Rabatt till ideella föreningar

Varför sponsrar vi en fiberanslutning?

Att sponsra fiberanslutningen till ideella föreningar är helt i linje med utvecklingen av vår bygd. Vi vill vara med och bidra till gemenskap, ett rikt fritidsliv och en levande hållbar landsbygd. Att göra det möjligt för föreningar att hålla/delta i event på nätet och göra dem tillgängliga för fler är ett sätt. 

Föreningarnas kostnad är endast 5 000 kr om förutsättningarna för denna typ av anslutning uppfylls.

Motprestation

Att vårt varumärke syns i direkt anslutning till platsen eller på annan överenskommen plats och ger en tydlig och positiv exponering. 

Förutsättningar för att kunna sponsra med rabatt på fiberanslutning

  • Endast ideella föreningar utan religiös eller politisk koppling kan ansöka om sponsring av en fiberanslutning.
  • Fastigheten som ansluts ska användas som föreningslokal och kan ej nyttjas som privatbostad eller annat som ej tillhör föreningen.
  • Att befintlig fiberanslutning från Bjärke Energi finns att tillgå i tomtgränsen.
  • Föreningen ordnar med förläggning av slang från anslutningspunkten till plats inne i lokalen där fiberdosan ska sättas upp.
  • Föreningslokalen ska vara helhetskund till Bjärke Energi och dess intressebolag.

kontrollera din förenings möjlighet

Ta reda på om din föreningslokal kan anslutas enligt ovan genom att ringa eller maila oss med förfrågan.