Bjärke Energi

Om företaget

bjärke energi fastighet

Våra nätkunder uppgår till ca. 4.800 st. och finns i delar av Alingsås-, Vårgårda-, Lerum-, Ale- och Trollhättans kommuner. De flesta av våra nätkunder är också andelsägare i den ekonomiska föreningen vilket innebär att våra kunder också är våra ägare! 1996 bytte vi namn till Bjärke Energi Ekonomisk Förening. Orsaken till namnbytet var att vi köpte in en panncentral och började leverera fjärrvärme. Samtidigt bildades ett helägt dotterbolag som hette Bjärke Energi Värme AB som bedriver skötsel och distribution av fjärrvärme i Sollebrunn. Då dotterbolaget även bedriver entreprenadverksamhet samt erbjuder bredbandsanslutning  ändrade vi 2009 namnet på dotterbolaget till Bjärke Energi AB.

Inför avregleringen av elmarknaden 1996 bildades även Bjärke Energi Försäljnings AB som skulle sköta elhandeln så att nätbolaget kunde renodla sin verksamhet. Även detta bolag var helägt av Bjärke Energi Ek För. År 2002 gick Bjärke Energi in som delägare med 33% i elhandelsbolaget BestEl AB och lade då Bjärke Energi Försäljnings AB på is och till slut fusionerades Försäljningsbolaget med moderbolaget. Den 1/12-2010 såldes BestEl AB till Göteborg Energi DinEl AB men ligger som ett eget bolag i koncernen. All kontakt med kunden såsom kundtjänst, fakturor osv finns kvar på de lokala BestElkontoren.

Bjärke Energi har intressen i  elproduktion genom andelsägande i Bjärke Vind ek för och sedan 2013 äger vi hälften av Källafors kraftverk genom vårt helägda dotterbolag Bjärke Energi Källafors AB.

Som elnätsföretag jobbar vi med att få grävt ner så mycket kabel vi kan och på det viset säkerställa distributionen av energi till våra kunder. Vårt digra arbete med elnätsverksamheten tillsammans med våra övriga affärsområden stärker vårt varumärke och därigenom våra kunders och medlemmars framtid!