Bjärke Energi

Oväder lördag

11 augusti, 2018

Ovädret som drog förbi vårt område under förmiddagen drog med en hel del träd vilket på vissa håll föll på elledningar. Elen höll i de flesta fall men ett område där det blev värre var Östra Antenvägen Äspenäs där ledningen skadades och behövde större arbete för att få igång igen. Det var 9 abonnenter som därför var utan ström en längre tid då maskiner och skogsröjare behövdes i området. Det lades ett provisorisk ledningsnät tills vidare.

 

Det ligger fortsatt mycket träd på våra luftledningar i framförallt Äskekärr och Vänga och arbete med att ta bort dessa kommer att pågå under veckan. Det kan därför komma att göras kortare oaviserad avbrott under arbetets gång.

 

  • Vi tar tacksamt emot information om ni ser träd på elledningar. Ring 0322-650500 eller maila på info@bjerke-energi.se om ni uppmärksammat något.