Tips & Råd

VID STRÖMAVBROTT

Strömavbrott kan bero på flera olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig. Jordfelsbrytaren kanske har löst ut? Eller det kanske bara har gått en säkring? Då är det lätt ordnat. Om det däremot blir strömlöst på grund av oväder kan det ta längre tid. Nerblåsta träd kanske ska röjas undan och ledningar repareras.

Vad ska du göra vid strömavbrott?

1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen. Om du har jordfelsbrytare, kontrollera om den har löst ut.
Åtgärd: Återställ jordfelsbrytaren. Om den löser ut igen kontakta din elinstallatör.

2. Är hela bostaden strömlös?
Åtgärd: Kontrollera att alla säkringar i säkringsskåpet samt i mätarskåpet är hela. Byt ut alla ev. trasiga säkringar. Om säkringarna löser ut igen, kontakta din elinstallatör.

3. Se efter om det finns information om pågående driftstörning på Bjärke Energis hemsida.

4. Har grannfastigheterna också strömavbrott?
Åtgärd: Kontakta Bjärke Energi på telefon 0322-650500 eller utanför ordinarie arbetstid 0322-650515.

Att tänka på vid strömavbrott

Elvärme – Stäng av elementen. Om alla har på sina element när strömmen kommer tillbaka kan nätet bli överbelastat. Då går strömmen igen.

Kyl – Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.

Frys – Håll dörren stängd! En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas.

Vatten – Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.

Mitt i baket? – Bröd som inte är utbakat förvaras svalt. Detsamma gäller bröd som är utbakat utan fyllning. Knåda degen en gång till och låt den jäsa igen.

Mitt i disken? – Stäng av diskmaskinen och vattenkranen.

Mitt i tvätten? – Stäng av tvättmaskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur.

 

Vid ett strömavbrott, oavsett anledning, är det bra att veta att alla dina apparater startar upp samtidigt när strömmen kommer tillbaka. För att undvika effekttoppar vid en sådan tidpunkt kan ett alternativ vara att stänga av apparaterna under avbrottet och sedan starta dem manuellt successivt.

Vi jobbar så fort vi kan för att våra kunder ska få tillbaka elen så snart som möjligt!

 

ENERGISPARTIPS

Vilka åtgärder kan jag vidta för att energieffektivisera?

Det finns många sätt att energieffektivisera. Det är besluten som man fattar varje dag som bestämmer hur mycket el eller annan energi som du använder.

Det viktigaste du kan göra är att fundera över vad du använder el till. Se sedan till att använda el till det du faktiskt uppskattar och har nytta av och välj bort det du inte uppskattar eller har nytta av.

Energiförbrukning

Så här fördelar sig förbrukningen i ett normalt hem som är eluppvärmt:
•    60% uppvärmning
•    20% varmvatten
•    20% hushållsel

Uppvärmning

Det är viktigt att se över vilken typ av uppvärmning som passar huset bäst. Samtidigt är det viktig att minimera värmeförlusterna som sker främst genom tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Golvvärme med el kostar ungefär 33 öre per kvadratmeter och dygn. Om du har 5 kvadratmeter med golvvärme och stänger av golvvärmen under juni, juli och augusti sparar du 152 kr.

•    Sänk din inomhustemperatur. Varje grad du sänker värmen minskar elförbrukningen med 5%.
•    Vädra snabbt med tvärdrag.
•    Täta fönster och dörrar.

Varmvatten

Elkostnaden för att duscha i 10 minuter är drygt 6 kr. Om du duschar fem minuter kortare om dagen kan du spara upp till 1100 kr/år.

•    Duscha kort.
•    Byt packning på otäta kranar.
•    Byt till snålspolande kranar och duschmunstycken.
•    Installera termostatblandare.

Kyl & Frys

Det är skillnad på hur energieffektiva vitvaror är. Det är därför viktigt att se över det när du behöver köpa nya. Elkostnaden för en ny kyl är ca 1,18 kr/dygn och en ny frys är ca 1,34 kr/dygn. En ny kyl eller frys behöver ca 80 procent mindre el än en 15 år gammal.

•    Håll rätt temperatur: kontrollera termometer.
•    Varje grads extra kyla i frysen ökar energiförbrukningen med 5%.
•    Låt maten svalna och täck den före kylning.

Matlagning

•    Använd lagom stora kärl. Koka med lock. Använd gärna vattenkokare.
•    Utnyttja plattans och ugnens eftervärme.
•    Mikrovågsugnen är energisnål vid uppvärmning och tillagning av mindre mängder mat.

Diskning

Att diska i diskmaskin istället för under rinnande vatten sparar både energi och vatten. Elkostnaden för en disk i diskmaskin är ca 1,50 kr.

•    Diska och skölj i balja.
•    Fyll diskmaskinen.
•    Skrapa av i stället för att skölja av före maskindisk.

Belysning

En LED-lampa använder bara 20 procent av den el en vanlig glödlampa behöver. Har du LED-lampor hemma ska du inte använda timer. Den drar nämligen mer el än vad lampan gör. Att ha en 7 Wattslampa tänd 6 timmar/dygn i ett år kostar 23 kr.

•    Släck ljuset i rum där ingen vistas.
•    Byt till lysrörslampor där brinntiden är lång.

Tvätt och torkning

I genomsnitt tvättar vi 200 gånger per år. En 60-graderstvätt kostar ca 1,50 kronor i elkostnad. Kör du istället tvätten på 40 grader halveras energimängden – och därmed också kostnaden. Du sparar då 150 kr/år.

Elkostnaden för att torka tvätt i tumlare är ca 1,50 kr per kilo. Många torktumlare rymmer 6 kg vilket ger en elkostnad på 9 kr/torkning. Om du istället lufttorkar de 200 tvättarna/år sparar du 1800 kr/år.

•    Tvätta med full maskin.
•    Slopa förtvätt.
•    Välj lägre temperatur 40º i stället för 60º.
•    Utnyttja eventuella sparprogram.
•    Förkorta torktiden genom att använda högt varvtal på centrifugering. Undvik torktumlare.

Mediautrustning

De flesta elektronikprylar har blivit energieffektivare med åren. Dock inte de senaste spelkonsolerna. Att låta en PS4 stå i standby-läge kostar ca 85 kr/år, ett XBox One hela 150 kronor.

 I exemplen har vi räknat med ett elpris på 1,50 kr/kWh.

Du börjar med att göra en energianalys av huset för att finna de svaga punkterna i energihushållningen. Nästa steg är att börja med de enkla åtgärderna enligt ovan för att sedan fortsätta med större åtgärder som tilläggsisolering och utrustning för styrning och reglering. Tilläggsisolering kan vara den mest lönsamma energibesparingen. Husets klimat ändras – exempelvis blir det svalare på sommaren och varmare övriga årstider. Det är dock viktigt att försäkra sig om att ventilationen fungerar bra. Nya energieffektiva fönster minskar energiförlusterna. Energieffektiva fönster minskar även kallras och dämpar trafikbuller och annat oljud. Om fönstren har friskt virke och är i god kondition går det bra att byta ut en av rutorna eller komplettera med en ytterligare ruta, vilket blir ett billigare alternativ. Att byta friska fönster mot energieffektiva fönster är sällan ekonomiskt. En familj på fyra personer använder cirka 5000 kWh per år för uppvärmning av varmvatten. Äldre varmvattenberedare är ofta inte effektiva. En modern beredare kan ge upp till 1000 kWh om året i besparing. Beredaren ska även vara anpassad till husets behov – en beredare på 200 liter brukar räcka till en normalfamilj. Varmvattenberedaren bör anslutas till andra energikällor som exempelvis solfångare eller värmepannor. Temperaturen på vattnet i beredaren ska vara minst 60 grader, för att eliminera skadliga bakterier. Att ha högre än 70 grader brukar inte behövas. Belysning i hemmet ska vara anpassat för varje ändamål. Att använda dimmer i rum där man önskar stämningsljus är en fördel. Lågenergilampor och kompaktlysrör är stora energisparare – dessa ljuskällor ska användas där många brinntimmar utnyttjas. Håll lamporna och armaturerna rena. Smutsiga lampor och armaturer kan ge sänkning av belysningen med upp till en tredjedel. Släck ljuset i rum där ingen vistas.

Vill du läsa mer om hur du kan börja med energismarta vanor? Följ länken till Energimyndighetens hemsida.

Elanvändning

kWh per årHusLägenhet
Kyl/frys1020720
Belysning1275630
Matlagning510390
Diskmaskin306120
Tvätt/tork306210
Stereo10260
TV255150
DVD, video m.m.15360
Dator, tillbehör459270
Övrigt357357
Ej uppgift357330
Summa hushållsel51003000

Preliminära resultat från en undersökning gjord av Energimyndigheten under 2008 visar fördelningen av elanvändningen i 400 hushåll, 200 småhus samt 200 lägenheter. Även om situationen kan vara annan idag ger tabellen ändå en fingervisning om fördelningen.