Pågående och kommande fiberprojekt

OmrådeAnslutnings-avgiftPrel. tidplan* startPrel. tidplan* klartÖvrigtBeställningsfas
Västerhult, Sjövik19 500 krPågårJuni 2022Hoppets väg, SkäfthultsvägenIgång
Magra19 500 krPågårJan 2022Magravägen, Rännevägen, FurulundsvägenIgång
Kopparås, Sjövik19 500 krPågårJuni 2022Kvarnvägen, Strömsdalsvägen.
Planeringen klar.
Igång + komplettering
Saxebo, Sollebrunn19 500 krPågårJuni 2022Erskavägen, Anstorpsvägen.
Planering klar.
Igång + komplettering
Degebo19 500 krMars 2022Nov 2022Degebovägen, Hälsingströmsvägen, Granviksvägen.
Planeringen klar.
Igång
Gendalen södra19 500 krApril 2022 del 1
Feb 2023 del 2
Maj 2022 del 1
Aug 2023 del 2
Del 1 är Gendalenvägen till Uppegården
Del 2 är Borg, Ubby och en bit in i Gendalen.
Planeringen pågår.
Utskick kvartal 1 2022 (för båda)
Gendalen norra19 500 krMaj 2022Aug 2022Gennevedsvägen med omnejd.
Planering pågår.
Utskick kvartal 1 2022
Kåretorp19 500 krSept 2022Nov 2022Tinnsjövägen, Kilandavägen.
Planering ej påbörjad.
Utskick kvartal 1 2022
Rödjan19 500 krSept 2022Feb 2023Valkås, Anstorp, Spånaretorp, Hjälmetorp.
Planering pågår.
Igång + komplettering
Järboden19 500 krMars 2023Juni 2023Knällås, Sötorp, Svalbacken.
Planering pågår.
Utskick kvartal 1 2022
Ränne19 500 krAug 2023Mars 2024Rännevägen med omnejd.
Endast översiktlig planering klar.
Utskick kvartal 1 2022
Äskekärr19 500 krMars 2024Aug 2024Äskekärrsvägen
Endast översiktlig planering klar.
Utskick kvartal 1 2022

*Den preliminära tidplanen är just preliminär och kan komma att justeras.