Bjärke Energi

Driftstörning

Pågående driftstörning onsdag

18 april, 2018

Strax före kl. 10 drabbades ett stort område av strömavbrott. De drabbade fanns mellan Magra-Östadkulle och närliggande område.

En timmerbil har kört ner en stolpe till högspänningsnätet i Borrås vilket orsakade avbrottet och arbetet med omkopplingar m.m. har pågått sedan dess.

De flesta har nu kunnat få strömmen tillbaka. Själva området där felet uppstod är Borrås-Bjärlanda-Torp (ca 30 kunder) fick dock vänta tills felet var lagat och klart strax efter kl. 13:30.

Planerat avbrott i Knutstorp

17 april, 2018

Onsdagen den 18 april mellan kl. 09:00-14:00 har vi ett planerat avbrott i Knutstorp-Västmanstorp. 34 fastigheter är berörda och har blivit aviserade.

Orsaken till avbrottet är att vi ska koppla in nytt kabelnät mellan Västmanstorp och Bäck.

Störning onsdag morgon

11 april, 2018

Ett stort område blev strömlösa strax före kl. 09 då en av våra elkablar grävdes av. Detta har nu lokaliserats och vi har kunnat koppla förbi så att de flesta har ström igen.

Holmängen och Ruusområdet kommer att vara utan ström till dess att vi lagat den avgrävda kabeln.

Även Mölnemad och Mörlanda fick ett längre avbrott. De fick sedan strömmen tillbaka också. Här blir ett kort (20-30 min) elavbrott igen när kabeln är lagad och ska kopplas in igen. Detta sker strax efter 14:00.

Zitius utrustning i Sthlm påverkade vissa fiberkunder

13 mars, 2018

Under morgonen och fm hade Zitius problem i Stockholm som drabbade en del av våra kunder. Vissa operatörer som tar signal genom den aktuella platsen kunde inte leverera sina tjänster.

Zmarket låg dessvärre också nere vilket gjorde att information om driftstörningen var svår att få ut. Vi uppdaterade här men ni kunde också hitta information hos er valda operatör.

Strax före kl.12 var de flesta tjänster igång igen.

Strömavbrott Börta

12 mars, 2018

Natten till måndag morgon körde en bil av vägen och in i en stolpe till en högspänningsledning. I samband med olyckan slets en högspänningskabel av, vilket orsakar strömavbrott för 9 kunder i Börta.

Reparation kommer att ske under dagen. I samband med arbetet kan ytterligare kunder beröras av avbrott. Detta kommer att ske vid 9-tiden på måndagsmorgonen.

Kl.12:50 var de skadade kablarna och stolpen ersatta och strömmen var tillbaka.

 

 

Vattenfalls inmatning

1 mars, 2018

Kl. 09:19 idag hade vi ett elavbrott på hela mottagningsstationen i Anten i några sekunder. Detta var orsakat av Vattenfall som tappade strömförsörjning till oss.

Detta påverkade kunder i ett stort område i bl.a. Sjövik, Anten och Långared.

Hela fibernätet låg nere måndag morgon

5 februari, 2018

Vid 06:15 uppstod det problem i Alingsås nod vilket gjorde att vi inte fick någon signal till vårt fibernät. Alla våra kunder var därför utan internet, tv och telefoni från Bjärkefiber. Felsökning pågick enligt kommunikationsoperatören Zitius och signalen var igång igen efter 09:00.

 

Samma problem uppstod strax före kl.15:30. Felsökning pågår.

Trädpåfall torsdag lunch

1 februari, 2018

Många kunder under ett par minuter av med strömmen när ett träd föll på ledning i samband med röjningsarbete. Området som berördes var alla kunder runt och söder om Anten.

Störning söndag eftermiddag

28 januari, 2018

Idag blev området runt Kilanda-Burhult strömlösa strax före 16. Efter tio minuter hade Kåretorp strömmen tillbaka men området runt Järnbo och Burhult var strömlöst till 17:43 hade alla strömmen tillbaka.

Anledningen var ett trädpåfall vid 400 kV-kopplingsstationen.

 

 

Planerade avbrott runt Fly fredag 26 januari

25 januari, 2018

Fredagen den 26 januari har vi ett antal planerade arbeten som innebär elavbrott för vissa hushåll runt Fly. Vi har haft grävarbeten i området och ska nu koppla in det nya högspänningsnätet samt ett par nätstationer.

 

Kl. 09:30 – 11:30 Skakeltorp, Långesbro, Fly Hallen (45 fastigheter berörda)

Kl. 09:30 – 13:00 Fly (12 fastigheter berörda)

Kl. 11:30 – 13:00 Högängen, Röttorp, Areberg, Holma (29 fastigheter berörda) OBS! Det är endast två stycken korta femminutersavbrott som behövs för dessa abonnenter.

 

Alla berörda fastigheter har fått avisering per post.

Återigen planerat avbrott i Jordala 19 januari

16 januari, 2018

På fredag 19/1 kommer vi att koppla in en ny nätstation i Källeberget till vårt nya kabelnät samt renovera frånskiljare. Detta påverkan tre olika områden på tre olika sätt:

 

Kl. 08:00 – 12:00 Hedevägen, Källebergsvägen (7 fastigheter)

Kl. 08:00 – 09:00 samt 13:00 – 15:30 Skarabergsvägen, Västmanstorp, Lunden, Knutstorp, Bäckenliden, Ekebacken, Kärrvägen (50 fastigheter)

Kl. 09:30 – 12:00 Hede brobacka, Bergsgårdsvägen (11 fastigheter) (OBS! Startas senare men har samma sluttid.)

 

Utskick med information till berörda kunder har skickats per post.

Planerat avbrott i Jordala 12 jan

10 januari, 2018

Fredagen den 12 januari ska vi koppla in en ny högspänningsledning mellan Kärringebrunn och Kärrsängen. Detta berör knappt 20 fastigheter enligt nedan:

Kl. 10:00-14:00 Kärrsängen

Kl. 12:00-14:00 Jordalavägen

Alla berörda kunder har fått avisering per post.

Planerat avbrott i Jordala 11 jan

5 januari, 2018

Torsdagen den 11 januari kl. 09:30 – 12:00 kommer vi att ha ett planerat avbrott för att koppla ur den högspänningsledning som går genom Prästaskogen. Under arbetets gång kan det ev. göras tester och därför bli en del på- och urkopplingar.

 

39 fastigheter är berörda och finns i Hagtorp, Västmanstorp, Källeberget, Kvistabo, Bäcken och Knutstorp. Alla har blivit aviserade via brev.

Planerat arbete i Jordala ons-tors

19 december, 2017

Avbrott onsdag 20 december kl. 10:00-13:00

Orsak: Inkoppling av högspänningskabel vid Håberget.

32 abonnenter på Kärrsängsvägen, delar av Jordalavägen, Hede Brobacka, Hede samt delar av Åstorpsvägen är berörda och samtliga har aviserats via brev.

 

Avbrott torsdag 21 december kl. 10:00-13:00

Orsak: Inkoppling av högspänningskabel vid Kärringebrunn.

31 abonnenter på Jordalavägen, Kungsereds ängsväg och Hjortåsvägen är berörda och samtliga har aviserats via brev.

Driftstörning Jordala med omnejd torsdag em

7 december, 2017

Vid 13-tiden idag drabbades boende i områdena Jordala-Botten och Gendalen-Glossbo av ett strömavbrott.

Vid 14:45 var Kungsered-Hjortås-Övre Jordala samt Käringebrunn-Åsen-Kärsängen fortfarande strömlösa. Den sista sträckan var åtgärdad strax efteråt och 15:05 hade alla i området strömmen åter.

Pågående fel i Mellby med omnejd

1 december, 2017

De senaste dagarna har vi haft korta återinkopplingar på elnätet från Grunntorp och norröver. Felen uppstår och sedan håller återinkopplingen som görs per automatik inom ett par sekunder. Detta gör det svårt med felsökning.

Idag patrullerar vi sträckorna med luftledning för att hitta ev. träd som lutar mot ledningen eller möjligtvis spruckna isolatorer eller annat som kan orsaka dessa fel.

Ett fel hittades vid mottagningsstationen i Grunntorp som åtgärdades på fm. Vid detta arbetet var vi tvungna att bryta strömmen helt för kunderna mellan stationen och Stora Mellby. Detta fel var dock förmodligen ett följdfel på de återinkopplingar som gjorts och var i sig själv inte ursprungsfelet. Fortsatt felsökning pågår därför.

Ytterligare ett fel hittades i form av en trasig isolator. Detta åtgärdades och även då behövde vi bryta strömmen under arbetets gång. Detta berörde kunder i Lunden – Västmanstorp och Granelid – Övre Jordala.

 

Planerat avbrott i Bergstena

28 november, 2017

Fredagen den  1 december kl. 14:00-15:00 har vi ett planerat avbrott p.g.a. underhållsarbete i en transformatorstation.

Abonnenter i bl.a. Ekebo, Oliveberg, Lyckebacken, Ödegården, Aspkullen, Utgärdet, Ljusåsen och Bergafridas väg berörs och avbrottet.

Samtliga 37 berörda fastigheter är aviserade via post.

Planerat avbrott i Loo

27 november, 2017

Idag måndag 27 nov kl. 10:00-13:00 har vi ett planerat strömavbrott i Loo p.g.a. ledningsarbeten.

Områden som berörs är Snurrebo, Mölnemad, Frishulan, Nygård, Hästhagen och Sjötorp. Samtliga 75 elabonnenter är aviserade.

Avbrottsarbetet gick snabbare än väntat och var klart redan vid 12-tiden.

Torsdag kväll i Jordala

23 november, 2017

Vid 16:30-tiden idag började det bli problem runt Dunbäcken utanför Stora Mellby. Vid reparationsarbetet med en transformator bröts strömmen i ett par minuter för ett stort antal kunder i området.

Under arbetets gång var strömmen fortsatt bruten för kunderna i Dunbäcken. Det arbetet startades vid 18-tiden och var klart vid 20.

 

Fladdrar i ljuset på torsdag morgon

23 november, 2017

Vi har haft problem med en teknisk utrustning i elnätet i Jordala som gör att ljuset kunde ”fladdra”. Detta visade sig hos våra kunder i ett stort område; Gendalen-St Mellby-Jordala-Sollebrunn-Gräfsnäs-Loo-Magra-Bergstena-Östadkulle-Vittene.

 

Detta åtgärdades under morgonen. Under arbetets gång bröts strömmen.