Samarbeten/Sponsring

Bjärke Energis policy är att sponsra idrottsföreningar eller andra konstellationer som bedriver och verkar för en bra miljö och uppfostran för barn och ungdomar i samma geografiska område som Bjärke Energi har nätkoncession.

Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med ett tydligt budskap.

Här är några av de föreningar vi stödjer:

sponsor

Aktiv skola logotype

Vi länkar logotype