Källafors kraftverk

2013 förvärvade Bjärke Energi  50% av Källafors vattenkraftverk i Säveån mellan Vårgårda och Alingsås. Ett samarbete har inletts med Hjultorp Kraft i Vårgårda som äger resterande 50% i kraftverket.

– Köpet av vattenkraft  är ett led i vår strävan att äga egen elproduktion i närområdet  och dessutom   kompletterar detta vår verksamhet vilken är att försörja våra ägare och kunder i Bjärkeområdet med säker och prisvärd el  på ett bra sätt. Vi har på olika sätt tidigare samarbetat med Hjultorp Kraft och är mycket nöjda med att kunna vidga vårt samarbete säger Sigvard Krantz, VD Bjärke Energi.”

Hjultorp Kraft driver sedan tidigare energiproduktion från en  vattenkraftstation i samma vattendrag.

Källafors kraftverk vid Torp producerar ca 2 500 000 kilowattimmar per år. Detta motsvarar el till ca 120 eluppvärmda villor. Ett års produktion från Källafors sparar ungefär 1500 ton koldioxid jämfört med kolkraftproducerad el.

Kontaktuppgifter för Bjärke Energi Källafors AB:
Telefon 0322-650500
Mail: info@kallaforskraft.se