Bjärke Energi

Driftstörning

Hela fibernätet låg nere måndag morgon

5 februari, 2018

Vid 06:15 uppstod det problem i Alingsås nod vilket gjorde att vi inte fick någon signal till vårt fibernät. Alla våra kunder var därför utan internet, tv och telefoni från Bjärkefiber. Felsökning pågick enligt kommunikationsoperatören Zitius och signalen var igång igen efter 09:00.

 

Samma problem uppstod strax före kl.15:30. Felsökning pågår.

Trädpåfall torsdag lunch

1 februari, 2018

Många kunder under ett par minuter av med strömmen när ett träd föll på ledning i samband med röjningsarbete. Området som berördes var alla kunder runt och söder om Anten.

Störning söndag eftermiddag

28 januari, 2018

Idag blev området runt Kilanda-Burhult strömlösa strax före 16. Efter tio minuter hade Kåretorp strömmen tillbaka men området runt Järnbo och Burhult var strömlöst till 17:43 hade alla strömmen tillbaka.

Anledningen var ett trädpåfall vid 400 kV-kopplingsstationen.

 

 

Planerade avbrott runt Fly fredag 26 januari

25 januari, 2018

Fredagen den 26 januari har vi ett antal planerade arbeten som innebär elavbrott för vissa hushåll runt Fly. Vi har haft grävarbeten i området och ska nu koppla in det nya högspänningsnätet samt ett par nätstationer.

 

Kl. 09:30 – 11:30 Skakeltorp, Långesbro, Fly Hallen (45 fastigheter berörda)

Kl. 09:30 – 13:00 Fly (12 fastigheter berörda)

Kl. 11:30 – 13:00 Högängen, Röttorp, Areberg, Holma (29 fastigheter berörda) OBS! Det är endast två stycken korta femminutersavbrott som behövs för dessa abonnenter.

 

Alla berörda fastigheter har fått avisering per post.

Återigen planerat avbrott i Jordala 19 januari

16 januari, 2018

På fredag 19/1 kommer vi att koppla in en ny nätstation i Källeberget till vårt nya kabelnät samt renovera frånskiljare. Detta påverkan tre olika områden på tre olika sätt:

 

Kl. 08:00 – 12:00 Hedevägen, Källebergsvägen (7 fastigheter)

Kl. 08:00 – 09:00 samt 13:00 – 15:30 Skarabergsvägen, Västmanstorp, Lunden, Knutstorp, Bäckenliden, Ekebacken, Kärrvägen (50 fastigheter)

Kl. 09:30 – 12:00 Hede brobacka, Bergsgårdsvägen (11 fastigheter) (OBS! Startas senare men har samma sluttid.)

 

Utskick med information till berörda kunder har skickats per post.

Planerat avbrott i Jordala 12 jan

10 januari, 2018

Fredagen den 12 januari ska vi koppla in en ny högspänningsledning mellan Kärringebrunn och Kärrsängen. Detta berör knappt 20 fastigheter enligt nedan:

Kl. 10:00-14:00 Kärrsängen

Kl. 12:00-14:00 Jordalavägen

Alla berörda kunder har fått avisering per post.

Planerat avbrott i Jordala 11 jan

5 januari, 2018

Torsdagen den 11 januari kl. 09:30 – 12:00 kommer vi att ha ett planerat avbrott för att koppla ur den högspänningsledning som går genom Prästaskogen. Under arbetets gång kan det ev. göras tester och därför bli en del på- och urkopplingar.

 

39 fastigheter är berörda och finns i Hagtorp, Västmanstorp, Källeberget, Kvistabo, Bäcken och Knutstorp. Alla har blivit aviserade via brev.

Planerat arbete i Jordala ons-tors

19 december, 2017

Avbrott onsdag 20 december kl. 10:00-13:00

Orsak: Inkoppling av högspänningskabel vid Håberget.

32 abonnenter på Kärrsängsvägen, delar av Jordalavägen, Hede Brobacka, Hede samt delar av Åstorpsvägen är berörda och samtliga har aviserats via brev.

 

Avbrott torsdag 21 december kl. 10:00-13:00

Orsak: Inkoppling av högspänningskabel vid Kärringebrunn.

31 abonnenter på Jordalavägen, Kungsereds ängsväg och Hjortåsvägen är berörda och samtliga har aviserats via brev.

Driftstörning Jordala med omnejd torsdag em

7 december, 2017

Vid 13-tiden idag drabbades boende i områdena Jordala-Botten och Gendalen-Glossbo av ett strömavbrott.

Vid 14:45 var Kungsered-Hjortås-Övre Jordala samt Käringebrunn-Åsen-Kärsängen fortfarande strömlösa. Den sista sträckan var åtgärdad strax efteråt och 15:05 hade alla i området strömmen åter.

Pågående fel i Mellby med omnejd

1 december, 2017

De senaste dagarna har vi haft korta återinkopplingar på elnätet från Grunntorp och norröver. Felen uppstår och sedan håller återinkopplingen som görs per automatik inom ett par sekunder. Detta gör det svårt med felsökning.

Idag patrullerar vi sträckorna med luftledning för att hitta ev. träd som lutar mot ledningen eller möjligtvis spruckna isolatorer eller annat som kan orsaka dessa fel.

Ett fel hittades vid mottagningsstationen i Grunntorp som åtgärdades på fm. Vid detta arbetet var vi tvungna att bryta strömmen helt för kunderna mellan stationen och Stora Mellby. Detta fel var dock förmodligen ett följdfel på de återinkopplingar som gjorts och var i sig själv inte ursprungsfelet. Fortsatt felsökning pågår därför.

Ytterligare ett fel hittades i form av en trasig isolator. Detta åtgärdades och även då behövde vi bryta strömmen under arbetets gång. Detta berörde kunder i Lunden – Västmanstorp och Granelid – Övre Jordala.

 

Planerat avbrott i Bergstena

28 november, 2017

Fredagen den  1 december kl. 14:00-15:00 har vi ett planerat avbrott p.g.a. underhållsarbete i en transformatorstation.

Abonnenter i bl.a. Ekebo, Oliveberg, Lyckebacken, Ödegården, Aspkullen, Utgärdet, Ljusåsen och Bergafridas väg berörs och avbrottet.

Samtliga 37 berörda fastigheter är aviserade via post.

Planerat avbrott i Loo

27 november, 2017

Idag måndag 27 nov kl. 10:00-13:00 har vi ett planerat strömavbrott i Loo p.g.a. ledningsarbeten.

Områden som berörs är Snurrebo, Mölnemad, Frishulan, Nygård, Hästhagen och Sjötorp. Samtliga 75 elabonnenter är aviserade.

Avbrottsarbetet gick snabbare än väntat och var klart redan vid 12-tiden.

Torsdag kväll i Jordala

23 november, 2017

Vid 16:30-tiden idag började det bli problem runt Dunbäcken utanför Stora Mellby. Vid reparationsarbetet med en transformator bröts strömmen i ett par minuter för ett stort antal kunder i området.

Under arbetets gång var strömmen fortsatt bruten för kunderna i Dunbäcken. Det arbetet startades vid 18-tiden och var klart vid 20.

 

Fladdrar i ljuset på torsdag morgon

23 november, 2017

Vi har haft problem med en teknisk utrustning i elnätet i Jordala som gör att ljuset kunde ”fladdra”. Detta visade sig hos våra kunder i ett stort område; Gendalen-St Mellby-Jordala-Sollebrunn-Gräfsnäs-Loo-Magra-Bergstena-Östadkulle-Vittene.

 

Detta åtgärdades under morgonen. Under arbetets gång bröts strömmen.

 

Strömavbrott Jordala

22 november, 2017

Vid 14-tiden drabbades St Mellby-Jordala-Gendalen-Glossbo av strömavbrott. Efter omkopplingar återstod Jordala som fortfarande inte hade ström.

Strömmen är tillbaka hos alla vid 16:15!

 

Vi har problem med en teknisk utrustning i nätet i Jordala som gör att ljuset fladdrar osv. Detta kommer att åtgärdas under torsdagsmorgonen. Observera att vi kommer att bryta strömmen helt under arbetets gång vilket är max en timma.

 

Strömavbrott Loo

22 november, 2017

Strax före halv två försvann strömmen för ett stort område mellan Sollebrunn-Loo-Östadkulle. Omkopplingar gjordes och som längst påverkades fastigheter mellan Loo och RV42.

Felet avhjälptes och alla har ström igen.

Strömavbrott Sjöviksområdet – ledningen av

22 november, 2017

Strax efter 13 idag blev Östad-Kilandavägen-Burhult strömlöst. En högspänningsledning vid Kvarnvägen är av och ligger på marken. Reparationsarbetet är färdigt och endast kopplingsarbeten kvarstår.

Strömmen var tillbaka vid kvart i fem!

Strömavbrott Magralinjen (Uplo- Bergstena)

22 november, 2017

Kl. 12:38 drabbades hela sträckan Magra-Bergstena av strömavbrott. Efter omkopplingar fick Magra-Ränne-Bjärlanda strömmen tillbaka. Då var det fortfarande avbrott i Uplo-Bergstena.

Ytterligare omkopplingar gjordes kl.13:00 som gjorde att Bergstena reservmatades med ström från annat håll och därför fick ström igen. Reservmatningen gick dock ner tillfälligt när vi fick fel även i Loo. Detta kunde dock kopplas förbi.

Arbetet är nu klart!

Strömavbrott i Gräfsnäs

22 november, 2017

Vid 11-tiden på onsdagen drabbade delar av Gräfsnäs av strömavbrott. Efter omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka men boende på Liveredsvägen med omnejd samt Stussbäcken var fortsatt utan ström.

Det är stora grenar på ledningarna och montörer fanns på plats för felavhjälpning.

Felet är avhjälpt och alla har ström igen.

Ännu ett avbrott i Kåretorp-Burhult

20 november, 2017

Vid kvart över åtta på måndagsmorgonen drabbades återigen området runt Kåretorp – Burhult av ett strömavbrott.

Felet är nu åtgärdat.