Bjärke Energi

Fiberprojekt Sjövik

DSC00814

Bjärkefiber i Sjövik

Vårt fibernät har funnits i Sjövik sedan våren 2014. Vi har förlagt fiberkabel i banvallen mellan Östad säteri och in mot Kronoberg. Detta var resultatet av föreningens mål med att kunna erbjuda stabil och säker infrastruktur till våra kunder och medlemmar vilket idag innebär både elnätet men också framtidssäker kommunikation i form av fibernät.

 

Vi har haft ett flertal möten i Sjövik under de senaste åren där vi träffat intresserade kunder och berättat om Bjärkefiber. Vi deltar även på Sjöviksdagen som arrangeras varje år i augusti/september. Många av er som vi träffat vid dessa tillfällen eller som ringt oss har lämnat intresseanmälan för en fiberanslutning till sin fastighet. Det tackar vi för och det hjälper oss att se vilka områden intresset är stort. När det bestäms var och hur vi ska gräva tar vi givetvis det till hjälp samtidigt som vi ser över behovet av ev. förnyelse av elnätet.

 

Nu har vi anslutit i stort sett alla på Östad byväg och under 2016 anslöts villor på Kronobergsvägen/Sjöhagsvägen. Arbetet utfördes delvis med fräsning i asfalten och blev klart i början av oktober. Vi har också fått ihop den saknade sträckan längs Sörviksvägen för att binda ihop hela det slangsystem som redan finns. Detta kommer att öppna upp för många hushåll att få tillgång till fibernätet.

 

Status:

  • Fastigheterna på östra sidan av Sörviksvägen, Halövägen, Bokövägen, Torstövägen och Långholmsvägen erbjöds och grävdes för fiber under våren 2017. Detta grävarbete är klart och många kunder har kunnat ansluta sig.
  • Grävarbete har utförts för el, fiber och gatubelysning mellan Utängsvägen – Kärret. Under detta arbete har vi förlagt fiber i anslutning till den gångväg genom Rönnvägens byalag vilket gett dem en utomordentligt bra möjlighet till att ansluta sig till Bjärkefiber.
  • Hösten 2017 kunde arbetet i området Huvden – Kärret med kringliggande vägar genomföras och slutligen slutföras. Här ska även en del luftledning tas ned.
  • Under hösten-vintern fortsatte vi sedan att fräsa i asfalten i fler gator för att bygga ut vårt fibernät i Sjövik. Det som nu pågår är resterande gator på västra sidan av Sörviksvägen. Alla berörda fastigheter har fått information och beställningsblankett hemskickat. Arbetet är igång och många vägar är redan klara.
  • Lerums kommun har byggt en gång- och cykelväg mellan Hagströms livs och ner mot byn förbi Hagen. Grävarbetet är klart och i samband med deras arbete förlades fiberslangar för ett ev. framtida bruk.
  • I feb-mars stoppades grävarbetet tillfälligt upp p.g.a. tjälen som trängt sig alltför långt ned i vägarna vilket gjorde att vi inte kunde gräva eller fräsa. Grävlaget fick andra områden i Sjövik så länge där det fortfarande gick att gräva.
  • Vi har nu grävt i många av gatorna i Sjöviks samhälle och för er som ännu inte grävt er del skulle det passa bra att få gjort det under den kommande perioden. Glöm inte att meddela oss när ni har slangen inne i huset. För oss är det önskvärt att många på samma gata är klara när vi kommer dit och ska driftsätta för att minimera ställtider o.s.v. även om det inte är ett krav.
  • I början av juni 2018 hängde vi upp fiberkabel längs en sträcka vid Buaholm där vi inte kunnat gräva. Detta kommer att kopplas in i slutet av juni och möjliggör driftsättning för många fastigheter i södra delen av Kärret.
  • Utskick har den senaste tiden även gjorts till Hagens väg.

 

Vid beställning kommer sk. mäklarskyltar att placeras på tomten. Detta gäller givetvis inte dem som redan är i drift.

 

 

Har ni frågor eller är nyfikna på Bjärkefiber är ni varmt välkomna att ringa  eller besöka oss.