Elva fakta om elnätet

_MG_8299

Elnätet är något som de flesta inte tänker på – förrän något händer.

Visste du att:

 1. Elnätens främsta roll är att se till att elen kommer hem till dig, till din arbetsplats och ut till samhället från de platser där den produceras.
 2. Alla typer av energikällor kan omvandlas till el som transporteras i näten. Andra energisystem transporterar energi med fordon (till exempel tankbilar och fartyg) eller i rörledningar (fjärrvärme och gas).
 3. Elnäten är att likna vid ett vägnät. Det finns stamnät (Europavägar), regionnät (riksvägar) och lokalnät (länsvägar=Bjärke Energi). Inne i husen finns ledningsdragningar som motsvarar de privata vägarna.
 4. Om det gick att sträcka ut det svenska elnätet i en enda lång ledning skulle den räcka mer än tretton varv runt jorden.
 5. Leveranssäkerheten är 99,98 procent. Det betyder att de svenska elkunderna i genomsnitt är utan el under cirka en och en halv timme per år.
 6. Dygnets alla timmar, året runt (även julafton, nyår och midsommar) har Bjärke Energi elmontörer som har beredskap för att rycka ut direkt om något händer i elnätet hos elkunderna. Allt för att det ska vara avhjälpt så fort som möjligt.
 7. Vid större störningar, som till exempel orsakas av stormar, samarbetar de svenska elnätsföretagen i samverkansområden. Vi hjälper varandra så att kunderna drabbas så lite och så kort tid som möjligt.
 8. Cirka 65 procent av det svenska elnätet är nedgrävt i marken. De svenska elnätsföretagen har satsat över 40 miljarder kronor i mer än tio år på att få näten mindre känsliga för väder och vind genom att bygga om från luftledning till jordkabel och förbättra isoleringen.
 9. I Svensk Energis årliga attitydundersökningar ger svenska folket alltid högsta betyg åt de pålitliga leveranserna, det vill säga elnäten. Hela 91 procent instämde i det år 2012. Som tvåa bland positiva omdömen kom branschens miljötänkande med 34 procent.
 10. Ledningsgator kan vara till fördel för den biologiska mångfalden. Röjning av gatorna skapar miljöer som liknar hagmarker, som annars blir sällsyntare, där flera sällsynta örter och fjärilar trivs.
 11. Elnäten blir allt smartare och ska kunna hantera mer varierande elproduktion från förnybara energikällor. Kunderna ska också kunna styra sin elanvändning efter rådande elpriser.