Kabelutsättning och trädfällning

mätare ute

 

Behöver du hjälp med …

Kabelutsättning?

Innan du gräver, borrar eller spettar i marken, förvissa dig om att inga ledningar ligger i marken. I första hand gör du din anmälan om kabelutsättning via Ledningskollen.se. Vi får då beskedet därifrån och kommer ut och märker ut var kablarna går direkt på plats.

 

LedningskollenLogo

 

Om Ni får problem eller har frågor i övrigt kontaktar Ni oss.
Beställning om utsättning görs helst en vecka före.

Trädfällning?

Röjning av ledningsgator görs av oss i samråd med markägarna. Vid röjning tas träd och grenar bort som kan komma att orsaka störningar på elnätet. Skadas luftledning vid trädfällning bekostas reparationen av den som orsakat skadan.