Normaltariff

Fr.o.m. 2024-01-01 har alla kunder med minst 20 A huvudsäkring normaltariff. Detta som ett led i vår och energimyndighetens strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har normaltariff betalar elnätsavgiften baserat både på mätarsäkringens storlek och sitt utnyttjande av elnätet. Detta kommer att göra att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag till skillnad från gamla säkringstariffen som har en månadsavgift som är lika stor under hela året. För att hålla koll på ditt uttag som effektkund kan du ta ut statistik från Mina Sidor där du kan se dina timvärden och följa din kurva under året.

Så småningom kommer även anläggningar med 16 A att läggas över på normaltariff och numera nytecknas inte längre säkringsabonnemang, Tills vidare kommer dock 16 A säkringsabonnemang för lägenhet att finnas kvar.

Observera att vid en säkringsförändring (höjning/sänkning) eller uppstart av produktionsanläggning oavsett Amperestorlek läggs anläggningen på normaltariff. Det samma vid ett kundskifte på en anläggning.

Vad är normaltariff?

Det är ett sätt att betala sin elanvändning på som är baserat på din faktiska användning av elnätet. Detta ger dig som kund en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad.

Läs gärna Energimarknadsinspektionens föreskrift om om effektivt utnyttjande av elnät.

Vad menas med effekt?

Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du t.ex. använder stora elmotorer samt tork-, värme- och kylanläggningar samtidigt, så blir ditt effektuttag högt under just den tiden. Om du istället använder anläggningarna efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt under en längre tid.

Hur beräknas ditt högsta timvärde?

Effektavgiften baseras på ditt högst uppmätta timvärde per månad d.v.s. den timme per månad då du använde mest el sammantaget. Om du sprider ut användningen över mer än en timme så minskas toppeffekten och därmed ditt högst uppmätta värde. Det innebär alltså att du själv kan hålla nere kostnaden genom att sprida ut din elanvändning.

OBS! NYHET NATTETID för 16A-63A

När vi tar fram det högsta timvärdet per månad kommer vi inte att räkna med timmarna mellan kl.22-06. Detta då det är relativt låg last i vårt elnät under den tiden på dygnet och att det därför är bra om kunderna kan styra delar av sitt eluttag dit. De kunder som kan ställa om sin förbrukning till de timmarna behöver därför inte bekymra sig för att det påverkar deras effektavgift. Detta gäller upp till kundens abonnerade säkring.

Däremot räknas förbrukningen som vanligt.

Att inte räkna med ovanstående tider i effektavgiften är ett försök att ge kunderna större incitament att styra sin elanvändning till tider då belastningen är lägre. Skulle vi dock få problem med återlast i elnätet p.g.a. denna styrsignal kan vi tvingas att avgiftsbelägga detta igen så detta ska ses som ett test under några år framöver.

Nättariffer 2024

De nya nättarifferna nedan börjar att gälla 2024-01-01. Observera att vi numera delar upp vinterperioden för energiavgiften så att öre/kWh skiljer sig mellan dagtid på vardagar och övrig tid.

Normaltariff lågspänning 0,4 kV

0,4 kV-tariff
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift 16Akr/år3 4004 250
Fast avgift 20Akr/år3 9004 875
Fast avgift 25Akr/år4 4005 500
Fast avgift 35Akr/år5 6007 000
Fast avgift 50Akr/år7 3009 125
Fast avgift 63Akr/år8 80011 000
Effektavgift dag kl. 06-22 nov-marskr/kW/mån100125
dag kl. 06-22 april-oktkr/kW/mån4050
natt kl. 22-06 alla dagar hela åretkr/kW/mån00
Överföringsavgifthögnov-mars vardagar kl. 06-22öre/kWh15,0018,75
lågnov-mars övrig tidöre/kWh13,0016,25
lågapril-oktöre/kWh13,0016,25

0,4 kV-tariff
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift 80Akr/år12 10015 125
Fast avgift 100Akr/år14 30017 875
Fast avgift 125Akr/år17 10021 375
Fast avgift 160Akr/år21 00026 250
Fast avgift 200Akr/år25 60032 000
Fast avgift 250Akr/år31 40039 250
Fast avgift 315Akr/år38 70048 375
Fast avgift 355Akr/år43 40054 250
Fast avgift 400Akr/år48 50060 625
Fast avgift 500Akr/år59 90074 875
Fast avgift 1000Akr/år102 900128 625
Fast avgift 1600Akr/år145 900182 375
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån100125
april-oktkr/kW/mån4050
Överföringsavgifthögnov-mars vardagar kl. 06-22öre/kWh15,0018,75
lågnov-mars övrig tidöre/kWh13,0016,25
lågapril-oktöre/kWh13,0016,25

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad. Observera att vissa timmar tas bort ur underlaget för anläggningar upp till 63A.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 4,35 + 11,10 + 39,2 = 54,65 kr moms tillkommer.

normaltariff högspänning 10 kV

10 kV-tariff N3
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift 50 kWkr/år30 00037 500
Fast avgift 200 kWkr/år45 00056 250
Fast avgift 600 kWkr/år124 000155 000
Fast avgift 800 kWkr/år154 000192 500
Fast avgift 1000 kWkr/år190 000237 500
Fast avgift 1500 kWkr/år270 000337 500
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån80100
april-oktkr/kW/mån3037,5
Överföringsavgifthögnov-mars vardagar kl. 06-22öre/kWh12,0015,00
lågnov-mars övrig tidöre/kWh11,0013,75
lågapril-oktöre/kWh11,0013,75

Abonnerad effekt är anläggningens beräknade effektbehov och kan ändras årsvis.

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 870 + 905 + 2129 = 3904 moms tillkommer.