Bjärke Energi

Driftstörning

Planerat avbrott Botten-Krösslätt 27/2

20 februari, 2020

P.g.a. inkoppling av ny station kommer vi att bryta strömmen för området runt Humlebotten-Krösslätt-Botten under arbetets gång.

Torsdag 27/2 kl. 09:30-11:00

23 abonnenter berörs av arbetet och har aviserats via post.

Planerat avbrott Börta-Vänga 25/2

18 februari, 2020

P.g.a. åtgärder efter stormen kommer vi att bryta strömmen under arbetets gång i området runt Norra Börtavägen, Driveslättsvägen, Långaredsvägen, Vagnshedsvägen, Östra Antenvägen, Vängavägen och Södra Börtavägen.

2020-02-25 kl. 09:30 – 12:30

116 hushåll är berörda av avbrottet och samtliga har fått avisering via brev men även via mail i de fall vi fått en mailadress.

 

Planerat avbrott Burhult tisdag 18/2 – framflyttat till kl. 10:00 – 15:00

17 februari, 2020

Då vi ska åtgärda de provisoriska lagningar som gjordes under stormen kommer vi att bryta elförsörjningen för ett antal kunder i Burhult, Sjövik.

Tisdag 18 februari kl. 09:30-14:30 (40 kunder berörda)

Tisdag 18 februari kl. 09:30-11:30 (19 kunder berörda)

Vi har mailat och/eller ringt samtliga kunder om det snabbt uppkomna avbrottsarbete.

 

I samband med kopplingsarbete blev tyvärr ett antal kunder runt Skäfthultsvägen och Kvarnvägen strömlösa under ca. 10 minuter.

Driftstörning 16/2

16 februari, 2020

Uppdatering 11:00:

Samtliga kunder har nu strömmen åter.

Uppdatering: 09:12:

Ytterligare ett fel har uppstått, kunder  på Rappes väg, Kyrkvägen, Hoppets väg, Strömsdalsvägen och Fåglaryd är strömlösa. Tack vare tips från en kunder vet vi var felet är, montörer är på väg för att reparera.

Uppdatering 05:35:

Felet är hittat. Vid Burhult har flera träd fallit över ledning och slagit av den. Reparationsarbetet inleds.

 

Sedan 02:47 är kunder mellan Kilanda och Burhult utan ström. Felsökning pågår. Till en början var även kunder mellan Anten och Östad strömlösa men har fått strömmen tillbaka efter omkopplingar.

Planerat avbrott Gräfsnäs 17/2

13 februari, 2020

P.g.a. reparation av en högspänningskabel kommer vi att bryta elförsörjningen ett par timmar på måndag fm. Områden som berörs finns runt Liveredsvägen, Rörkärrsvägen, Hjälmetorpsvägen, Spånaretorpsvägen Valkåsvägen, Anstorpsvägen och Östra Svedernavägen.

90 kunder berörs av avbrottet och samtliga är aviserade per post

Kl. 09:30-12:00

 

Driftstörning 11/2 em

11 februari, 2020

Sedan 16-tiden har vi en driftstörning på Kvarnvägen i Östad som berör 10 kunder. Felsökning pågår, under arbetet kan strömmen komma att kopplas på och brytas.

Uppdatering 19:50: Felet har hittats och åtgärdats. Alla kunder har strömmen tillbaka.

Planerat avbrott Östadkulle 12/2

11 februari, 2020

Under onsdagen behöver vi bryta strömmen i området runt Lena kyrka och Östadkulle för att reparera en högspänningskabel som endast lagades provisoriskt under stormen Ciara i söndags.

Kl. 09:30 – 11:30

19 abonnenter berörs av avbrottet och de flesta har vi även meddelat via telefon.

Planerat avbrott i Sjövik 11/2

11 februari, 2020

P.g.a. stolpbrotten under stormen behöver vi byta en av stolparna som lagades provisoriskt under söndagskvällen. Detta påverkar boende mellan Kyrkvägen-Kvarnvägen-Hoppets väg. Avbrottet kommer att vara ca tre timmar men vi arbetar så snabbt vi kan för att minimera avbrottstiden.

Avbrottsarbetet kommer att starta mellan 12:00 – 12:30. Arbetet är klart!

Driftstörning 10/2

10 februari, 2020

Uppdatering 21:50

Nu har samtliga kunder strömmen åter.

Uppdatering 21:00

Området kring Gendalen har nu strömmen tillbaka. Kunder i Glossbo saknar fortfarande ström.

Klockan 20:06

Området kring Mellby, Gendalen och Glossbo drabbades av strömavbrott. Efter omkopplingar har en del kunder strömmen tillbaka medan kunder i Gendalen och Glossbo ännu saknar ström. Felsökning pågår.

 

Driftstörning 9/2 stormen Ciara

9 februari, 2020

  • 07:40: Träd borttagna som fallit på ledning. Strömmen påslagen och allt håller. Nu ska alla ha ström igen. Tack för visat tålamod!
  • 06:50 måndag morgon: Arbetet i Sjövik med nya stolpar och ledning är klart och håller. När vi slog på strömmen visade det sig att ytterligare ett fel fanns längre fram. Felsökning följt av åtgärder är inlett. Sträckan utan ström är nu Hoppet-Kilandavägen-Burhult.

 

  • 00:30: Arbetet i Sjövik med att få upp nya stolpar samt elkabel på den havererade sträckan kommer att pågå några timmar under natten. Uppdatering av läget här på hemsidan görs igen strax efter 07:00.
  • 00:05: För en kvart sedan hade arbetet vid Åsen gjort att de flesta hade strömmen tillbaka men de sista kopplades in nu. Därmed är det området klart.
  • 23:25: Arbetet vid Åsen innebär att vi behöver bryta strömmen för ett större område från Sollebrunn under arbetets gång. Detta görs inom kort. Strömmen kopplas på så snart träd och ris är bortplockat från ledning och transformatorstation. I Sjövik fortsätter arbetet och nya elstolpar hämtas nu och ska sättas upp med hjälp av maskin.
  • 22:50: Östadkullefelet är åtgärdat och området har ström igen.
  • 21:30: Några kunder på Åsenvägen strömlösa sedan i eftermiddags. Gran ska plockas bort som fallit på transformatorstation.
  • 21-tiden: Dubbla linbrott i Östadkulle. Montörer på plats och arbetar. Tre stolpar nere och komplicerat fel i Sjövik. Montörer på plats och arbetar. Oklart ännu om dessa två problem är de enda i resp. område.
  • 20-tiden: Flera områden är utan ström. Omkopplingar görs för att försöka komma runt problemen. Områdena runt Lena skola-Östadkulle, Skäfthult-Sverket är alla utan ström. Även Anten-Börta låg ur men där bör det vara tillbaka. Montörer på väg ut för felsökning på båda felen.
  • 15-tiden: På söndagen, ca 15:40 blev stora delar av Sollebrunn och Erska med omnejd utan ström. Efter omkopplingar och felsökning fick de flesta kunderna tillbaka strömmen vid 16:10. Några kunder kring Hjälmetorp och Saxebo är fortfarande strömlösa. Felet har lokaliserats och kommer att åtgärdas vid 18-tiden. Under arbetet kommer ytterligare kunder i Svederna, Liveredsvägen i Gräfsnäs, Idåsen och kring Herrgården i Gräfsnäs få strömavbrott i ca en timma. Felet är åtgärdat och alla har strömmen åter.

Driftstörning 23/1

23 januari, 2020

Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i området kring Huldalen, Slättås, Bokullen och Sandlid. Orsaken är för närvarande okänd och felsökning pågår.

Samma fel berörde tidigare delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Dessa kunder har fått strömmen åter efter omkopplingar.

Uppdatering 23:00: Felet är nu hittat och avhjälpt. Samtliga kunder har fått tillbaka strömmen.

Driftstörning 15/1

15 januari, 2020

Nattens blåsande har orsakat några driftstörningar. De berörde området kring Anten och området mellan Östad och Kilanda/Burhult och varade ungefär mellan 01:10 och 04:00. Vid 04:10 uppstod en driftstörning som berörde kunder i delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Vid 04:20 hade samtliga kunder strömmen åter.

 

Störning på elnätet under lördag natt

13 januari, 2020

Vid 22:30 på lördagen var det en återinkoppling som kunder i Borrås, Bjärlanda, Magra, Lurut och Bergstena berördes av. Avbrottet varade endast i fyra sekunder.

Vid 03:43 på söndagen var nästa avbrott. Då berördes delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Inom en timma hade alla kunder strömmen åter.

Planerat avbrottsarbete Knarven 14/1

7 januari, 2020

Tisdagen den 14 januari mellan kl. 10-13 kommer vi att arbeta med att koppla in en ny tranformatorstation i Knarven vilket gör att vi bryter strömmen i området under arbetets gång. Påverkade adresser finns bl.a. på Oxegårdsvägen, Kärrvägen, Lundenvägen, Lerdalsvägen, Finnabo, Hökedalen, Knutstorpsvägen och Mossebo.

Alla 45 berörda abonnenter är aviserade per post.

Tisdagens driftstörning på fiber är över

17 december, 2019

Den stora störningen på fibernätet är nu avklarad!
Om din anslutning inte länkar upp automatiskt får du starta om utrustningen. Kvarstår problem kontaktar du din operatör.

Planerat avbrottsarbete 19 dec

17 december, 2019

P.g.a. nedtagning av gammal luftledning i Skakeltorp kommer vi att bryta strömmen en stund på torsdagen enligt följande:

 

Röttorp, Holma, Areberg och Högängen, 32 abonnenter

Kl. 09:00 – 09:15 samt 12:45 – 13:00

 

Fly och Säveljung, 45 abonnenter

Kl. 09:00 – 13:00

 

Samtliga har aviserats per post.

 

Kort störning måndag fm

2 december, 2019

Vid 10:20 bröts strömförsörjningen för området mellan Kvarnabo – Sjövik. Många hushåll blev därför utan el. Efter 6 minuter hade alla strömmen tillbaka.

 

 

Planerat avbrottsarbete 5 dec

29 november, 2019

Torsdagen den 5 december kl. 09:30-14:30 kommer vi att arbeta med att koppla in en ny elkabel i Långesbro. Detta medför att det blir strömlöst i Skakeltorp, Fly Hallen, Långesbro, Svarthall och Tummeltorp. 60 hushåll är berörda och får en avisering via post.

Planerat avbrottsarbete 28 nov

28 november, 2019

Torsdag 2019-11-28 kl. 09:30–13:30 kommer strömmen att vara bruten för boende i Knutstorp, Lunden, Hede, Hökedalen, Oxegården, Krösslätt, Humlebotten, Mossebo och Botten. Anledningen är att en ny elkabel ska kopplas in på elnätet i Humlebotten och detta påverkar ca. 70 hushåll. Samtliga är aviserade per post.

Problem i Sollebrunn torsdag fm

31 oktober, 2019

Boende runt Havregatan i Sollebrunn hade problem med elleveransen under en stund på förmiddagen. Vi har en högspänningssäkring som gått sönder och som byttes strax efter kl.10. I samband med bytet blev det helt strömlöst i ca. 5 minuter.

Felet är nu åtgärdat och allt ska fungera som vanligt igen.