Pågående och kommande fiberprojekt

OmrådeAnslutnings-avgiftPrel. tidplan* startPrel. tidplan* klartÖvrigtBeställningsfasDelvis medfinansiär
Kopparås, Sjövik19 500 krKlartKlartKvarnvägen, Strömsdalsvägen.Klar
Saxebo, Sollebrunn19 500 krKlartKlartErskavägen, Anstorpsvägen.Klar
Degebo19 500 krKlartKlartDegebovägen, Hälsingströmsvägen, Granviksvägen.Klar
Gendalen södra19 500 krJan 2023 del 1
Feb 2023 del 2
Sommaren -23 del 1
Våren -24 del 2
Del 1 är Gendalenvägen till Uppegården
Del 2 är Borg, Ubby och en bit in i Gendalen.
Planeringen pågår. Haft kundträff.
Klar
Gendalen norra19 500 krMaj 2023KlartGennevedsvägen med omnejd.
Planering pågår. Haft kundträff.
Klar
Kåretorp19 500 krKlart Fåglaryd såg - Gethult
Kåretorp sommaren 2023
Klart Fåglaryd såg - Gethult
Kåretorp sommaren -24
Tinnsjövägen, Kilandavägen.
Planering klar.
Klar
Rödjan19 500 krPågårKlartValkås, Anstorp, Spånaretorp, Hjälmetorp.Klar
Järboden19 500 krPågårKlartKnällås, Sötorp, Svalbacken.Klar
Ränne19 500 krOkt 2023Hösten 2024Rännevägen med omnejd.
Endast översiktlig planering klar.
Haft kundträff.
Klar
Äskekärr19 500 krMars 2024Våren 2024Äskekärrsvägen
Endast översiktlig planering klar.
Haft kundträff.
Klar
Slättås-Källelid-Råmossen19 500 krMars 2023 runt Källelid
Hösten 2023 Kärra-Slaghall (Slättås)
Viss grävning klar. Fiberanslutningar kan ske successivt när vi nått Slaghall, Slättås osv. Nästa steg stolpbyte Slättås-Källelid sommaren 2024 då vi räknar med att fiber är framme till Källelid. Grävarbete Slättås-Bokullen troligen Q4 2024.Ihop med elnätsförnyelse. Viss gräv är klar och viss planering pågår. KlarNej

*Den preliminära tidplanen är just preliminär och kan komma att justeras. Färdigställandet ska dock vara klart senast 2024-11-30 för samtliga projekt.

Fastigheter som ingår i projekt som delfinansieras av EU enligt ovan kommer inte att ha en högre anslutningsavgift än 40000 kr vid en efteranslutning enligt PTS villkor. Leveranstid för en sådan efteranslutning är två månader.