Din elmätare

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att minska energiförbrukningen. 

Vi kommer därför att byta ut alla elmätare i vårt elnätsområde till smarta elmätare. Teknik utvecklas ständigt och våra mätare behöver vara tillräckligt avancerade för att klara framtidens behov.

Mätarbyten fortsätter att ske fram till år 2025. I vilken ordning vi byter mätarna beror på vår kommunikation samt annan teknisk utrustning i området. Sitter din elmätare på utsidan av huset behöver du inte vara hemma under arbetet. Sitter elmätaren inomhus behöver du vara hemma och ta emot montören. Installationen av den nya mätaren tar cirka 30 minuter och under tiden kommer det att bli ett kortare elavbrott.

Den nya elmätaren kommer att innehålla flera funktioner som du kan ha nytta av. Bland annat blir det enklare att följa sin elanvändning. Elmätaren är också förberedd för mätning av produktion och den kommer att ha ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla på tjänster för energieffektivisering.

Din elanvändning kommer även fortsättningsvis att skickas digitalt till oss och faktureringen baseras på din verkliga användning.

Mätarbytet kommer inte att kosta dig något.

SÅ HÄR FUNKAR DIN NYA ELMÄTARE

HAN-PORT

På mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12 (vissa tidiga modeller har RJ45). Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om elanvändningen. Informationen uppdateras minst var tionde sekund. Under 2021 kommer vi att lansera en app som är kopplad till din mätare. Du kan även logga in och se din elanvändning på Mina sidor.

VILL DU ANVÄNDA HAN-PORTEN?

Först måste vi hjälpa dig att aktivera HAN-porten. Kontakta oss för att göra din beställning.

SÅ VET DU VILKET GRÄNSSNITT DU HAR

Ovanför HAN-porten finns en modellbeteckning. Jämför modellbeteckningen med siffrorna nedan för att få reda på vilket gränssnitt som gäller för din HAN-port. 

  • Du har RJ45: ADN 6476, ADN 6477, ADN 6484, ADN 6474, ADN 6479, ADN 6483
  • Du har RJ12: ADN 6490, ADN 6492, ADN 6442

TRE TYPER AV MÄTARE

Vilken mätare du får installerad beror på storleken på din elanslutning. Vi använder oss av olika typer av mätare från Aidon. Information om varje mätare finns nedan.

DIREKTMÄTARE/TREFASMÄTARE

Används oftast i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk.

HSP-MÄTARE

Används för stora anläggningar som industrier, sjukhus m.m.  På mätaren finns en HAN-port, som tyvärr inte kan aktiveras.

LSP-MÄTARE

Används oftast i stora fastigheter, verksamheter och större lantbruk.

MÄTARENS FUNKTIONER OCH KNAPPAR

De olika modellerna från Aidon ser lite olika ut men har i huvudsak samma funktioner och knappar. På LSP och HSP-mätare finns dock ingen strömbrytare. 

VAD VISAR DISPLAYEN?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren.

SÅ LÄSER DU AV MÄTARSTÄLLNINGEN

För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

SE DIN ELANVÄNDNING PÅ MINA SIDOR

Ett enklare sätt att få koll på din elanvändning är genom att logga in på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid. Logga in på Mina sidor med Mobilt BankID eller dina inloggningsuppgifter.

SYMBOLER PÅ DISPLAYEN

I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen (6). Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen. 

Symbol på displayen Detta visar den Enhet
A+ Mätarställning köpt el kWh
A- Mätarställning såld el kWh
R+ Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP kVArh
R- Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP  kVArh
  Datum Visas som ÅÅÅÅMMDD
  Momentan effekt (aktiv)* kW
L1 Spänning fas 1 och ström fas 1* volt, ampere
L2 Spänning fas 2 och ström fas 2* volt, ampere
L3 Spänning fas 3 och ström fas 3* volt, ampere

* För momentan effekt och ström är det ett sekundärvärde som visas på Lsp och Hsp mätare. Värdet ska multipliceras med konstant för att få det faktiska värdet.

INDIKERINGSDIOD VISAR HUR MYCKET DU ANVÄNDER

På mätaren finns en indikeringsdiod som blinkar proportionellt till hur mycket el du förbrukar. Ju mer el du använder är, desto snabbare blinkar dioden.

OM DU VILL BRYTA STRÖMMEN

ANVÄND STRÖMBRYTARE OCH STATUSLAMPA FÖR STRÖMBRYTARE

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. 

Mätare är försedd med en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till fastigheten stängs av via elmätarens brytare, kan vi fortfarande läsa av mätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudbrytaren.

SÅ SLÅR DU AV STRÖMMEN

  • Tryck in knappen för mätarens strömbrytare ca 3-4 sekunder. 
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

SÅ SLÅR DU PÅ STRÖMMEN

  • Tryck in knappen för mätarens brytare (3) ca 3-4 sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår till.

VAD VISAR STATUSLAMPAN FÖR STRÖMBRYTAREN? 

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen påslagen  
Blinkar grönt Elen är påslagen så spänning finns till mätaren men mätarens brytare är frånslagen. Tryck på knappen för strömbrytaren.
Blinkar rött Elen är avslagen och knappfunktionen är blockerad Kontakta kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen och att alla säkringar är hela.


STATUSLAMPA FÖR KOMMUNIKATION

Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.