Energiskatt

Riksdagen beslutade 2017 att flytta energiskatten från elhandlaren till elnätsägaren. Detta innebär att du sedan 2018 debiteras energiskatten från Bjärke Energi.

Energiskatten är fr.o.m. 2024-01-01 42,80 öre/kWh exkl. moms.

För er med elavtal hos vår anvisningsleverantör BestEl:

 • ELNÄT
  • en rad på specifikationen visar energiskatten 42,8 öre/kWh exkl.moms (53,5 öre/kWh inkl. moms).
 • ELHANDEL
  • raden på specifikationen som heter “förbrukning” innehåller inte längre energiskatten.

För er med elavtal hos annan elleverantör:

 • ELNÄT
  • en rad på specifikationen på vår faktura som visar energiskatten, för närvarande 42,8 öre/kWh exkl. moms (53,5 öre/kWh inkl. moms).
 • ELHANDEL
  • Där det står din förbrukning har din elleverantör ditt totala elpris.

Reducerad energiskatt för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks-eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström måste ansöka om återbetalning hos Skatteverket (dessa företag har rätt till återbetalning ner till 0,5 öre/kWh av energiskatten).

Är din elanvändning större än 10 GWh per år kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldig hos Skatteverket. Detta innebär att Du sköter hanteringen av elskatten själv.