Pågående och kommande fiberprojekt

OmrådeAnslutnings-avgiftPrel. tidplan* startPrel. tidplan* klartÖvrigtBeställningsfasDelvis medfinansiär
Västerhult, Sjövik19 500 krPågårJuni 2022 KlartHoppets väg, SkäfthultsvägenKlar
Kopparås, Sjövik19 500 krPågårJuni 2022 KlartKvarnvägen, Strömsdalsvägen.Klar
Saxebo, Sollebrunn19 500 krPågårSept 2022Erskavägen, Anstorpsvägen.
Planering klar.
Klar
Degebo19 500 krPågårJan 2023Degebovägen, Hälsingströmsvägen, Granviksvägen.
Grävarbete pågår, haft kundträff på plats.
Klar
Gendalen södra19 500 krJan 2023 del 1
Feb 2023 del 2
Feb 2023 del 1
Aug 2023 del 2
Del 1 är Gendalenvägen till Uppegården
Del 2 är Borg, Ubby och en bit in i Gendalen.
Planeringen pågår. Haft kundträff.
Klar
Gendalen norra19 500 krMaj 2023Sept 2023Gennevedsvägen med omnejd.
Planering pågår. Haft kundträff.
Klar
Kåretorp19 500 krAug 2022Okt 2022Tinnsjövägen, Kilandavägen.
Planering klar.
Klar
Rödjan19 500 krSept 2022Feb 2023Valkås, Anstorp, Spånaretorp, Hjälmetorp.
Planering pågår.
Klar
Järboden19 500 krSept 2022Dec 2022Knällås, Sötorp, Svalbacken.
Planering pågår. Haft kundträff.
Klar
Ränne19 500 krAug 2023Mars 2024Rännevägen med omnejd.
Endast översiktlig planering klar.
Klar
Äskekärr19 500 krMars 2024Aug 2024Äskekärrsvägen
Endast översiktlig planering klar.
Klar

*Den preliminära tidplanen är just preliminär och kan komma att justeras. Färdigställandet ska dock vara klart senast 2024-11-30 för samtliga projekt.

Fastigheter som ingår i projekt som delfinansieras av EU enligt ovan kommer inte att ha en högre anslutningsavgift än 40000 kr vid en efteranslutning enligt PTS villkor.