Välkommen till Bjärke Energi

i vanliga fall tar vi emot dig personligen

Nu är det tyvärr restriktioner p.g.a. Coronapandemin. För att ge er samma service som vanligt tar vi emot bokade besök eller så hjälper vi dig per telefon. Välkommen att ringa!

Bjärkefiber

Bjärke Energis fibernät består av drygt 100 km fiberkabel där vi har förbindelse med Alingsås stadsnät via Vikaryd samt Nossebro Stadsnät i Glossbo. Vi erbjuder Internet, tv, telefoni, kapacitetsförbindelse samt svartfiberförbindelse i vårt fibernät. Anslut dig till Bjärkefiber och få obegränsad uppkoppling och överlägsen teknik!

Din plattform för fibertjänster

På Zmarket finns alla operatörer och tjänster som du kan ha genom din fiberanslutning!

Nyheter

Nytt sätt att avbrottsavisera

Vi har nu möjligheten att avisera våra kunder på mer än ett sätt när vi ska ha ett planerat avbrott någonstans på vårt område. Det kan handla om att vi ska koppla in ett nytt elnät, arbeta med visst underhåll, byta utrustning i stationer eller annat som tvingar oss att stänga av strömmen under arbetets […]
10 maj 2021

Föreningsstämma

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Måndag 17 maj kl. 19.00 på Energigatan 3 i Sollebrunn. Ärenden enligt stadgarna. Årets stämma hålls digitalt p.g.a. Coronarestriktioner. Anmälan krävs för erhållande av länk till videomöte och årsmöteshandlingar.Kontakta oss på 0322 – 650 500 dit också anmälan om deltagande sker. VÄLKOMNA!
4 maj 2021

Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av […]
29 april 2021

Driftstörning fiber

Ring alltid din valda operatör. Via knappen nedan kommer du till Zmarkets driftinformation.

Driftstörning el

Upplever du problem med ditt elnät? Kontakta då oss på driftstörningstelefon 0322-650515.