Rabatt till ideella föreningar

VARFÖR SPONSRAR VI EN ELANSLUTNING?

Att sponsra elanslutningen till ideella föreningar är helt i linje med utvecklingen av vår bygd. Vi vill vara med och bidra till gemenskap, ett rikt fritidsliv och en levande hållbar landsbygd. Att göra det möjligt för föreningar och göra dem tillgängliga för fler är ett sätt. 

Föreningarna erbjuds en rabatt på 65 % vid en elanslutning som innebär max 25A huvudsäkring och att avståndet till anslutningspunkt (fågelvägen) är 0-200 meter. Här finns ordinarie prislista.

MOTPRESTATION

Att vårt varumärke syns i direkt anslutning till platsen eller på annan överenskommen plats och ger en tydlig och positiv exponering. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA SPONSRA MED RABATT PÅ ELANSLUTNING

Endast ideella föreningar utan religiös eller politisk koppling kan ansöka om sponsring av en elanslutning.

Fastigheten som ansluts ska användas som föreningslokal och kan ej nyttjas som privatbostad eller annat som ej tillhör föreningen.

Bjärke Energi förlägger lågspänningskabel till utrymme där mätaren är placerad enligt ök med oss. Schakt på tomtmark utförs av föreningen.

Föreningslokalen blir helhetskund till Bjärke Energi och dess intressebolag.

KONTROLLERA DIN FÖRENINGS MÖJLIGHET

Ta reda på om din föreningslokal kan anslutas enligt ovan genom att ringa eller maila oss med förfrågan.