Om Bjärke Energi

Bjärje energi skylt

Grunden till Bjärke Energi Ekonomisk förening bildades 1942 och hette då Mellbydalens elförening vilket faktiskt innebär att vi snart står inför vårt 80-årsjubileum. Vår historia går dock längre tillbaka än så då vi består av ett flertal olika små lokala eldistributionsområden som senare slogs samman till dagens företag. 1963 gjordes en sammanslagning och då hade föreningen namnet Bjärke Elförening. Vår lokala förankring och personliga kännedom gör att vi är ett stabilt och tryggt företag som verkar för kundernas och medlemmarnas bästa!

Våra nätkunder uppgår till ca. 4.800 st. och finns i delar av Alingsås-, Vårgårda-, Lerum-, Ale- och Trollhättans kommuner. De flesta av våra nätkunder är också andelsägare i den ekonomiska föreningen vilket innebär att våra kunder också är våra ägare! 1996 bytte vi namn till Bjärke Energi Ekonomisk Förening. Orsaken till namnbytet var att vi köpte in en panncentral och började leverera fjärrvärme. Samtidigt bildades ett helägt dotterbolag som hette Bjärke Energi Värme AB som bedriver skötsel och distribution av fjärrvärme i Sollebrunn. Då dotterbolaget även bedriver entreprenadverksamhet samt erbjuder bredbandsanslutning  ändrade vi 2009 namnet på dotterbolaget till Bjärke Energi AB.

Inför avregleringen av elmarknaden 1996 bildades även Bjärke Energi Försäljnings AB som skulle sköta elhandeln så att nätbolaget kunde renodla sin verksamhet. Även detta bolag var helägt av Bjärke Energi Ek För. År 2002 gick Bjärke Energi in som delägare med 33% i elhandelsbolaget BestEl AB och lade då Bjärke Energi Försäljnings AB på is och till slut fusionerades Försäljningsbolaget med moderbolaget. Den 1 dec 2010 såldes BestEl AB till Göteborg Energi DinEl AB men ligger som ett eget bolag i koncernen. All kontakt med kunden såsom kundtjänst, fakturor osv fanns dock kvar på de lokala BestElkontoren. Den 1 oktober 2021 köptes bolaget tillbaka och bedrivs nu helt i egen regi precis som vid starten.

Bjärke Energi har intressen i  elproduktion genom andelsägande i Bjärke Vind ek för och sedan 2013 äger vi hälften av Källafors kraftverk genom vårt helägda dotterbolag Bjärke Energi Källafors AB.

Som elnätsföretag jobbar vi med att få grävt ner så mycket kabel vi kan och på det viset säkerställa distributionen av energi till våra kunder. Vårt digra arbete med elnätsverksamheten tillsammans med våra övriga affärsområden stärker vårt varumärke och därigenom våra kunders och medlemmars framtid!