Bjärke Energi

Västlänk / NetWest

Västlänk är ett samarbete mellan 19 stadsnätsägare i Västsverige där Bjärke Energi är ett av dem. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närhet till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.
Med Västlänk förbinder vi våra stadsnät för att skapa en regional IT-infrastruktur i Västra Götaland. I första hand är det aktuellt med en förbindelse med Alingsås Energis stadsnät som byggt ut ett optofibernät i Alingsås tätort. Via optofibernätet kan vi sedan erbjuda anslutna kunder bl.a. snabb kommunikation, internet samt kabel-tv.

vastlank logo

Netwest AB är sedan ett nybildat regionalt marknadsbolag i Västra Götaland som erbjuder regional och lokal täckning för operatörer som kommunicerar via fiber. Bolaget samägs av 28 kommuner i Västra Götalands Län tillsammans med Västra Götalandsregionen. Netwests verksamhet har sin bas i de många stadsnätens omfattande infrastruktur och verkar i en ung bransch som kännetecknas av stor efterfrågan och snabb utveckling. Läs mer om NetWest på deras hemsida www.netwest.se.

NetWest