Bjärke Energi

Driftstörning

Vattenfalls inmatning till Sollebrunn

22 juli, 2017

För tredje gången på kort tid och för andra morgonen i rad så hade Vattenfall återigen vid 7-tiden en återinkoppling på den ledning som försörjer hela Sollebrunnsområdet med el.

Vattenfall startar felsökning men i avvaktan på att de förhoppningsvis hittar något fel att åtgärda har omläggning skett så att en annan ledning kommer att användas för att mata Bjärke Energis område.

 

Kort avbrott i Sollebrunn under morgonen

21 juli, 2017

Fredag morgon den 21/7 kl. 07:04 drabbades en stor del av Sollebrunns området av ett kort elavbrott.
Anledningen till avbrottet var att Vattenfalls ledning som matar el till Bjärke Energis elnät för en kort stund blev strömlöst pga ett jordfel.

Kortare avbrott i Sollebrunn tisdag

12 juli, 2017

Tisdag den 11 juli kl. 10:48 drabbades hela Sollebrunnsområdet av ett kort strömavbrott.
Anledningen till avbrottet var att Vattenfalls ledning som matar el till Bjärke Energis elnät för en kort stund blev strömlöst.

Planerat avbrott i Fly 5/7

30 juni, 2017

Onsdagen den 5 juli mellan kl. 09:00-14:00 kommer vi att bryta strömmen för drygt 60 fastigheter i Flyområdet.  Orsaken till avbrottet är inkoppling av en ny transformator.

Berörda fastigheter får en avisering ett par dagar i förväg.

Blåsten orsakade problem under torsdag em

30 juni, 2017

Under eftermiddagen vid 17-tiden drabbades Gräfsnäsledningen av ett elavbrott p.g.a. blåst som fällde träd vid Stussbäcken. Efter hand kopplades ledningen in och reparationen var helt klar 18:40

Planerat avbrott Granelid

26 juni, 2017

Inkoppling av ny högspänningskabel mellan St. Mellby och Granelid.

Fredag 2017-06-30 mellan kl. 09:30-13:00.

 

40 berörda anläggningar som samtliga aviserats per post.

Planerat avbrott i Vänga på fredag

14 juni, 2017

Fredag 16 juni kl. 09.00 — 14.00

Drygt 60 fastigheter är påverkade och dessa får en avisering i brevlådan. Anledningen till avbrottsarbetet är inkoppling av nya högspänningskablar i Vänga.

Planerat avbrott i Vänga på tisdag

12 juni, 2017

Tisdag den 13 juni kommer det att vara ett avbrott i Vänga p.g.a. av inkoppling av nya elkablar.

 

61 anläggningar kommer att ha avbrott kl. 9:30-10:30. KLART kl. 10:10

81 anläggningar kommer att ha avbrott kl. 9:30-14:30. KLART kl. 13:30

 

Avisering har skickats per post till berörda fastighetsägare.

Fredag morgon i Glossbo

2 juni, 2017

Vid åttatiden på fredagsmorgonen blev delar av Gendalen, Glossbo, Stora Mellby, Jordala och Magra strömlösa. Felet lokaliserades till en avgrävd kabel i Glossbo och övriga områden fick ganska omgående el igen.

Reparationen av felet pågick fram till halv två då alla hade strömmen tillbaka.

Planerat avbrott i Magra

1 juni, 2017

Fredagen den 2 juni kommer vi att bryta strömmen för drygt 30 fastigheter runt Magra skola p.g.a. inkoppling av elkabel. Vi har försökt att ringa berörda kunder men inte fått tag på alla.

Avbrottet skulle vara mellan kl. 14:00-15:30 men p.g.a. annat avbrottsarbete i Glossbo blev starten av detta försenat till 15:30. Inget slutdags är satt.

 

Planerat avbrott i Röttorp-Holma

16 maj, 2017

På torsdagen kommer vi att koppla in vår nya transformatorstation i området och behöver därför stänga av elleveransen till 16 st fastigheter under arbetets gång.

18 maj kl. 09:30 – 13:30

Alla berörda kunder är aviserade via brev.

 

Kortare avbrott på torsdag kväll

21 april, 2017

Strax efter halv nio på torsdagskvällen blev ett stort antal av våra kunder strömlösa i ett par minuter. Det var ett misslyckat kopplingsarbete av Vattenfall inne i Alingsås som orsakade att vår mottagningsstation i Anten blev utan strömförsörjning.

 

De drabbade områdena var Kvarnabo – Sjövik och Vänga – Fly.

Felet i Sollebrunn måndag em

11 april, 2017

Kl. 16:17 på måndag eftermiddag slocknade i princip hela vårt elnät. Vattenfalls ledning från Stenkullen till Alingsås blev då strömlös liksom matningen från Alingsås till vår station i Anten. Samtidigt som detta skedde bröts strömmen till alla våra utledningar i Sollebrunn utom mot Magra. Anledningen till detta fel är okänt idag men något fel på Vattenfalls utrustning har skett.

Felet för de flesta blev en blinkning eller endast ett par sekunder. Dock hade Sollebrunn samhälle ett par minuters avbrott i samband med detta.

 

Bergstena tisdag fm

4 april, 2017

P.g.a. störningar i elnätet kommer vi att bryta elförsörjningen till Bergstena by – Perssons trä – Tåsjön – Fogdegården under arbetets gång.  Avbrottet kommer att vara i 20-30 minuter och starta strax före kl.10.00.

Nu är alla i drift igen. Avbrottet varade i ca 10 minuter.

 

Planerat avbrott i Magra 6 april

4 april, 2017

Torsdag 2017-04-06 kl. 08:00-09:30

Avbrottet sker p.g.a. arbete med högspänningskabeln vid Skattegården och Magra skola.

 

34 anläggningar är berörda och samtliga är aviserade med brev.

Kort blinkning

16 mars, 2017

Vid halv tre under torsdagen blev hela vår station i Sollebrunn utan ström då det (överliggande) elnät som den får ström från plötsligt slogs ut. Det märktes endast som en blinkning men berörde väldigt många av våra kunder.

 

Problem utanför Stora Mellby

9 mars, 2017

Strax före halv ett försvann strömmen för alla som bor mellan och runt Stora Mellby och Glossbo. Efter lite omkopplingar kunde vi se till att Stora Mellby samhälle fick tillbaka strömmen. Även områden som Jordala-Gendalen-Glossbo fick tillbaka elen efter ett kortare avbrott.

Vid kvart över ett hade alla strömmen tillbaka

 

Planerat avbrott i Östadkulle torsdag 23 feb

17 februari, 2017

Under torsdagen kommer vi att ha ett planerat elavbrott när vi ska koppla ur den gamla högspänningskabeln som går i luften. Därmed är hela det gamla elnätet nedsläckt och den senaste tidens investeringar i området med nya kablar och stationer är i full drift vilket ökar driftsäkerheten.

 

Torsdagen den 23 feb kl. 09.30 – 14.00

Berörda områden är Aspvägen, Lena Hed, Vittene, Gillängen, Lunnahult, Brotorp, Sandris, Furulundsvägen, Bagerivägen och Vittene Säteri.

 

Alla kunder har fått en avisering i brevlådan.

Planerat avbrott i Vänga onsdag 22 feb

17 februari, 2017

Vi kommer att montera fiberkabel samt ansluta en ny frånskiljare i vårt ledningsnät under onsdagen och kommer därför att bryta elförsörjningen i området under arbetets gång.

 

Onsdagen den 22 feb kl. 09.00 – 14.00

Berörda områden är Äspenäs, Skomakarsten, Vänga, Häckelid, Brattås, Brogärde, Vagnshed, Horsdalen, Deragården, Skräddaregården.

 

Kunder i dessa områden har fått en avisering i brevlådan.

 

Fel tillstötte i området under dagen så när vårt arbete var klart löste linjen och området förblev strömlöst. Vid 15-tiden var området igång igen.