Bjärke Energi

Ansluta till elnätet

_MG_0342 web

Vill du ansluta din fastighet till elnätet? För att kunder i Sverige ska få en skälig och rättvis bedömning av hur stor anslutningskostnaden blir har Energimarknadsinspektionen (Ei) skapat en schablonmetod som gäller för alla. Metoden utgår från fågelvägsavståndet från den anläggning som ska anslutas till anslutningspunkten i befintligt elnät. Anslutningspunkten är normalt i närmaste transformatorstation men kan i vissa fall där ledig kapacitet finns i elnätet vara en punkt närmare den fastighet som ska anslutas.

 

 

Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen)Avgift (belopp exkl. moms)
0-200 meter22 100 kr
200-600 meter22 100 kr + 189 kr/m
600-1200 meter97 700 kr + 119 kr/m
1200-1800 meter169 100 kr + 180 kr/m
>1800 meterIndividuell prövning