Elstöd

Här hittar du information om vad som gäller kring den senaste elpriskompensationen som regeringen BESLUTAT.

Torsdagen den 27 oktober 2022 presenterade regeringen en form av högkostnadsskydd för alla elanvändare i elområde 3 och 4. Bjärke Energis alla kunder finns i elområde 3. Förslaget är beslutat men vissa saker kring utbetalningen är inte fastlagda ännu. Stödet går i stora drag ut på följande:

Ersättningen är baserad på elanläggningens förbrukning mellan 211001-220930. Detta multiplicerar man med sitt elområdes överskjutande pris.

Referenspriset för att räkna fram sitt överskjutande pris är det rörliga medelpriset för hela Sverige (alla fyra elområdena) under perioden 211001-220930 vilket blev 75 öre/kWh.

Elområde 3 hade på samma tidsperiod ett medelpris på 125 öre/kWh vilket ger ett överskjutande pris på 50 öre/kWh högre än referenspriset.

  • För elanläggningar på Bjärke Energis elnätsområde blir ersättning då:  Faktisk årsförbrukning 211001-220930 * 50 öre/kWh.

Ersättningen gäller alla typer av elanläggningar (privatpersoner, företag, föreningar osv) och utbetalas till den abonnent som står för elabonnemanget en specifik dag som myndigheten bestämt vilket blev 17 november 2022. Ingen hänsyn tas till flyttar under perioden.

Förslaget innebär att det kommer att bli en engångsutbetalning och det uppdraget har gått till Försäkringskassan. De har fått filen med uppgifter och som mål att betala ut till konsumenter i slutet av februari 2023. När utbetalningen kommer att göras till företag är ännu inte klart men det blir senare än februari 2023. Det är samma modell för näringsidkare och juridiska personer men med tillägget att det även finns ett tak för hur mycket de kan få. Detta tak är satt till två miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor) i enlighet med EU:s statsstödsregler. Innan en utbetalning kan ske ska detta dock godkännas av EU-kommissionen. Vi får därför återkomma med information om stödet till företag, organisationer och föreningar.

Dödsbon har till slut godkänts att få stödet. Förordningen träder i kraft 1 mars 2023 och därefter kommer filen skickas till Försäkringskassan som tillser en utbetalning.

ANMÄL DITT KONTO

För att erhålla pengarna så snabbt som möjligt ska du som kund anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara kund eller bli kund i Swedbank för att anmäla ditt konto i deras register. Du kan alltså lämna ett konto i en annan bank om du önskar. Det finns även en möjlighet att kontrollera sitt sedan tidigare anmälda konto om man vill. Tryck på bilden nedan för att komma dit. Detta ska göras senast 13 februari 2023!

För er som uppbär pension och har ett konto anmält hos Pensionsmyndigheten behöver inte registrera ett konto även här utan pengarna kommer att utbetalas till samma konto som pensionen.

Prenumerera på våra nyheter om du vill ta del av löpande information; bjerke-energi.se/registrera-dig-for-vara-nyheter .

Du kan också läsa mer om elstödet på Svenska Kraftnäts hemsida; svk.se/stod-till-elanvandandare

ETT TREDJE FÖRSLAG PÅ ELSTÖD PÅGÅR OCKSÅ

Ytterligare elstöd hanteras just nu. Det handlar om alla hushåll med elnätsavtal som ska få ytterligare ett kontantstöd för att hantera höga elpriser. Storleken på stödet för kunder i Bjärkes elnätsområde baseras på hur mycket el man förbrukade under november och december 2022. Stödet betalas endast ut till fysiska personer (ej juridiska) som stod på elnätsavtalet 2022-12-31.

Stödet blir på 80% av abonnemangets förbrukning under november-december 2022 * 1,26 kr/kWh. Det kommer även denna gång att vara Försäkringskassan som kommer att betala ut pengarna. De bestämda formerna samt tidplan för detta är dock inte beslutade ännu.

Läs mer här: Svenska Kraftnäts pressmeddelande.