man valt. Strax innan elva var fibernätet i drift igen.

Stamnätsfel påverkar oss

17 augusti, 2017

Under tisdagskvällen drabbades hela vårat elnät tillsammans med resten av västra Sverige av att Svenska Kraftnäts ledning löste ut. I samband med detta dippade strömförsörjningen i en sekund. Detta skedde vid två tillfällen med två timmars mellanrum.

Driftstörning i Bergstena

17 augusti, 2017

Under torsdagsmorgonen hade vi ett strömavbrott p.g.a. trasiga säkringar i Bergstena. Detta berörde ca 20 fastigheter runt Perssons trä. Avbrottet varade i ca. 30 minuter.

 

Lördag i Sollebrunn

13 augusti, 2017

Vid 18-tiden på lördagskvällen fick hela Sollebrunn ett avbrott som endast varade i ett par sekunder innan återinkoppling skedde.

Planerat avbrott Torp Sollebrunn

2 augusti, 2017

Tisdagen den 8 augusti har vi ett mindre avbrottsarbete vid Torpvägen i Sollebrunn. Vi ska koppla in nya elkablar och har därför avbrott för 13 fastigheter successivt mellan 09:00-12:00. Alla berörda abonnenter har fått utskick om detta.

Avgrävd kabel Ågatan

31 juli, 2017

Återigen har vi en avgrävd elkabel i Sollebrunn efter oförsiktiga grävares framfart. Denna gång påverkas fastigheter på Mellbyvägen, Trädgårdsgatan och Ågatan. Reparationsarbeten pågår under fm.

 

Vattenfalls inmatning till Sollebrunn

22 juli, 2017

För tredje gången på kort tid och för andra morgonen i rad så hade Vattenfall återigen vid 7-tiden en återinkoppling på den ledning som försörjer hela Sollebrunnsområdet med el.

Vattenfall startar felsökning men i avvaktan på att de förhoppningsvis hittar något fel att åtgärda har omläggning skett så att en annan ledning kommer att användas för att mata Bjärke Energis område.

 

Kort avbrott i Sollebrunn under morgonen

21 juli, 2017

Fredag morgon den 21/7 kl. 07:04 drabbades en stor del av Sollebrunns området av ett kort elavbrott.
Anledningen till avbrottet var att Vattenfalls ledning som matar el till Bjärke Energis elnät för en kort stund blev strömlöst pga ett jordfel.

Kortare avbrott i Sollebrunn tisdag

12 juli, 2017

Tisdag den 11 juli kl. 10:48 drabbades hela Sollebrunnsområdet av ett kort strömavbrott.
Anledningen till avbrottet var att Vattenfalls ledning som matar el till Bjärke Energis elnät för en kort stund blev strömlöst.

Planerat avbrott i Fly 5/7

30 juni, 2017

Onsdagen den 5 juli mellan kl. 09:00-14:00 kommer vi att bryta strömmen för drygt 60 fastigheter i Flyområdet.  Orsaken till avbrottet är inkoppling av en ny transformator.

Berörda fastigheter får en avisering ett par dagar i förväg.

Blåsten orsakade problem under torsdag em

30 juni, 2017

Under eftermiddagen vid 17-tiden drabbades Gräfsnäsledningen av ett elavbrott p.g.a. blåst som fällde träd vid Stussbäcken. Efter hand kopplades ledningen in och reparationen var helt klar 18:40

Planerat avbrott Granelid

26 juni, 2017

Inkoppling av ny högspänningskabel mellan St. Mellby och Granelid.

Fredag 2017-06-30 mellan kl. 09:30-13:00.

 

40 berörda anläggningar som samtliga aviserats per post.

Planerat avbrott i Vänga på fredag

14 juni, 2017

Fredag 16 juni kl. 09.00 — 14.00

Drygt 60 fastigheter är påverkade och dessa får en avisering i brevlådan. Anledningen till avbrottsarbetet är inkoppling av nya högspänningskablar i Vänga.

Planerat avbrott i Vänga på tisdag

12 juni, 2017

Tisdag den 13 juni kommer det att vara ett avbrott i Vänga p.g.a. av inkoppling av nya elkablar.

 

61 anläggningar kommer att ha avbrott kl. 9:30-10:30. KLART kl. 10:10

81 anläggningar kommer att ha avbrott kl. 9:30-14:30. KLART kl. 13:30

 

Avisering har skickats per post till berörda fastighetsägare.

Fredag morgon i Glossbo

2 juni, 2017

Vid åttatiden på fredagsmorgonen blev delar av Gendalen, Glossbo, Stora Mellby, Jordala och Magra strömlösa. Felet lokaliserades till en avgrävd kabel i Glossbo och övriga områden fick ganska omgående el igen.

Reparationen av felet pågick fram till halv två då alla hade strömmen tillbaka.