Bjärke Energi

Planerat avbrott 12 dec

11 december, 2018

Onsdagen den 12 december kl. 09:30-13:30

Östra Svedernavägen, Videhusvägen och Stussbäcken. Totalt 12 abonnenter är berörda och samtliga är aviserade per post.

Orsak till avbrottet är inkoppling av ny elkabel.

 

Onsdagen den 12 december kl. 09:30-10:00 och kl. 13:00-13:30

Samma dag men endast två kortare avbrott av samma anledning kommer att ske för 32 abonnenter på Liveredsvägen och Rörkärrsvägen. Samtliga är aviserade per post.