Gräv- och installationsanvisning

Så här går det till att installera Bjärkefiber i en villa. Se filmen som visar hur det går till att installera fiber i en fastighet där anslutning till Bjärkefiber finns vid tomtgränsen.

Grävanvisningar på egen tomt

Innan du gräver…

Var noga med att kontrollera så att du inte borrar i ledningar i vägg.
Optimera gärna placeringen av fiberkonvertern även med tanke på tjänster som telefoni och TV, och hur du på ett bra sätt kan sprida ditt interna nät i huset. Detta bör du göra innan du gräver.
Begär kabelutsättning från oss samt Telia, för att undvika att gräva av el- eller telekabel. Detta gör du bäst via www.ledningskollen.se.

Vem gör vad?

Bjärke Energi står för:

 • Markeringsband och optoslang som kunden hämtar på Bjärke Energis kontor i Sollebrunn.
 • Kabelskydd och anslutningsdosa.
 • Montering av anslutningsdosa och inblåsning av fiber.

Du står för:

 • Grävning från din fastighet till vår anslutningspunkt. Nedläggning av optoslang och markeringsband på din tomt.
 • Återfyllning av kabelgrav.
 • Borrning av hål genom yttervägg. Beroende på vilken storlek på slang du har till ditt hus behöver borrhålet vara:
  • Slang Ø 16 mm; borrhål 18 mm
  • Slang Ø 7 mm; borrhål 8 mm
 • Borra i en 45° lutning för att minimera skarpa böjar på optoslangen. Observera att ni som kund ansvarar för indragning av slang i ditt borrhål.                                                                      Borrhål fiberslang 2
 • Tätning av borrhål genom vägg.
 • Långa borr finns att låna på Bjärke Energis kontor i Sollebrunn.
 • Placering av anslutningsdosa. Var, på markplan, vill du att vi monterar den?

Grävning och återfyllning

 • Bjärke Energi anvisar överlämningspunkt med hjälp av karta eller stakkäpp.
 • Kabelgraven ska vara ca. 0,5 meter djup och ca. 0,3 meter bred. Tänk på att optoslangen inte går att böja allt för snävt, t.ex. om du gräver runt ett hörn.
 • Tillsammans med slangen förlägger kunden ett markeringsband i kabelgraven för möjlighet till framtida kabelutsättningar. Lägg dessutom lite fylle mellan slangen och märkbandet enligt bilden nedan.
 • Innan du fyller igen kabelgraven, tänk på att göra detta så skonsamt som möjligt. Avlägsna t.ex. stora stenar och andra tunga och vassa föremål som kan skada optoslangen.

Grävning i genomskärning

Placering av anslutningsdosa

 • Vid anslutningen monteras en fiberkonverter.
 • Fiberkonvertern behöver ett eluttag 220/240V närmare än 1,5 meter för att fungera och det behöver inte vara jordat.
 • Anslutningsdosan måste placeras i ett torrt utrymme. Storleken på dosan är ca 20×20 cm. Dosan placeras på den yttervägg där fiberkabeln kommer igenom.
 • Tänk på att följa de mått som anges. Detta underlättar installationen och för snäva anslutningar kan försämra överföringskapaciteten.
 • Fiberkonverter är den enhet där du kopplar in din dator/router i för att kunna komma ut på Internet.
 • Notera att fiberkonvertern INTE är en brandvägg/router, detta bör ni införskaffa själva. De välsorterade datorbutikerna kan hjälpa er med vad ni bör köpa.

CHECKLISTA FÖR FIBERANSLUTNING

Teknisk information om fiberkonverteraren hittar du här: Raycore_Lampor RC-CP5 CP9