Är vi inte överens?

Har vi inte levt upp till dina förväntningar?

Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar?
Har vi gjort något fel eller är du inte nöjd med hur vi har löst ditt ärende? Hör av dig till oss!

Om du inte är nöjd med hur vi agerat ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Vi försöker då
komma fram till en gemensam lösning. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt ber vi dig ha
ditt kund- eller personnummer till hands när du ringer. Om du skickar in ditt ärende via post, mail eller
fax får du gärna bifoga dokument som rör ärendet, t.ex. fakturor, mejl eller brevkorrespondens.

Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning eller få hjälp med att få ett ärende prövat finns det
ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmän domstol (tingsrätt)

Konsumenternas elmarknadsbyrå 

Energimarknadsinspektionen (EI)

 

 

Vårt mål är att alltid ha nöjda kunder så tveka inte att kontakta oss om du känner att något känns fel!