Bjärke Energi

Planerat avbrott Botten-Krösslätt 27/2

20 februari, 2020

P.g.a. inkoppling av ny station kommer vi att bryta strömmen för området runt Humlebotten-Krösslätt-Botten under arbetets gång.

Torsdag 27/2 kl. 09:30-11:00

23 abonnenter berörs av arbetet och har aviserats via post.