Ansluta till elnätet

_MG_0342 web

Vill du ansluta din fastighet till elnätet? För att kunder i Sverige ska få en skälig och rättvis bedömning av hur stor anslutningskostnaden blir har Energimarknadsinspektionen (Ei) skapat en schablonmetod som gäller för alla anslutningar upp t.o.m. 25A huvudsäkring. Metoden utgår från fågelvägsavståndet från den anläggning som ska anslutas till anslutningspunkten i befintligt elnät. Anslutningspunkten är normalt i närmaste transformatorstation men kan i vissa fall där ledig kapacitet finns i elnätet vara en punkt närmare den fastighet som ska anslutas.

För anslutningar över 25A blir det individuell prövning.

Ansökan om offert för elanslutning finns här och mailas till info@bjerke-energi.se.

Offertförfrågan av ny elanslutning eller ändring av befintlig elanslutning

Anslutningsavgifter elnät max 25A huvudsäkring
Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen)
Avgift (belopp exkl. moms)
0-200 meter30 000 kr
200-600 meter30 000 kr + 257kr/m
600-1200 meter132 800 kr + 594 kr/m
1200-1800 meter489 200 kr + 372 kr/m
>1800 meterIndividuell prövning