Elstöd

Här hittar du information om vad som gäller kring de senaste elSTÖDen som regeringen BESLUTAT.

ELSTÖD 2 TILL KONSUMENTER

Nu pågår inrapportering av uppgifter för det senast beslutade elstöd som går till fysiska personer i alla fyra elområdena. Även detta stöd administreras via Försäkringskassan.

Ersättningen är baserad på elanläggningens förbrukning 221101-221231. Summan av förbrukningen multipliceras med 80% och sedan med sitt elområdes överskjutande pris.

Nationellt referenspris är 75 öre/kWh. Elområde 3, som Bjärke Energi tillhör, hade under perioden ett medelpris på 201 öre/kWh vilket ger ett överskjutande pris på 126 öre/kWh högre än referenspriset.

  • För elanläggningar på Bjärke Energis elnätsområde blir ersättning då:  Faktisk årsförbrukning 221101-221231 * 80% * 1,26 kr/kWh.

Man kan maximalt få ut ersättning för 18 000 kWh/anläggning. Ersättningen gäller endast fysiska personer (ej näringsidkare) och utbetalas till den abonnent som står för elabonnemanget en specifik dag som myndigheten bestämt vilket blev 31 december 2022. Ingen hänsyn tas till flyttar under eller efter perioden.

För er som har enskild firma kan Försäkringskassan komma att kontakta er för att reda ut om det finns delar i er förbrukning under perioden som åtgått till näringsverksamhet. Den delen ska i så fall inte få någon ersättning.

Utbetalning av Elstöd 2 sker i maj/juni.

På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad alternativt via Mina sidor.

ANMÄL DITT KONTO

För att erhålla pengarna så snabbt som möjligt ska du som kund anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara kund eller bli kund i Swedbank för att anmäla ditt konto i deras register. Du kan alltså lämna ett konto i en annan bank om du önskar. Det finns även en möjlighet att kontrollera sitt sedan tidigare anmälda konto om man vill. Tryck på bilden nedan för att komma dit.

För er som uppbär pension och har ett konto anmält hos Pensionsmyndigheten behöver inte registrera ett konto även här utan pengarna kommer att utbetalas till samma konto som pensionen

ELSTÖD 1 TILL BÅDE KONSUMENTER OCH NÄRINGSIDKARE

2022-10-27 presenterade regeringen en form av högkostnadsskydd för alla elanvändare i elområde 3 och 4. Bjärke Energis alla kunder finns i elområde 3. Förslaget är beslutat och utbetalningen klar för fysiska personer (konsumenter) men för näringsidkare återstår viss juridik innan utbetalning kan ske*. Stödet är följande:

Ersättningen är baserad på elanläggningens förbrukning mellan 211001-220930. Detta multiplicerar man med sitt elområdes överskjutande pris.

Nationellt referenspris är 75 öre/kWh. Elområde 3 hade under perioden ett medelpris på 125 öre/kWh vilket ger ett överskjutande pris på 50 öre/kWh högre än referenspriset.

  • För elanläggningar på Bjärke Energis elnätsområde blir ersättning då:  Faktisk årsförbrukning 211001-220930 * 50 öre/kWh.

Ersättningen gäller alla typer av elanläggningar (privatpersoner, företag, föreningar osv) och utbetalas till den abonnent som står för elabonnemanget en specifik dag som myndigheten bestämt vilket blev 17 november 2022. Ingen hänsyn tas till flyttar under perioden.

Förslaget innebar att det blev en engångsutbetalning och det uppdraget gick till Försäkringskassan. De fick uppgifter från oss och betalade ut till konsumenter i februari-mars 2023.

Grundmodellen för uträkning av ersättningen för näringsidkare och juridiska personer är samma men under våren handlades ärendet om det var att betrakta som otillåtet statsstöd inom EU för våra näringsidkare och behövde därför godkännas av EU-kommissionen innan inrapportering och utbetalning kunde ske.

Det är Skatteverket som utsetts att hantera utbetalning till näringsidkare och ansökan sker via en inloggning hos Skatteverket. Utbetalning sker efter ett par kontroller via kundens skattekontot. En koncern kommer som mest kunna få 20 miljoner kronor i stöd, ett takbelopp som följer av EU:s statsstödsregler.

Näringsidkare kommer att kunna se hur stort stöd de kan söka via sin inloggning på Skatteverket. med start 2023-05-30.

Ett krav för att vara berättigad stöd för näringsidkare är att sökanden till exempel inte får ha vissa typer av skulder för indrivning hos Kronofogden. En sökande har dock möjlighet att betala skulden innan beslutstillfället och undanröja det hindret.

Särskilda regler gäller för företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter och inom fiskeri- och vattenbrukssektorn där maxbeloppet är lägre till följd av EU:s statsstödsregler.

Prenumerera på våra nyheter om du vill ta del av löpande information; bjerke-energi.se/registrera-dig-for-vara-nyheter .

Du kan också läsa mer om elstödet på Skatteverkets hemsida; skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod samt Svenska Kraftnäts hemsida; svk.se/stod-till-elanvandandare