Producenttariff

De kunder på vårt elnät som producerar egen el har möjlighet att sälja överskottet till en elhandlare. Dessutom får producenten en mindre ersättning från oss som elnätsägare.

För mer information om ersättningar och vad man bör tänka på som elproducent läs under huvudrubriken Mikroproducent.

Tariffer för våra producenter

Nätnyttoersättning till
samtliga producenter
fr.o.m. 2021-02-01
Låglast
Övrig tid än Höglast
Exkl. moms
Låglast
Övrig tid än Höglast
Inkl. moms
Höglast
Mån-Fre
kl. 06-22
Nov-Mars
Exkl. moms
Höglast
Mån-Fre
kl. 06-22
Nov-Mars
Inkl. moms
Öre/kWh-2,0-2,5-6,5-8,12

Nätnytta är en ersättning som producenten erhåller för den produktion som matas ut på elnätet.

Mätavgift för producenter,
lågspänning >63 A
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år8401 050
Mätavgift för producenter,
högspänning
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år6 6008 250

Mätavgiften är en tariff som producenten betalar för att bekosta kostnaden för mätningen och avräkning mot elnätet.