Elhandel

Anvisningsleverantör

bestel logo

Enligt ellagen ska en elanvändare som saknar elhandlare anvisas en elleverantör av sitt elnätsföretag. Den här bestämmelsen finns för att kunden alltid ska ha tillgång till el. För Bjärke Energis nätkunder är det BestEl som är anvisningsleverantör.

Bjärke Energi bedriver ingen egen elhandel och har därför skrivit avtal med BestEl och vår kundtjänst tar hand om BestElfrågor. Detta innebär att du kan teckna elavtal med BestEl och diskutera annat som rör elhandel hos oss på Bjärke Energi. BestEl är ett personligt och servicetänkande elhandelsbolag som ägs av tre ekonomiska föreningar med elnät som kärnverksamhet; Bjärke Energi ek för, Vara Energi ek för och Västra Orusts Energitjänst ek för. BestEl har en stark lokal förankring med personal och kontor i Sollebrunn, Vara och Ellös.

www.bestel.se