Fiberprojekt Västerhult-Kopparås-Fåglaryd

December 2020

Beställningsfasen är nu klar. Planeringen är i stort sett klar och grävstarten kommer allt närmre. Vår grävmaskin som ska arbeta i området är nu på ett annat projekt som ska slutföras efter årsskiftet. Därefter startas grävarbetet upp med en första etapp mellan Västerhult-Kopparås där prioritet ligger på att förstärka elnätet.

November 2020

Hittills har 55% av fastigheterna i området beställt en fiberanslutning. Vi har den 10 november skickat ut påminnelser till övriga för att ge dem chansen att hoppa på tåget för en fiberanslutning om de missat eller glömt av. Planeringen pågår.

Oktober 2020

Utskick till alla fastighetsägare i området med information om Bjärkefiber tillsammans med en beställningsblankett. Sista dag för beställning av fiberanslutning är 31/10.

Planerad grävstart är 2021 och kan komma att utföras i etapper.

Vår personal syns en del i området i samband med planeringen.

Ansökan om bygglov för en ny transformatorstation är inskickat och väntar på godkännande.

2019-2020

Då vi ser att området är i behov av förnyat och säkrare elnät har en grov planering tagits fram. Det är ett relativt stort område där vi ska försöka kablifiera för att minimera väderpåverkande störningar på elleveransen i området. Som vanligt i dessa projekt erbjuds kunderna att ansluta sig till Bjärkefiber.

Under planeringsarbetet tar vi kontakt med många markägare samt söker bygglov och tillstånd där detta krävs.

Först när alla överenskommelser med markägare är klara kan vi meddela hur och var själva grävningen ska ske. Klart är dock att vi kommer att gräva för högspänningskablar mellan våra transformatorstationer i området först för att sedan gå tillbaka och gräva fram lågspänningskablar och fiber till kunderna.

Det gamla luftledningsnätet kommer tillsammans med stolparna att raseras först när det nya elnätet varit i bruk ett tag.