Producenttariff

De kunder på vårt elnät som producerar egen el har möjlighet att sälja överskottet till en elhandlare. Dessutom får producenten en mindre ersättning från oss som elnätsägare.

En kund på Bjärke Energis elnätsområde som blir elproducent får alltid normaltariff på sin förbrukning oavsett huvudsäkring och tidigare typ av nätavgift. Se priser m.m. under Nätavgifter/Normaltariff i menyn till vänster.

Tariffer för våra producenter

Nätnyttoersättning till
samtliga producenter
fr.o.m. 2024-01-01
Låglast
Övrig tid än Höglast
Exkl. moms
Låglast
Övrig tid än Höglast
Inkl. moms
Höglast
Mån-Fre
kl. 06-22
Nov-Mars
Exkl. moms
Höglast
Mån-Fre
kl. 06-22
Nov-Mars
Inkl. moms
Öre/kWh-4,0-5,0-6,0-7,5

Nätnytta är en ersättning som producenten erhåller för den produktion som matas ut på elnätet.

Mätavgift för producenter,
lågspänning >63 A
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år9001 125
Mätavgift för producenter,
högspänning
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år2 4003 000

Mätavgiften är en tariff som producenten betalar för att bekosta kostnaden för mätningen och avräkning mot elnätet.

En avgift för produktionsanläggningar >43,5 kW (63A) kommer att tas ut med start under 2024. För övriga produktionsanläggningar kommer avgiften att startas något senare. När tariffen för dessa är klar kommer den att redovisas här.

För mer information om ersättningar och avgifter och vad man bör tänka på som elproducent läs under huvudrubriken Elproducent där du också kan titta på filmen om produktion som förklarar processen vid en uppstart.