Vision

Bjärke Energi ska stärka vår bygds konkurrenskraft genom att vara en stabil och trygg leverantör av infrastrukturtjänster. Dessa tjänster ska vara prisvärda och samhällsnyttiga och göra vardagen enklare för våra kunder. Samtidigt vill vi ha hängivna medarbetare som tillsammans ger branschens bästa service.

 

Detta uppnår vi genom att:

  • stärka vår bygds konkurrenskraft genom stabil och säker infrastruktur.
  • säkerställa att våra tjänster och produkter håller en hög kvalitet och upplevs som prisvärda. Därmed blir vi ett självklart val för våra kunder.
  • erbjuda prisvärda, samhällsnyttiga tjänster som tar hänsyn till miljön och förenklar våra kunders vardag
  • bevaka våra möjligheter att göra goda affärer, både för våra kunder och ägare.
  • öka medvetenheten om vår verksamhet och utveckling genom att informera och kommunicera med våra kunder
  • säkerställa vår höga kompetens. Därmed blir vi en självklar samarbetspartner.
  • fortsätta arbetet med flera affärsområden vilket innebär skalfördelar för företaget men också en möjlighet att fördela tid och kostnader.
  • göra det lilla extra och alltid ställa upp – både för våra kunder och för företaget