Välkommen till Bjärke Energi

Vi tar emot dig personligen

När du ringer eller besöker oss på Bjärke Energi tar vi emot dig personligen.

Bjärkefiber

Bjärke Energis fibernät består av drygt 100 km fiberkabel där vi har förbindelse med Alingsås stadsnät via Vikaryd samt Nossebro Stadsnät i Glossbo. Vi erbjuder Internet, tv, telefoni, kapacitetsförbindelse samt svartfiberförbindelse i vårt fibernät. Anslut dig till Bjärkefiber och få obegränsad uppkoppling och överlägsen teknik!

Din plattform för fibertjänster

På Zmarket finns alla operatörer och tjänster som du kan ha genom din fiberanslutning!

Nyheter

Nytt lagförslag diskuteras i massmedia

Det har blivit stor uppmärksamhet i massmedia de senaste dagarna ang. regeringens lagförslag om att låta elnätsföretagen få möjlighet att ta ut en högre avgift från kunderna för att kunna investera ännu mer i elnäten. Bjärke Energi har även utan ett sådant lagförslag ett stort utrymme för en sådan höjning men eftersom vi är en […]
14 januari 2021

Kontrolluppgifter till våra mikroproducenter

Nu finns kontrolluppgiften tillgänglig på Mina sidor för er som är mikroproducenter i vårt elnätsområde. Kontrolluppgiften innehåller information om hur mycket el som matats in och ut i er anslutningspunkt till elnätet. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av skattereduktion för mikroproduktion av el.
12 januari 2021

Förändring av elnätstarifferna

Den 1 februari 2021 justerar vi elnätsavgiften. Den generella höjningen blir +2,2%. Avgifterna i detalj finns på vår hemsida.
10 januari 2021

Driftstörning fiber

Ring alltid din valda operatör. Via knappen nedan kommer du till Zmarkets driftinformation.

Driftstörning el

Upplever du problem med ditt elnät? Kontakta då oss på driftstörningstelefon 0322-650515.