Bjärke Energi

Driftstörning

Driftstörning 23/1

23 januari, 2020

Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i området kring Huldalen, Slättås, Bokullen och Sandlid. Orsaken är för närvarande okänd och felsökning pågår.

Samma fel berörde tidigare delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Dessa kunder har fått strömmen åter efter omkopplingar.

Uppdatering 23:00: Felet är nu hittat och avhjälpt. Samtliga kunder har fått tillbaka strömmen.

Driftstörning 15/1

15 januari, 2020

Nattens blåsande har orsakat några driftstörningar. De berörde området kring Anten och området mellan Östad och Kilanda/Burhult och varade ungefär mellan 01:10 och 04:00. Vid 04:10 uppstod en driftstörning som berörde kunder i delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Vid 04:20 hade samtliga kunder strömmen åter.

 

Störning på elnätet under lördag natt

13 januari, 2020

Vid 22:30 på lördagen var det en återinkoppling som kunder i Borrås, Bjärlanda, Magra, Lurut och Bergstena berördes av. Avbrottet varade endast i fyra sekunder.

Vid 03:43 på söndagen var nästa avbrott. Då berördes delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Inom en timma hade alla kunder strömmen åter.

Planerat avbrottsarbete Knarven 14/1

7 januari, 2020

Tisdagen den 14 januari mellan kl. 10-13 kommer vi att arbeta med att koppla in en ny tranformatorstation i Knarven vilket gör att vi bryter strömmen i området under arbetets gång. Påverkade adresser finns bl.a. på Oxegårdsvägen, Kärrvägen, Lundenvägen, Lerdalsvägen, Finnabo, Hökedalen, Knutstorpsvägen och Mossebo.

Alla 45 berörda abonnenter är aviserade per post.

Tisdagens driftstörning på fiber är över

17 december, 2019

Den stora störningen på fibernätet är nu avklarad!
Om din anslutning inte länkar upp automatiskt får du starta om utrustningen. Kvarstår problem kontaktar du din operatör.

Planerat avbrottsarbete 19 dec

17 december, 2019

P.g.a. nedtagning av gammal luftledning i Skakeltorp kommer vi att bryta strömmen en stund på torsdagen enligt följande:

 

Röttorp, Holma, Areberg och Högängen, 32 abonnenter

Kl. 09:00 – 09:15 samt 12:45 – 13:00

 

Fly och Säveljung, 45 abonnenter

Kl. 09:00 – 13:00

 

Samtliga har aviserats per post.

 

Kort störning måndag fm

2 december, 2019

Vid 10:20 bröts strömförsörjningen för området mellan Kvarnabo – Sjövik. Många hushåll blev därför utan el. Efter 6 minuter hade alla strömmen tillbaka.

 

 

Planerat avbrottsarbete 5 dec

29 november, 2019

Torsdagen den 5 december kl. 09:30-14:30 kommer vi att arbeta med att koppla in en ny elkabel i Långesbro. Detta medför att det blir strömlöst i Skakeltorp, Fly Hallen, Långesbro, Svarthall och Tummeltorp. 60 hushåll är berörda och får en avisering via post.

Planerat avbrottsarbete 28 nov

28 november, 2019

Torsdag 2019-11-28 kl. 09:30–13:30 kommer strömmen att vara bruten för boende i Knutstorp, Lunden, Hede, Hökedalen, Oxegården, Krösslätt, Humlebotten, Mossebo och Botten. Anledningen är att en ny elkabel ska kopplas in på elnätet i Humlebotten och detta påverkar ca. 70 hushåll. Samtliga är aviserade per post.

Problem i Sollebrunn torsdag fm

31 oktober, 2019

Boende runt Havregatan i Sollebrunn hade problem med elleveransen under en stund på förmiddagen. Vi har en högspänningssäkring som gått sönder och som byttes strax efter kl.10. I samband med bytet blev det helt strömlöst i ca. 5 minuter.

Felet är nu åtgärdat och allt ska fungera som vanligt igen.

 

Planerat avbrottsarbete i Långared 31/10

26 oktober, 2019

Torsdagen den 31 oktober kommer vi att koppla in en ny nätstation i Långared. Detta föranleder strömavbrott för ett stort antal kunder. Samtliga berörda aviseras via brev.

 

Kl. 11-13

159 abonnemang på bl.a. Hällnäsvägen, Svansjövägen, Långaredsvägen, Prästängsvägen, Driveslättsvägen, Prästavägen, Stommenliden, Bruksuddevägen, Östra Antenvägen

 

Kl. 11-15

14 abonnemang på Prästavägen, Skantåsvägen, Driveslättsvägen och Örbacken.

Planerat avbrott fredag 25 okt

21 oktober, 2019

Två avbrottsarbeten är planerade till fredagen den 25 oktober.

 

Uplo – Lurut    kl. 12-15

38 fastigheter

Orsak: Inkoppling av högspänningskabel.

 

Loo kl. 12-13

69 fastigheter

Orsak: Urkoppling av luftledning.

 

Samtliga berörda kunder är aviserade via brev några dagar innan.

Planerat avbrott i Stora Mellby 15/10

10 oktober, 2019

P.g.a. inkoppling av ny elkabel kommer vi att bryta strömmen under en timma på tisdag eftermiddag. 10 fastigheter runt Bygatan och Rosenlundsvägen berörs av arbetet.

Tisdag den 15/10 kl. 14:00-15:00

Samtliga berörda kunder har aviserats via brev.

Planerat avbrott i Kvarnabo 15/10

10 oktober, 2019

P.g.a. röjning vid transformatorstationer kommer vi att bryta strömmen under ett par timmar. Områden som berörs är Gamla Kvarnabovägen, Lillbackevägen, Tegelbergavägen, Kvarnabo stationsväg, Ekebovägen, Skepplandavägen, Hundsjövägen, Björsbovägen, Strömlidevägen samt några adresser runt dessa.

Tisdag den 15/10 kl. 10:00-12:00

Samtliga 103 berörda kunder har aviserats via brev.

 

Hela Bjärkefiber låg nere ett par minuter

26 september, 2019

I stort sett hela fibernätet låg nere under några minuter vid 11-tiden idag. Felet låg i Alingsås varifrån vi får vår signal.

Allt ska vara igång som vanligt igen.

Planerat arbete i Bergstena på lördag 14 sept

11 september, 2019

P.g,a. ombyggnad av en transformatorstation i området behöver vi koppla ifrån strömmen vid två tillfällen under lördagen.

Avbrott kl. 08:00 – 08:30 samt kl. 13:30-14:00

Ca 40 fastigheter berörs och har aviserats per brev.

Planerat avbrott på elnätet 15/8 och 16/8

14 augusti, 2019

Torsdagen den 15 augusti samt fredagen den 16 augusti kommer vi att behöva bryta el till vissa adresser däromkring p.g.a. inkoppling av ny transformatorstation i Sollebrunn.

 

Torsdag kl. 10-15   Skolgatan, Lärkvägen, Korpvägen

Fredag kl. 10-13     Skolgatan, Trollhättevägen

 

Ca 70 fastigheter är berörda av störningen på elnätet. Samtliga är aviserade. Avbrotten är uppdelade i olika sektioner under dagen.

Planerat avbrott fiber 15/8

14 augusti, 2019

Torsdagen den 15 augusti kommer vi att behöva bryta anslutningen till en av våra fibernoder i Sollebrunn p.g.a. arbete runt Bjärkegården inför deras utbyggnad.

Avbrottsarbetet startar kl. 08:00.

150 fastigheter är berörda av störningen på Bjärkefiber. Dessa är aviserade per brev och mail i vissa fall. Anslutningen kommer att komma igång under em men oklart hur lång tid arbetet kommer att ta.

 

Driftstörning natten mellan måndag-tisdag

12 augusti, 2019

Området Vänga-Fly-Lena drabbas vid ungefär 20:30 av en driftstörning. De flesta kunder fick efter omkopplingar strömmen åter inom en timma. Under tiden den fortsatta felsökningen pågår kan strömmen försvinna korta stunder.

 

Uppdatering 23:00:

Kunder mellan Häckelid och Fly är fortfarande strömlösa. Felsökning pågår.

Uppdatering 03:00:

Felet är lokaliserat. Ett träd har ramlat över och slagit av en högspänningsledning. Reparation pågår, kunderna kommer får tillbaka strömmen så snart som möjligt.

Uppdatering 07:20:

Arbete pågår. Fortfarande strömlöst i Svarthall, Micklamad, Långesbro och Grönelid. Förväntad klartid kl. 08:20.

Uppdatering 08:35

Själva störningsarbetet är klart och det återstår nu en del omkopplingar som ska göra att ovanstående område får ström igen. Det tar ca 45 minuter. Under detta arbete kommer Spanåsen också att bli strömlöst.

Arbetet avslutat, alla har ström.

 

Tips & Råd vid strömavbrott

Driftstörning fredag 26/7

29 juli, 2019

På fredag kväll vid halv nio uppstod ett fel i Vattenfalls regionnät. Felet märktes även i vårt när och kunder i områden kring Kvarnabo, Anten, Långared, Fly, Östad, Sjövik och Burhult fick ett kort avbrott eller kunde märka att det blinkade i ljuset.