Andelsägare

Medlemskap

Varför ska jag bli andelsägare/ medlem i Bjärke Energi Ek För?

•    Möjlighet till återbäring på vinsten.
•    Möjlighet att påverka inriktning på verksamheten.
•    Möjlighet att påverka vinstfördelning (investera eller utbetala).
•    Möjlighet att lämna idéer och förslag till att utveckla och styra nätverksamheten.
•    Möjlighet att utse styrelse.

Bjärke Energi är en medlemsägd ekonomisk förening

Som fastighetsägare på vårt elnät kan du bli medlem och därmed andelsägare. Vid vinst kan en avsättning göras som återbäring till våra andelsägare.
Vi är en ekonomisk förening som bildades 1942 och idag ägs av ca 3900 medlemmar. Antalet andelar man behöver som fullvärdig medlem beror på vilken storlek på huvudsäkringen som fastigheten har. Se tabell nedan. Det kan också betyda att man behöver köpa till andelar vid en säkringshöjning.

HuvudsäkringAntal andelar
16 A6 andelar
20 A9 andelar
25 A12 andelar
35 A16 andelar
50 A22 andelar
63 A28 andelar
80 A36 andelar
100 A44 andelar
>100 A44 andelar + 0,5 andelar per Ampere över 100 A

Saknar du huvudsäkring?

Om huvudsäkring saknas, t.ex. ersatt av effektbrytare, beräknas ditt andelsbehov utifrån ditt effektuttag omräknat till en fiktiv huvudsäkring. För att få fram en fiktiv huvudsäkring görs följande uträkning:

Effekt i kW som man betalt anslutningen på / (Roten ur 3) * 0,4   =  X  Ampere

Återbäring till andelsägarna

På stämman i maj beslutas om ev. återbäring i vår ekonomiska förening! Det utbetalas i så fall med en minuspost på elräkningen för dig som är medlem. Återbäringen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras elnätskostnad.

Senast det blev återbäring var 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022 samt 2023. Läs gärna mer i våra stadgar eller kontakta kundtjänst på telefon 0322-650 500.

Välkommen att bli medlem och andelsägare i Bjärke Energi ekonomisk förening!

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA i maj

Föreningsstämma hålls oftast fysiskt någonstans på vårt område men under pandemin hölls den även digitalt p.g.a. restriktioner.

Nästa föreningsstämma kommer att hållas den 20 maj 2024 i Bjärke Energis lokaler på Energigatan 3 Sollebrunn.

Ärenden enligt stadgarna. Anmälan krävs för erhållande av årsmöteshandlingar.
Kontakta oss på 0322 – 650 500.

VÄLKOMNA!