Välkommen till Bjärke Energi

välkommen in!

Vi träffar er gärna personligen och vår kundtjänst är öppen för besök. Det går naturligtvis också bra att kontakta oss via telefon eller mail så hjälper vi er!

bjärkefiber

Bjärke Energis fibernät består av drygt 100 km fiberkabel där vi har förbindelse med Alingsås stadsnät via Vikaryd samt Nossebro Stadsnät i Glossbo. Vi erbjuder Internet, tv, telefoni, kapacitetsförbindelse samt svartfiberförbindelse i vårt fibernät. Anslut dig till Bjärkefiber och få obegränsad uppkoppling och överlägsen teknik!

DIN PLATTFORM FÖR FIBERTJÄNSTER

På Zmarket finns alla operatörer och tjänster som du kan ha genom din fiberanslutning!

Nyheter

Stora kunder kan få betalt för att inte använda el

Sverige står inför ett kraftigt ökat energibehov framöver genom elektrifiering av industrin, av fordonsflottan och all annan tänkbar utrustning. Allt för att komma ifrån bränslen som ej är förnybara. Det investeras för fullt i elnät på olika spänningsnivåer och det byggs ut för att få kraftfullare elnät att transportera energin mellan producenterna och konsumenterna. Dessa […]
25 april 2024

Föreningsstämma

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Måndag 20 maj kl. 19.00 på Bjärke Energis kontor, Energigatan 3 Sollebrunn. Härmed kallas medlemmar i Bjärke Energi ekonomisk förening till ordinarie föreningsstämma. Ärenden enligt stadgarna. Föreningen bjuder på lättare förtäring. Kontakta oss på telefonnummer 0322 – 650 500 för årsmöteshandlingar samt anmälan om deltagande. VÄLKOMNA!
15 april 2024

Framtida tariffer i medias fokus

Eftersom det varit uppmärksamhet i media kring de höjda intäktsramar som elnätsföretagen fått för perioden 2024-2027 vill vi gärna berätta vår syn och ambition kring detta. Den senaste intäktsramen som beslutades av Energimarknadsinspektionen och som i sin tur styr hur stora intäkter elnätsbolagen får ta ut från sina kunder var högre än de som beslutats […]
9 april 2024

Driftstörning fiber

Ring alltid din valda operatör.

Via knappen nedan kommer du till Zmarkets driftinformation.

Driftstörning el

Upplever du problem med ditt elnät?

Kontakta då oss på driftstörningstelefon 0322-650515.