Högkostnadsskydd för kommande höga elpriser

Här hittar du information om vad som gäller kring den senaste elpriskompensationen som regeringen BESLUTAT.

Torsdagen den 27 oktober 2022 presenterade regeringen en form av högkostnadsskydd för alla elanvändare i elområde 3 och 4. Bjärke Energis alla kunder finns i elområde 3. Förslaget är beslutat men vissa saker kring utbetalningen är inte fastlagda ännu. Stödet går i stora drag ut på följande:

Ersättningen är baserad på elanläggningens förbrukning mellan 211001-220930. Detta multiplicerar man med sitt elområdes överskjutande pris.

Referenspriset för att räkna fram sitt överskjutande pris är det rörliga medelpriset för hela Sverige (alla fyra elområdena) under perioden 211001-220930 vilket blev 75 öre/kWh.

Elområde 3 hade på samma tidsperiod ett medelpris på 125 öre/kWh vilket ger ett överskjutande pris på 50 öre/kWh högre än referenspriset.

  • För elanläggningar på Bjärke Energis elnätsområde blir ersättning då:  Faktisk årsförbrukning 211001-220930 * 50 öre/kWh.

Ersättningen gäller alla typer av elanläggningar (privatpersoner, företag, föreningar osv) och utbetalas till den abonnent som står för elabonnemanget en specifik dag som myndigheten bestämt vilket blev 17 november 2022. Ingen hänsyn tas till flyttar under perioden.

Förslaget innebär att det kommer att bli en engångsutbetalning och det uppdraget har gått till Försäkringskassan. De arbetar med det praktiska just nu men har som mål att betala ut till konsumenter i februari 2023 då förordningen är på plats. När utbetalningen kommer att göras till företag, organisationer och föreningar är ännu inte klart men för dem är det tidigast i februari 2023.

Ett tillägg i stödets utformning har kommit vilket innebär att abonnenter med mer än 3 000 000 kWh under den aktuella perioden endast får en automatisk utbetalning upp till den gränsen. Önskar man stöd för fler kWh måste man inkomma med underlag som visar på att man haft merkostnader som överstiger referenspriset. Det sista tillägget avser alltså bara mycket stora elanvändare.

Prenumerera på våra nyheter om du vill ta del av löpande information; bjerke-energi.se/registrera-dig-for-vara-nyheter . Du kan också läsa mer om högkostnadsskyddet på Svenska Kraftnäts hemsida; svk.se/stod-till-elanvandandare