Elnät

Bjärke Energis elnät består av 670 km lågspänningsledning, 350 km högspänningsledning och 353 transformatorstationer. Vi tar emot el från regionnätsägaren Vattenfall på två ställen, i Anten där vi själva äger mottagningsstationen samt i Sollebrunn där Vattenfall äger stationen. Från dessa distribuerar vi el genom vårt elnät som sträcker sig från Burhult (Sjövik) i söder till Gendalen i norr, från Lagmansered i väster till Bergstena i öster vilket innebär att vi har elnät i fem olika kommuner. Vi säkerställer elleveransen till våra 4800 kunder i Alingsås-, Lerum-, Ale-, Vårgårda- och Trollhättans kommuner.