Skogsröjning

_MG_5624

Skogsröjning 2023

Under vintern sker röjning av träd och buskar under våra hög- och lågspänningsledningar. Under februari-mars arbetar vi i området mellan Sollebrunn-Magra-Loo-Östadkulle via Äskekärr-Sävekärr-Råmossen.

Om du som markägare har några särskilda synpunkter eller önskemål i samband med detta ber vi dig kontakta oss.

Meddelande till dig som använder jakttorn placerat i ledningsgata

Att placera höga föremål under kraftledningar kan innebära risk för elolycka om avståndet till ledningen blir för litet. För att undvika risk för personskador vid kraftledningar finns bestämmelser om avstånd som ska uppfyllas för att jakttorn ska få placeras i ledningsgator:

  • Det horisontella avståndet mellan tornet och ledningen bör vara minst 5 meter.

Måste tornet ändå placeras närmare ledningen är det höjden som är det bestämmande måttet:

  • Avståndet mellan tornets plattform och ledningen ska i höjdled vara minst 6 meter.
Tänk på att aldrig föra upp föremål mot ledningen för att mäta avståndet, det innebär livsfara!