Bjärke Energi

Fiberprojekt Jordala-Hede

Nu är projektet igång med att fiberansluta området runt Jordala-Hede.

Status 2019-10-25Hökedalen-Korsdalen är nu klart med både nytt ledningsnät, nätstationer och serviskablar till kunder och nästa område blir Humlebotten-Krösslätt. Totalt har vi grävt klart 75% av området och snart har vi passerat 100 kunder som surfar via Bjärkefiber i Jordalaområdet. Riktigt roligt!

Status 2019-07-08: Det nya högspänningsnätet från Knutstorp-Lunden-Apeldalen-Hökedalen-Oxegården är nu i drift.  Detta kommer att avsevärt förbättra leveranssäkerheten i området. Efter semesterperioden  fortsätter arbetet  mellan Hökedalen-Korsdalen, Humlebotten och Krösslätt. Mer info samt bilder finns bland våra Nyheter med samma datum.

Status 2019-06-26Grävarbetet är klart fram till Lunden och fortsätter nu från Oxegården till Hökedalen. I höst kommer vi att fortsätta grävarbetet mot Humlebotten-Krösslätt-Svalehult. Diskussioner och planering pågår vid Krösslätt-Botten-Dunbäcken men är inte helt klart. Idag surfar 60% av de kunder i området som beställt en fiberanslutning via Bjärkefiber.

Status 2019-01-09: Fibernätet breder nu ut sig och finns i området Jordala, Hede, Knutstorp-Västmantorp. Planeringen fram till Krösslätt är också klar medan planeringen för Botten och Kronobotten pågår. 53% av fastigheterna som beställt en fiberanslutning är nu i drift. Glöm inte att meddela oss när ni gjort er grävinsats på tomten!

Status 2018-09-28: Grävarbeten fortsätter nu mellan Västmantorp – Knutstorp och flera kunder driftsätts i områden mellan Granelid-Käringebrunn-Yttre Jordala och Granelid-Västmantorp-Bäck och Hede. De område som återstår är Västmantorp-Knutstorp- Lunden-Hökedalen-Botten-Kronobotten. Grävarbetena kommer också huvudsakligen ske i den ordningen. I samband med grävarbeten får vi in fler beställningar från de fastigheter som inte hoppade på tåget från början. Detta är jätteroligt och är du en av dem som ännu inte beställt är du välkommen att höra av dig till oss.

Status 2018-05-30: Ett par veckor har vi nu ägnat oss åt återställningsarbeten efter vinterns grävinsatser. Vi har grävt klart till Hjortås och fortsätter nu mot Kungsered. I dagsläget finns ett grävlag i området på heltid men ev. tillkommer fler insatser framöver. Delar av beredningen för den fortsatta sträckan är nu klar. Ca. 30% av de fastigheter som beställt en fiberanslutning i Jordala är nu inkopplade.

Status 2018-03-08: Vi har nu anslutit en hel del kunder i området och har under den här tiden haft flera olika grävlag igång samtidigt. Allt för att snabba på möjligheten till anslutning för er. Vi har nyss satt en ny station i Yttre Jordala och gräver därifrån mot Hjortås och vidare mot Kungsered. Genom detta stabiliseras elnätet på ett mycket bra sätt. Sedan grävs det vidare i Yttre Jordala. Just nu pågår beredning i Knutstorp och Krösslätt.

Status 2018-01-05: Under projektets gång kopplar vi successivt in både fiberkunder men också det nya elnätet som byggs. Den senaste månaden har vi kunnat koppla ur hela 2,7 km luftledning i området!

Status 2017-11-13Grävarbetet fortsätter och vi har just nu tre grävlag igång. Vi gräver både för el och fiber och har återigen satt en ny transformatorstation. Mats fortsätter att planera och har mycket kontakt med markägare i området.

Status 2017-10-19Kundträff ute hos er! Vi bjuder på korv med bröd! Kom och prata med oss på plats om fiber i allmänhet men kanske er anslutning i synnerhet. Vi finns på Hede Säter kl. 17-19.

Status 2017-09-15Vår första kund i Jordala är nu igång och surfar på sin fiberanslutning!

Status 2017-09-08: En stor del av området ska ju även få förnyat och vädersäkrat elnät. Vi har därför planerat in ett antal nya transformatorstationer och jordkablar där nu en del finns på plats och inom kort ska kopplas in. Detta ger stort plus för leveranssäkerheten av el i Jordalaområdet.

Status 2017-08-15: Sträckan Granelid – Övre Jordala är klar. Här har det blivit både nya elkablar, fiberslangar samt nya transformatorstationer. Vi har två maskiner som går i området och nästa sträcka är nu Övre Jordala mot Åsen. Ett planeringsarbete för Knutstorp – Västmanstorp har också startats upp.

Status 2017-05-22Idag genomförs visning av beredningen på plats och förberedelser för grävning med material o.s.v. görs. De startar den första grävetappen direkt. Se bilden över områdena för de kommande tre etapperna längst ned på sidan.

Status 2017-04-12: Planeringen fortskrider och fortsättningen på grävarbetet blir i maj. Då startar vi i Granelid och går mot Jordala.

Status 2017-02-01Grävarbetet med den första etappen är klart sedan en tid tillbaka och nu ska vi blåsa fiberkablarna i slangarna och komma fram till vår nya transformatorstation i Granelid. I övrigt pågår beredningsarbete på en större del av området och nästa etapp har grävstart under våren.

Status 2016-10-24: Idag drog grävarbetet igång för vårt stora projekt. Detta känns så klart enormt skönt för oss och vi hoppas nu att alla ni som beställt en fiberanslutning kan se att det äntligen närmar sig verklighet. Det är en lång resa som nu är inne i ett mer fysiskt skede.

Status 2016-10-18: Vi har nu fått klartecken från E. Sundell AB om att de gräver för oss i detta projekt. Grävstart blir vecka 44-45 med start i Kalvhagen. www.sundell.nu

Status 2016-08-17: Nu är beredningen klar för etapp 1 som sträcker sig mellan Kalvhagen-Prästaskogen-Granelid-Hede resp.  Yttre Jordala. Grävningen startar prel. i september/oktober. Beredningen för etapp 2 är startad och sträcker sig mellan Hede-Kronobotten-Dunbäcken.

Status 2016-06-21:Detaljplaneringarna mellan Prästaskogen in mot Jordala börjar nu bli klara. än väntar vi dock på en del bygglov samt tillstånd från Trafikverket vilket behövs för att ibland få t.ex. trycka kanalisation under en väg.

Status 2016-04-13Diskussionerna med markägare går bra enligt Mats. Även planeringen av förnyelsen av elnätet samt planeringen av fibernätet i området flyter smidigt. Starten av projektet kommer att utgå från Rosenlund/Kalvhagen och ta sträckningen in mot Jordala. Starten av grävningen blir när den grävmaskin som ska utföra projektet är klart på sitt befintliga arbetet i Östadkulle under förutsättning att beredningen är klar.

Status 2016-01-19: Detaljplaneringen är startad av vår beredare Mats. Det kan därför hända att ni blir kontaktade av honom för att diskutera lämplig grävsträcka eller anslutningspunkt.

Status 2015-12-22: Grävarbetet för att få fibernät genom Stora Mellby är påbörjat. Detta är en sträcka som behövs inför starten av Jordalaprojektet och kommer att utöka Bjärkefiber fram till luftledningen vid Prästaskogen (bakom kyrkan).

Status 2015-10-22: Grovplaneringen av området är klar. Samförläggning med elnätet kommer att göras då en del sträckor kommer att byggas om. Detta gäller främst högspänningsledningar som ska vädersäkras. Detaljplanering påbörjas inom kort med marköverenskommelser, bygglov och tillstånd och väntas pågå under vintern -15/-16. Planerad grävstart senare men redan under hösten görs en grävinsats för att ta fram fibernätet så nära området som möjligt.

Status 2015-06-29: I veckan går ett brev ut till alla er i Jordala som beställt en fiberanslutning med en lägesrapport. Vi vet om att projektet är försenat jämfört med våra ambitioner vilket gör att vi ändå gärna vill skicka en hälsning till er om att arbetet pågår.

Status 2015-04-29: P.g.a. hög arbetsbelastning dröjer det tyvärr innan vi kan starta grävarbetena i området. När vi får ett klartecken från beredaren vet vi mer men i nuläget ser det ut att dröja till vintern innan vi har möjlighet att komma igång.

Status 2015-03-30: Grovprojektering påbörjas där man tar hänsyn till både elnätet och det framtida fibernätet. En genomgång av var beställningarna befinner sig på kartan. Detta är det första som gås igenom innan man lämnar materialet för beredning.

Status 2014-12-08: Datumet för beställning har passerat och det har blivit ett stort gensvar. Idag går dock en påminnelse ut till de fastigheter som ännu inte skickat in sin blankett.

Status 2014-11-10: Idag skickas breven med beställningsblanketten ut till alla som lämnat in intresseanmälan. Beställningen ska sedan vara Bjärke Energi tillhanda den 1 december.

Status 2014-11-04: I dagarna håller vi på med grovprojektering av de 113 fastigheter som anmält intresse. Vi kommer inom någon vecka att skicka ut information till berörda med prisuppgift samt beställningsblankett.

Status 2014-09-19: Nästan 100 intresseanmälningar har kommit in vid sista anmälningsdagen. Påminnelser skickas ut till de fastigheter som ännu inte gjort någon intresseanmälan.

 

Så här har det sett ut kring vårt arbete med att få fiber samt förbättra elnätet i Jordala:

Informationsmöte i Stora Mellby församlingshem den 2 juni 2014 var startskottet. Informationsbrev samt intresseanmälningsblankett delas ut i brevlådorna i slutet av juni samma år. Här hade vi god hjälp av de olika vägföreningarna i området. Intresseanmälan skulle sedan vara oss tillhanda i augusti för att vara med i projektet. I september påbörjades vår grovprojektering med genomgång av intresseanmälda fastigheter. Här togs hänsyn till all den el som samtidigt skulle byggas i området. Under vintern 2014-2015 skickades information ut till alla som skickat in intresseanmälningar med prisinformation samt villkor och markupplåtelseavtal. Beställningar gjordes sedan för att delta i fiberprojektet. Detaljplanering/beredning av arbeten som behövdes för att bygga fibernätet i området och hem till de som skrivit avtal om fiberleverans startades efter att beställningarna kommit in och pågick sedan under en längre tid. Det var många markägare som skulle kontaktas och tillstånd att sökas. Starten av projektet blev hösten 2016 till Jordala-Hede med omnejd. Dock pågår beredningen för vissa områden ännu.

För er som inte finns med i projektet i år har fortfarande möjlighet att ansluta vid ett senare tillfälle men det blir då en individuell bedömning av pris, grävning samt anslutningspunkt.

 

Antal inkomna beställningar per 181231:  150 st

Etapp 1 = Röd

Etapp 2 = Blå

Etapp 3 = Gul