Leveranssäkerhet i elnätet

_MG_4894

 

Vi på Bjärke Energi arbetar ständigt för att säkra elleveransen hem till dig på ett tryggt och stabilt sätt. Detta görs främst genom att vädersäkra vårt luftburna elnät genom att ta bort träd och buskar som växer i närheten eller som i många fall ersätta luftledningen med jordkabel. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt. Numera passar vi också på att förstärka elnätet när vi bygger vårt fibernät.

 

Under senaste året har vi byggt 7 km högspänningsledning samt 20 km lågspänningsledning. Vi har dessutom byggt 7 nya transformatorstationer vilket också förbättrar standarden på elnätet. Vilka områden som prioriteras är beroende på status och kvalitetskrav. Enligt vår egen beräkning har vi drygt 7 km högspänningsledning kvar att vädersäkra de närmaste åren. I dagsläget består 88% av vårt ledningsnät av jordkabel. Är du intresserad av att veta hur framtidsplanerna ser ut i just ditt område är du välkommen att kontakta oss.

 

Statistik på vår leveranssäkerhet 2022

 

Avbrott orsakade av vårt eget nät

SAIDI (Summan av all avbrottstid/totalt antal kunder)
  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 47,25
  • Oaviserade avbrott >12 timmar =   0,00
SAIFI (Summa antal kundavbrott/totalt antal kunder)
  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 2,87
  • Oaviserade avbrott >12 timmar = 0,00

Avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt

SAIDI (Summan av all avbrottstid/totalt antal kunder)
  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 4,17
  • Oaviserade avbrott >12 timmar = 0,00
SAIFI (Summa antal kundavbrott/totalt antal kunder)
  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 0,59
  • Oaviserade avbrott >12 timmar = 0,00

 

Detta utgör information enligt Ellagen 3 kap 9§. Är du intresserad av utförligare information om vår leveranssäkerhet är du välkommen att kontakta oss.