Bjärke Energi

Effekttariff

Effekttariff

2015 flyttades alla kunder med 25 A huvudsäkring över till effektabonnemang, precis som vi gjort tidigare med både 35 A, 50 A o.s.v. Detta gjordes som ett led i vår strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har effektabonnemang betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet. Detta kommer att göra att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag till skillnad från gamla säkringstariffen som har en månadsavgift som är lika stor under hela året. För att hålla koll på ditt uttag som effektkund kan du ta ut statistik från Mina Sidor där du kan se dina timvärden och följa din kurva under året.

Så småningom kommer även anläggningar med både 20 A samt 16 A att läggas över på effekttariff och efter 1 januari 2017 nytecknas inte längre säkringsabonnemang 20 A och 16 A, t.v. kommer dock 16 A säkringsabonnemang för lägenhet att finnas kvar. Observera att vid en säkringsförändring (höjning/sänkning), oavsett Amperestorlek, läggs anläggningen på effekttariff.

Vad är effekttariff?

Det är ett sätt att betala sin elanvändning på som är baserat på din faktiska användning av elnätet. Detta dig som kund en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad.

Vad menas med effekt?

Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du t.ex. använder stora elmotorer samt tork-, värme- och kylanläggningar samtidigt, så blir ditt effektuttag högt under just den tiden. Om du istället använder anläggningarna efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt under en längre tid.

Hur beräknas ditt högsta timvärde?

Effektavgiften baseras på ditt högst uppmätta timvärde per månad d.v.s. den timme per månad då du använde mest el sammantaget. Om du sprider ut användningen över mer än en timme så minskas toppeffekten och därmed ditt högst uppmätta värde. Det innebär alltså att du själv kan hålla nere kostnaden genom att sprida ut din elanvändning. Det högsta uppmätta timvärdet som blir din effektavgift har lägre a´ pris under sommaren då elnätet inte är lika hårt belastat.

Nättariffer 2019

De nya nättarifferna nedan börjar att gälla 2019-02-01.

 

Effekttariff lågspänning 0,4 kV

    0,4 kV-tariff N4
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift =<63Akr/år1 3001 625
Fast avgift >63Akr/år4 3005 375
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån105131,25
april-oktkr/kW/mån6075,00
Energiavgiftnov-marsöre/kWh7,409,25
april-oktöre/kWh6,708,38

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 3 + 9,5 + 45 = 57,5 kr moms tillkommer.

Effekttariff högspänning 10 kV

    10 kV-tariff N4
exkl. momsinkl. moms
Fast avgiftkr/år21 00026 250
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån90112,5
april-oktkr/kW/mån5062,50
Energiavgiftnov-marsöre/kWh6,98,63
april-oktöre/kWh6,27,75

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 750 + 600 + 2477= 3827 moms tillkommer.