Bjärke Energi

Planerat arbete i Bergstena på lördag 14 sept

11 september, 2019

P.g,a. ombyggnad av en transformatorstation i området behöver vi koppla ifrån strömmen vid två tillfällen under lördagen.

Avbrott kl. 08:00 – 08:30 samt kl. 13:30-14:00

Ca 40 fastigheter berörs och har aviserats per brev.