Pågående och kommande fiberprojekt

OmrådeAnslutnings-avgiftPrel. tidplan* startPrel. tidplan* klartÖvrigtBeställningsfasDelvis medfinansiär
Västerhult, Sjövik19 500 krKlartKlartHoppets väg, SkäfthultsvägenKlar
Kopparås, Sjövik19 500 krKlartKlartKvarnvägen, Strömsdalsvägen.Klar
Saxebo, Sollebrunn19 500 krKlartKlartErskavägen, Anstorpsvägen.
Planering klar.
Klar
Degebo19 500 krKlartKlartDegebovägen, Hälsingströmsvägen, Granviksvägen.
Grävarbete pågår, haft kundträff på plats.
Klar
Gendalen södra19 500 krJan 2023 del 1
Feb 2023 del 2
Mars 2023 del 1
Aug 2023 del 2
Del 1 är Gendalenvägen till Uppegården
Del 2 är Borg, Ubby och en bit in i Gendalen.
Planeringen pågår. Haft kundträff.
Klar
Gendalen norra19 500 krMaj 2023Sept 2023Gennevedsvägen med omnejd.
Planering pågår. Haft kundträff.
Klar
Kåretorp19 500 krKlart Fåglaryd såg - Gethult
Kåretorp sommaren 2023
Klart Fåglaryd såg - Gethult
Kåretorp hösten 2023
Tinnsjövägen, Kilandavägen.
Planering klar.
Klar
Rödjan19 500 krPågårJuni 2023Valkås, Anstorp, Spånaretorp, Hjälmetorp.Klar
Järboden19 500 krPågårMars 2023Knällås, Sötorp, Svalbacken.
Haft kundträff.
Klar
Ränne19 500 krOkt 2023April 2024Rännevägen med omnejd.
Endast översiktlig planering klar.
Infomöte 15/5 Magra bygdegård.
Klar
Äskekärr19 500 krMars 2024Aug 2024Äskekärrsvägen
Endast översiktlig planering klar.
Infomöte 15/5 Magra bygdegård.
Klar
Slättås-Källelid-Råmossen19 500 krMars 2023 runt Källelid
Sommaren 2023 Kärra-Slaghall (Slättås)
Okt 2024 Fiberanslutningar kan ske successivt när vi nått Slättås.Ihop med elnätsförnyelse. Viss planering är klar och viss planering pågår. KlarNej

*Den preliminära tidplanen är just preliminär och kan komma att justeras. Färdigställandet ska dock vara klart senast 2024-11-30 för samtliga projekt.

Fastigheter som ingår i projekt som delfinansieras av EU enligt ovan kommer inte att ha en högre anslutningsavgift än 40000 kr vid en efteranslutning enligt PTS villkor.