Normaltariff

Idag har alla kunder med minst 25 A huvudsäkring effektabonnemang. Detta som ett led i vår strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har effektabonnemang betalar elnätsavgiften baserat både på mätarsäkringens storlek och sitt utnyttjande av elnätet. Detta kommer att göra att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag till skillnad från gamla säkringstariffen som har en månadsavgift som är lika stor under hela året. För att hålla koll på ditt uttag som effektkund kan du ta ut statistik från Mina Sidor där du kan se dina timvärden och följa din kurva under året.

Så småningom kommer även anläggningar med både 20 A samt 16 A att läggas över på normaltariff och numera nytecknas inte längre säkringsabonnemang 20 A och 16 A, t.v. kommer dock 16 A säkringsabonnemang för lägenhet att finnas kvar.

Observera att vid en säkringsförändring (höjning/sänkning) eller uppstart av produktionsanläggning oavsett Amperestorlek läggs anläggningen på normaltariff. Det samma vid ett kundskifte på en anläggning.

Vad är normaltariff?

Det är ett sätt att betala sin elanvändning på som är baserat på din faktiska användning av elnätet. Detta ger dig som kund en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad.

Vad menas med effekt?

Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du t.ex. använder stora elmotorer samt tork-, värme- och kylanläggningar samtidigt, så blir ditt effektuttag högt under just den tiden. Om du istället använder anläggningarna efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt under en längre tid.

Hur beräknas ditt högsta timvärde?

Effektavgiften baseras på ditt högst uppmätta timvärde per månad d.v.s. den timme per månad då du använde mest el sammantaget. Om du sprider ut användningen över mer än en timme så minskas toppeffekten och därmed ditt högst uppmätta värde. Det innebär alltså att du själv kan hålla nere kostnaden genom att sprida ut din elanvändning.

OBS! NYHET NATTETID för 16A-63A

När vi tar fram det högsta timvärdet per månad kommer vi inte att räkna med timmarna mellan kl.22-06. Detta då det är relativt låg last i vårt elnät under den tiden på dygnet och att det därför är bra om kunderna kan styra delar av sitt eluttag dit. De kunder som kan ställa om sin förbrukning till de timmarna behöver därför inte bekymra sig för att det påverkar deras effektavgift. Detta gäller upp till kundens abonnerade säkring.

Däremot räknas förbrukningen som vanligt.

Att inte räkna med ovanstående tider i effektavgiften är ett försök att ge kunderna större incitament att styra sin elanvändning till tider då belastningen är lägre. Skulle vi dock få problem med återlast i elnätet p.g.a. denna styrsignal kan vi tvingas att avgiftsbelägga detta igen så detta ska ses som ett test under några år framöver.

Nättariffer 2023

De nya nättarifferna nedan börjar att gälla 2023-01-01. Observera att vi numera delar upp vinterperioden för energiavgiften så att öre/kWh skiljer sig mellan dagtid på vardagar och övrig tid.

normaltariff lågspänning 0,4 kV

     0,4 kV-tariff N5
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift 16Akr/år2 3002 875
Fast avgift 20Akr/år2 8003 500
Fast avgift 25Akr/år3 4004 250
Fast avgift 35Akr/år4 4005 500
Fast avgift 50Akr/år6 3007 875
Fast avgift 63Akr/år7 3009 125
Effektavgift dag kl. 06-22 nov-marskr/kW/mån85106,25
dag kl. 06-22 april-oktkr/kW/mån4050
natt kl. 22-06 alla dagar hela åretkr/kW/mån00
Överföringsavgifthögnov-mars vardagar kl. 06-22öre/kWh15,0018,75
lågnov-mars övrig tidöre/kWh10,5013,13
lågapril-oktöre/kWh10,5013,13

     0,4 kV-tariff N4
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift 80Akr/år10 00012 500
Fast avgift 100Akr/år12 00015 000
Fast avgift 125Akr/år15 00018 750
Fast avgift 160Akr/år17 00021 250
Fast avgift 200Akr/år22 00027 500
Fast avgift 250Akr/år27 00033 750
Fast avgift 315Akr/år37 00046 250
Fast avgift 355Akr/år44 00055 000
Fast avgift 400Akr/år49 00061 250
Fast avgift 500Akr/år67 00083 750
Fast avgift 1000Akr/år87 000108 750
Fast avgift 1600Akr/år102 000127 500
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån80100
april-oktkr/kW/mån4050
Överföringsavgifthögnov-mars vardagar kl. 06-22öre/kWh15,0018,75
lågnov-mars övrig tidöre/kWh10,5013,13
lågapril-oktöre/kWh10,5013,13

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad. Observera att vissa timmar tas bort ur underlaget för anläggningar upp till 63A.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 4,35 + 11,10 + 39,2 = 54,65 kr moms tillkommer.

normaltariff högspänning 10 kV

     10 kV-tariff N3
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift 50 kWkr/år25 00031 250
Fast avgift 200 kWkr/år38 80048 500
Fast avgift 600 kWkr/år118 000147 500
Fast avgift 1500 kWkr/år280 000350 000
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån7087,5
april-oktkr/kW/mån3037,5
Överföringsavgifthögnov-mars vardagar kl. 06-22öre/kWh15,0018,75
lågnov-mars övrig tidöre/kWh10,5013,13
lågapril-oktöre/kWh10,5013,13

Abonnerad effekt är anläggningens beräknade effektbehov och kan ändras årsvis.

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 870 + 905 + 2129 = 3904 moms tillkommer.