Bjärke Energi

Tips & Råd vid strömavbrott

Strömavbrott kan bero på flera olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig. Jordfelsbrytaren kanske har löst ut? Eller det kanske bara har gått en propp? Då är det lätt ordnat. Om det däremot blir strömlöst på grund av oväder kan det ta längre tid. Nerblåsta träd kanske ska röjas undan och ledningar repareras.

 

Vad ska du göra vid strömavbrott?

1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen. Om du har jordfelsbrytare, kontrollera om den har löst ut.
Åtgärd: Återställ jordfelsbrytaren. Om den löser ut igen kontakta din elinstallatör.

2. Är hela bostaden strömlös?
Åtgärd: Kontrollera att alla proppar i proppskåpet samt mätarskåpet är hela. Byt ut alla ev trasiga proppar. Om propparna går igen, kontakta din elinstallatör.

3. Har grannfastigheterna också strömavbrott?
Åtgärd: Kontakta Bjärke Energi på telefon 0322-650500 eller utanför ordinarie arbetstid 0322-650515.

 

Att tänka på vid strömavbrott

Elvärme – Stäng av elementen. Om alla har på sina element när strömmen kommer tillbaka kan nätet bli överbelastat. Då går strömmen igen.

Kyl – Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.

Frys – Håll dörren stängd! En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas.

Vatten – Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.

Mitt i baket? – Bröd som inte är utbakat förvaras svalt. Detsamma gäller bröd som är utbakat utan fyllning.Knåda degen en gång till och låt den jäsa igen.

Mitt i disken? – Stäng av diskmaskinen och vattenkranen.

Mitt i tvätten? – Stäng av tvättmaskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur.

Vi jobbar så fort vi kan för att våra kunder ska få tillbaka elen så snart som möjligt!