Fiberprojekt Erska-Valkås-Maden

Projektet med att bygga vidare på vårt fibernät och in i detta område har diskuterats en tid. Vi har tre möjliga anslutningspunkter i utkanterna att utgå ifrån. Projektet är igång och uppdelat i flera etapper. Nedan kan ni se arbetsgången så här långt.

April 2021

Mycket av planeringen är klar. Grävinsatserna kommer att dra igång igen i området under sommaren. Så småningom kommer det ev. även att kompletteras med ytterligare en maskin för att intensifiera arbetet.

December 2020

Nu är även Österbo-Maden klart och slangarna är nedgrävda. Nästa sträcka är Maden-Hulkås där planeringen är färdig och grävningen förbereds. Planeringen pågår för kommande sträckor som är Erska-Saxebo och Saxebo-Valkås. Sedan starten av detta projekt har vi haft en maskin i området periodvis. Denna kommer ev. att kompletteras med ytterligare en maskin senare under 2021 för att intensifiera arbetet.

September 2020

Det första området runt Erska-Österbo är klart och ett mindre antal kunder kan nu surfa på sin fiberuppkoppling. Vi håller nu på med sträckan Österbo-Maden där även den tekniska planeringen är klar. På sista sträckan som blir Erska-Valkås pågår den tekniska planeringen och det kan därför finnas tillfällen där vår personal syns i området eller kontaktar er som är markägare.

Maj 2020

Flera delområden är nu färdigplanerade. Inom kort kommer området runt Kärret att färdigställas och de hus som nu fått en slang i tomtgränsen kan gräva sin del och slutföra installationen av fiber. Kommande grävetapper blir Saxebo och Maden.

Hösten/Vintern 2019

Beredning startas upp och kontakter kommer att tas med de markägare som blir berörda. Genomgång av befintligt elledningsnät görs för att samköra med det nya fibernätet.

Juni 2019

Planeringen i området runt Österbo är klar och en grävinsats kommer att påbörjas redan under sommaren. Övrig detaljplanering pågår.

Maj 2019

En sk. mäklarskylt kommer att placeras hos de fastigheter som beställt anslutning till Bjärkefiber.

April 2019

Bekräftelse skickas till alla som beställt en fiberanslutning vilket är 44 % av fastigheterna. Dessa fastigheter finns utspridda över hela området men det finns delar som är betydligt tätare. Beslutet är nu att vi delar upp området i olika etapper där de områden där flest beställt en anslutning kommer att prioriteras. Uppdelningen av etapperna redovisas här senare.

Mars 2019

En påminnelse gick ut till alla de som ännu inte beställt.

Februari 2019

Sista dag för beställning av en fiberanslutning var 2019-02-28.

Januari 2019

Utskick till alla fastighetsägare i området med information om Bjärkefiber tillsammans med en beställningsblankett. I brevet angavs att utfallet på antalet beställningar kommer att vara avgörande för hur och när projektet genomförs. 105 fastigheter fanns med i utskicket. Anslutningsavgiften är 19 500 kr.