Bjärke Energi

ROT-avdrag

Vill Ni ha hjälp med nedgrävning av fiberslangen? Tänk då på att möjlighet till rotavdrag finns.
Skatteverket skriver:

Bredband
Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.