Bjärke Energi

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att flytta energiskatten från elhandlaren till elnätsägare. Detta innebar att du fr.o.m. 2018-01-01 debiteras energiskatten av Bjärke Energi. Samtidigt höjdes energiskatten från 32,5 till 33,1 öre/kWh exkl. moms.

 

För er med elavtal hos vår anvisningsleverantör BestEl:

 • ELNÄT
  • en ny rad tillkom på specifikationen som visar endast energiskatten, för närvarande 33,1 öre/kWh exkl.moms (41,37 öre/kWh inkl. moms).
 • ELHANDEL
  • raden på specifikationen som heter ”elförbrukning inkl. elskatt” kom att minska ditt totala elpris med energiskatten inkl. moms. På fakturan som avser december 2017 är det beloppet 40,63 öre/kWh.

 

För er med elavtal hos annan elleverantör:

 • ELNÄT
  • en ny rad tillkom på specifikationen på vår faktura som visar endast energiskatten, för närvarande 33,1 öre/kWh exkl. moms (41,37 öre/kWh inkl. moms).
 • ELHANDEL
  • Där det står ditt totala elpris kom din elleverantör att minska ditt totala elpris med energiskatten som för december 2017 var 40,63 öre/kWh inkl. moms.

 

Reducerad energiskatt för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks-eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström måste ansöka om återbetalning hos Skatteverket (dessa företag har rätt till återbetalning ner till 0,5 öre/kWh av energiskatten).

Är din elanvändning större än 10 GWh per år kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldig hos Skatteverket. Detta innebär att Du sköter hanteringen av elskatten själv.