Välkommen till Bjärke Energi

Vi tar emot dig personligen

När du ringer eller besöker oss på Bjärke Energi tar vi emot dig personligen.

Bjärkefiber

Bjärke Energis fibernät består av drygt 100 km fiberkabel där vi har förbindelse med Alingsås stadsnät via Vikaryd samt Nossebro Stadsnät i Glossbo. Vi erbjuder Internet, tv, telefoni, kapacitetsförbindelse samt svartfiberförbindelse i vårt fibernät. Anslut dig till Bjärkefiber och få obegränsad uppkoppling och överlägsen teknik!

Din plattform för fibertjänster

På Zmarket finns alla operatörer och tjänster som du kan ha genom din fiberanslutning!

Nyheter

Byte av elmätare

Energimarknadsinspektionen (EI) har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till dessa kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare innan den 1 januari 2025.  Med detta beslut skall kundens ställning på elmarknaden stärkas, bidra till en effektivare energianvändning och skapa […]
16 oktober 2020

Besiktning av våra luftledningar

Vi kommer att genomföra besiktning av vårt luftledningsnät med hjälp av helikopter på fredag. Besiktning av våra luftledningar görs för att säkerställa leveranssäkerheten till våra kunder och ev. hitta ledningssträckor som behöver åtgärdas. Vi har mycket skog på vårt område och det är nödvändigt att ta till denna hjälp för att få en bra överblick av vårt […]
8 oktober 2020

Bidrag till batterilager för mikroproducenter

Regeringen förlängde nuvarande bidrag till lagring av egenproducerad solenergi att även inkludera anläggningar som färdigställs fram till och med 2020-12-31. Dock har ansökningstiden löpt ut under sommaren. Regeringen har nu föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Detta kan bidra till klimatmålen genom en minskad belastningen på […]
8 oktober 2020

Driftstörning fiber

Ring alltid din valda operatör. Via knappen nedan kommer du till Zmarkets driftinformation.

Driftstörning el

Upplever du problem med ditt elnät? Kontakta då oss på driftstörningstelefon 0322-650515.