Bjärke Energi

Ansluta till elnätet

_MG_0342 web

Vill du ansluta din fastighet till elnätet? För att kunder i Sverige ska få en skälig och rättvis bedömning av hur stor anslutningskostnaden blir har Energimarknadsinspektionen (Ei) skapat en schablonmetod som gäller för alla anslutningar upp t.o.m. 25A huvudsäkring. Metoden utgår från fågelvägsavståndet från den anläggning som ska anslutas till anslutningspunkten i befintligt elnät. Anslutningspunkten är normalt i närmaste transformatorstation men kan i vissa fall där ledig kapacitet finns i elnätet vara en punkt närmare den fastighet som ska anslutas.

För anslutningar över 25A blir det individuell prövning.

 

Anslutningsavgifter elnät max 25A huvudsäkring
Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen)

Avgift (belopp exkl. moms)
0-200 meter28 200 kr
200-600 meter28 200 kr + 241 kr/m
600-1200 meter124 600 kr + 519 kr/m
1200-1800 meter436 000 kr + 316 kr/m
>1800 meterIndividuell prövning