Så behandlar vi dina personuppgifter

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat vårt arbete med dina personuppgifter med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Integritetspolicy Bjärke Energi

 

 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.