Pågående och kommande fiberprojekt

OmrådeAnslutnings-avgiftPrel. tidplan* startPrel. tidplan* klartÖvrigtBeställningsfasDelvis medfinansiär
Västerhult, Sjövik19 500 krPågårJuni 2022Hoppets väg, SkäfthultsvägenIgång
Kopparås, Sjövik19 500 krPågårJuni 2022Kvarnvägen, Strömsdalsvägen.
Planeringen klar.
Igång + komplettering
Saxebo, Sollebrunn19 500 krPågårJuni 2022Erskavägen, Anstorpsvägen.
Planering klar.
Igång + komplettering
Degebo19 500 krMaj 2022Dec 2022Degebovägen, Hälsingströmsvägen, Granviksvägen.
Planeringen klar. Kundträff på plats 27/4 kl. 17-19.
Igång
Gendalen södra19 500 krApril 2022 del 1
Feb 2023 del 2
Maj 2022 del 1
Aug 2023 del 2
Del 1 är Gendalenvägen till Uppegården
Del 2 är Borg, Ubby och en bit in i Gendalen.
Planeringen pågår.
Pågår för båda. Sista svarsdag 220430.
Gendalen norra19 500 krMaj 2022Aug 2022Gennevedsvägen med omnejd.
Planering pågår.
Pågår. Sista svarsdag 220430.
Kåretorp19 500 krSept 2022Nov 2022Tinnsjövägen, Kilandavägen.
Planering ej påbörjad.
Pågår. Sista svarsdag 220531.
Rödjan19 500 krSept 2022Feb 2023Valkås, Anstorp, Spånaretorp, Hjälmetorp.
Planering pågår.
Igång + komplettering
Järboden19 500 krMars 2023Juni 2023Knällås, Sötorp, Svalbacken.
Planering pågår.
Pågår. Sista svarsdag 220531.
Ränne19 500 krAug 2023Mars 2024Rännevägen med omnejd.
Endast översiktlig planering klar.
Pågår. Sista svarsdag 220531.
Äskekärr19 500 krMars 2024Aug 2024Äskekärrsvägen
Endast översiktlig planering klar.
Pågår. Sista svarsdag 220531.

*Den preliminära tidplanen är just preliminär och kan komma att justeras. Färdigställandet ska dock vara klart senast 2024-11-30 för samtliga projekt.

Fastigheter som ingår i projekt som delfinansieras av EU enligt ovan kommer inte att ha en högre anslutningsavgift än 40000 kr vid en efteranslutning enligt PTS villkor.