Bjärke Energi

Fjärrvärme

panncentral 2

Mitt i Sollebrunns centrum har vi vår panncentral. Därifrån har vi ett fjärrvärmenät som sträcker sig över ett hundratal meter i närområdet och som förser att antal kunder med värme. Vår fjärrvärme drivs genom i första hand pellets men också olja och el vid spetstillfällen. Våra pannor har en installerad effekt på drygt 2 MW. 2013 köptes ytterligare en bit av fastigheten för att möjliggöra större lagerplats för pellets  samt ge en bra förutsättning för ännu en pelletspanna