Bjärke Energi

Driftstörning

Störning torsdag em-kväll

2 april, 2020

Strax efter halv sex löste linjen ut som förser Anten-Östad-Sjövik.

Uppdatering kl.19:30

 • Avbruten stolpe i Burhult gör att maskin tillkallas. Arbetet kommer att ta några timmar.
 • Träd på ledning vid Östad skola. Nedtagning pågår. Snart klart.
 • Träd på ledning vid Lurut. Strömlöst mot Uplo. Nedtagning pågår. Snart klart.

Uppdatering 20:15

 • Arbetet med stolpen pågår. Förväntas bli klart först vid midnatt.
 • Östad skola klart.
 • Ytterligare ett träd på ledning vid Lurut. Arbete pågår.

Uppdatering 01:00

 • Arbetet med stolpen är klart.
 • Det andra trädet på ledningen vid Lurut är klart sedan tidigare.

Uppdatering 06:00

 • Ett tredje träd föll på ledning och orsakade ett nytt avbrott strax före kl. 05 i samma område som kvällen innan. Detta åtgärdades och strömmen var tillbaka kl. 06.

Planerat strömavbrott onsdag 8 april

2 april, 2020

P.g.a. flytt av elkabel kommer vi att bryta strömmen vid Hundsjön, Kvarnabo, under arbetets början och slut.

Onsdag 8 april kl. 08-09 samt kl. 14-15

131 hushåll i Kvarnabo och Gräfsnäs berörs av arbetet och är aviserade per post.

 

Kort avbrott tors 2/4

2 april, 2020

Området kring Magra och Bergstena blev strömlöst strax efter 10, avbrottet varade i en minut.

Störning Sollebrunn söndag em ger arbete ons-tors runt RV42

22 mars, 2020

Vid 16-tiden under söndag em blev Sollebrunn strömlöst. Orsaken var ett kabelfel. Efter en knapp timme hade alla ström igen.

Kabelfelet lagas under veckan och kan medföra störningar på genomfarten i Sollebrunn utanför Pizzastugan och fd Bjärkebygdens Radio & tv.

Planerad driftstörning 26 mars

20 mars, 2020

Torsdagen den 26 mars kommer vi att utföra arbeten som innebär att strömmen bryts för några av våra kunder.

 

Kl. 09:30-11:30 Långesbro, Micklamad, Spanåsen, Grönelid, Skakeltorp, Svarthall

Orsak är arbete på högspänningslinje vid Häckelid. 67 abonnenter berörs och har fått avisering via brev.

 

Kl. 09:30-13:30 Häckelid, Horsdalen, Vagnshed

Orsak är arbete på högspänningslinje vid Horsdalen-Häckelid. 21 abonnenter berörs och har fått avisering via brev.

Fiberstörning i Sollebrunn torsdag vid 13-tiden

12 mars, 2020

P.g.a. strömbortfall och problem med batteridriften gick en av våra switchar som matar Sollebrunn med omnejd ner. Ingen tjänst fungerade under 30 minuter hos dessa kunder. Allt är igång igen.

Driftstörning 29/2

29 februari, 2020

Strax före klockan 13 på lördagen blev kunder i Sollebrunn, Gräfsnäs, Stora Mellby, Magra, Loo, Bergstena och Östadkulle strömlösa i ungefär en minut. Avbrottet berodde på ett fel i Vattenfalls regionnät.

Planerat avbrott Botten-Krösslätt 27/2

20 februari, 2020

P.g.a. inkoppling av ny station kommer vi att bryta strömmen för området runt Humlebotten-Krösslätt-Botten under arbetets gång.

Torsdag 27/2 kl. 09:30-11:00

23 abonnenter berörs av arbetet och har aviserats via post.

Planerat avbrott Börta-Vänga 25/2

18 februari, 2020

P.g.a. åtgärder efter stormen kommer vi att bryta strömmen under arbetets gång i området runt Norra Börtavägen, Driveslättsvägen, Långaredsvägen, Vagnshedsvägen, Östra Antenvägen, Vängavägen och Södra Börtavägen.

2020-02-25 kl. 09:30 – 12:30

116 hushåll är berörda av avbrottet och samtliga har fått avisering via brev men även via mail i de fall vi fått en mailadress.

 

Planerat avbrott Burhult tisdag 18/2 – framflyttat till kl. 10:00 – 15:00

17 februari, 2020

Då vi ska åtgärda de provisoriska lagningar som gjordes under stormen kommer vi att bryta elförsörjningen för ett antal kunder i Burhult, Sjövik.

Tisdag 18 februari kl. 09:30-14:30 (40 kunder berörda)

Tisdag 18 februari kl. 09:30-11:30 (19 kunder berörda)

Vi har mailat och/eller ringt samtliga kunder om det snabbt uppkomna avbrottsarbete.

 

I samband med kopplingsarbete blev tyvärr ett antal kunder runt Skäfthultsvägen och Kvarnvägen strömlösa under ca. 10 minuter.

Driftstörning 16/2

16 februari, 2020

Uppdatering 11:00:

Samtliga kunder har nu strömmen åter.

Uppdatering: 09:12:

Ytterligare ett fel har uppstått, kunder  på Rappes väg, Kyrkvägen, Hoppets väg, Strömsdalsvägen och Fåglaryd är strömlösa. Tack vare tips från en kunder vet vi var felet är, montörer är på väg för att reparera.

Uppdatering 05:35:

Felet är hittat. Vid Burhult har flera träd fallit över ledning och slagit av den. Reparationsarbetet inleds.

 

Sedan 02:47 är kunder mellan Kilanda och Burhult utan ström. Felsökning pågår. Till en början var även kunder mellan Anten och Östad strömlösa men har fått strömmen tillbaka efter omkopplingar.

Planerat avbrott Gräfsnäs 17/2

13 februari, 2020

P.g.a. reparation av en högspänningskabel kommer vi att bryta elförsörjningen ett par timmar på måndag fm. Områden som berörs finns runt Liveredsvägen, Rörkärrsvägen, Hjälmetorpsvägen, Spånaretorpsvägen Valkåsvägen, Anstorpsvägen och Östra Svedernavägen.

90 kunder berörs av avbrottet och samtliga är aviserade per post

Kl. 09:30-12:00

 

Driftstörning 11/2 em

11 februari, 2020

Sedan 16-tiden har vi en driftstörning på Kvarnvägen i Östad som berör 10 kunder. Felsökning pågår, under arbetet kan strömmen komma att kopplas på och brytas.

Uppdatering 19:50: Felet har hittats och åtgärdats. Alla kunder har strömmen tillbaka.

Planerat avbrott Östadkulle 12/2

11 februari, 2020

Under onsdagen behöver vi bryta strömmen i området runt Lena kyrka och Östadkulle för att reparera en högspänningskabel som endast lagades provisoriskt under stormen Ciara i söndags.

Kl. 09:30 – 11:30

19 abonnenter berörs av avbrottet och de flesta har vi även meddelat via telefon.

Planerat avbrott i Sjövik 11/2

11 februari, 2020

P.g.a. stolpbrotten under stormen behöver vi byta en av stolparna som lagades provisoriskt under söndagskvällen. Detta påverkar boende mellan Kyrkvägen-Kvarnvägen-Hoppets väg. Avbrottet kommer att vara ca tre timmar men vi arbetar så snabbt vi kan för att minimera avbrottstiden.

Avbrottsarbetet kommer att starta mellan 12:00 – 12:30. Arbetet är klart!

Driftstörning 10/2

10 februari, 2020

Uppdatering 21:50

Nu har samtliga kunder strömmen åter.

Uppdatering 21:00

Området kring Gendalen har nu strömmen tillbaka. Kunder i Glossbo saknar fortfarande ström.

Klockan 20:06

Området kring Mellby, Gendalen och Glossbo drabbades av strömavbrott. Efter omkopplingar har en del kunder strömmen tillbaka medan kunder i Gendalen och Glossbo ännu saknar ström. Felsökning pågår.

 

Driftstörning 9/2 stormen Ciara

9 februari, 2020

 • 07:40: Träd borttagna som fallit på ledning. Strömmen påslagen och allt håller. Nu ska alla ha ström igen. Tack för visat tålamod!
 • 06:50 måndag morgon: Arbetet i Sjövik med nya stolpar och ledning är klart och håller. När vi slog på strömmen visade det sig att ytterligare ett fel fanns längre fram. Felsökning följt av åtgärder är inlett. Sträckan utan ström är nu Hoppet-Kilandavägen-Burhult.

 

 • 00:30: Arbetet i Sjövik med att få upp nya stolpar samt elkabel på den havererade sträckan kommer att pågå några timmar under natten. Uppdatering av läget här på hemsidan görs igen strax efter 07:00.
 • 00:05: För en kvart sedan hade arbetet vid Åsen gjort att de flesta hade strömmen tillbaka men de sista kopplades in nu. Därmed är det området klart.
 • 23:25: Arbetet vid Åsen innebär att vi behöver bryta strömmen för ett större område från Sollebrunn under arbetets gång. Detta görs inom kort. Strömmen kopplas på så snart träd och ris är bortplockat från ledning och transformatorstation. I Sjövik fortsätter arbetet och nya elstolpar hämtas nu och ska sättas upp med hjälp av maskin.
 • 22:50: Östadkullefelet är åtgärdat och området har ström igen.
 • 21:30: Några kunder på Åsenvägen strömlösa sedan i eftermiddags. Gran ska plockas bort som fallit på transformatorstation.
 • 21-tiden: Dubbla linbrott i Östadkulle. Montörer på plats och arbetar. Tre stolpar nere och komplicerat fel i Sjövik. Montörer på plats och arbetar. Oklart ännu om dessa två problem är de enda i resp. område.
 • 20-tiden: Flera områden är utan ström. Omkopplingar görs för att försöka komma runt problemen. Områdena runt Lena skola-Östadkulle, Skäfthult-Sverket är alla utan ström. Även Anten-Börta låg ur men där bör det vara tillbaka. Montörer på väg ut för felsökning på båda felen.
 • 15-tiden: På söndagen, ca 15:40 blev stora delar av Sollebrunn och Erska med omnejd utan ström. Efter omkopplingar och felsökning fick de flesta kunderna tillbaka strömmen vid 16:10. Några kunder kring Hjälmetorp och Saxebo är fortfarande strömlösa. Felet har lokaliserats och kommer att åtgärdas vid 18-tiden. Under arbetet kommer ytterligare kunder i Svederna, Liveredsvägen i Gräfsnäs, Idåsen och kring Herrgården i Gräfsnäs få strömavbrott i ca en timma. Felet är åtgärdat och alla har strömmen åter.

Driftstörning 23/1

23 januari, 2020

Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i området kring Huldalen, Slättås, Bokullen och Sandlid. Orsaken är för närvarande okänd och felsökning pågår.

Samma fel berörde tidigare delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Dessa kunder har fått strömmen åter efter omkopplingar.

Uppdatering 23:00: Felet är nu hittat och avhjälpt. Samtliga kunder har fått tillbaka strömmen.

Driftstörning 15/1

15 januari, 2020

Nattens blåsande har orsakat några driftstörningar. De berörde området kring Anten och området mellan Östad och Kilanda/Burhult och varade ungefär mellan 01:10 och 04:00. Vid 04:10 uppstod en driftstörning som berörde kunder i delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Vid 04:20 hade samtliga kunder strömmen åter.

 

Störning på elnätet under lördag natt

13 januari, 2020

Vid 22:30 på lördagen var det en återinkoppling som kunder i Borrås, Bjärlanda, Magra, Lurut och Bergstena berördes av. Avbrottet varade endast i fyra sekunder.

Vid 03:43 på söndagen var nästa avbrott. Då berördes delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Inom en timma hade alla kunder strömmen åter.