Bjärke Energi

Vill du prenumerera på våra nyheter? Kicka här!

Nyheter

GLAD PÅSK!

8 april, 2020

På skärtorsdagen stänger vi kundservice kl. 12:30.

Vi öppnar växeltelefonen som vanligt på tisdag den 14 april kl. 08:00.

Vattenkraften är reglerbar – vad betyder det?

4 april, 2020

Reglerbarhet är en av flera positiva egenskaper med vattenkraft. Det handlar mycket om att vara följsam. Reglerbarheten har dessutom blivit viktigare för hela energisystemet i takt med att vindkraften byggs ut.

El kan inte lagras i stor skala, utan måste produceras i samma stund som den används. Dessutom varierar efterfrågan på el, framför allt med temperatur och dagsljus, vilket visar sig i olika tidsperspektiv – över året, mellan veckans dagar och dygnets timmar. Därför måste elproduktionen vara följsam.

Vattenkraften är ett sätt att producera el som kan följa variationerna i elbehov, både i långt och kort tidsperspektiv. Energi i form av vatten lagras i sjöar och magasin, som kan användas för elproduktion när elen behövs som mest. Möjligheterna att lagra energi men också att snabbt kunna ändra produktionen öppnar för följsamhet, och vattenkraften kallas därför reglerbar.

Det sker mycket forskning och utveckling kring energilagring. Men för att lagra stora mängder el över lång tid finns idag inga batterier som klarar av det på samma resurs- och kostnadseffektiva sätt som vatten kan lagras i vattenkraften.

Vattenkraftens reglerbarhet har betydelse i olika tidsperspektiv. Dels kan energin (vattnet) sparas från perioder med lågt elbehov till perioder med högt elbehov (som på vintern), dels kan vattenkraften snabbt ändra sin elproduktion.

Genom att vattenkraften är reglerbar skapas utrymme för mer vind- och solkraft i elsystemet. Detta eftersom vattenkraften kan balansera dels snabba förändringar som sker i systemet när vinden tilltar/mojnar eller när solen går i moln, dels långsamma stora förändringar. Därför kan vattenkraften kallas dubbelt förnybar – den är i sig själv förnybar, och möjliggör mer annan förnybar el.

Vattenkraftverk och vattenmagasin är reglerade av vattendomar som bestämmer hur lite eller mycket vatten som får tappas. Vattenkraft är fantastiskt bra med sin reglerförmåga men även den har därför sina begränsningar.

Bjärke Energi äger halva Källafors kraftverk som finns i Säveån utanför Alingsås och bidrar på detta sätt till både förnybar produktion av el. Källafors kraftverk är dock ett exempel på strökraftverk som inte har någon magasinsförmåga utan producerar vattenkraft när det finns vatten i Säveån.

Spelning för er under Earth hour

28 mars, 2020

Ikväll hålls världens största klimatmanifestation Earth hour. Då många av er tvingas stanna hemma i spåren av Corona bjuder vi er alla som kunder hos Bjärke Energi en liten exklusiv spelning bara för er!

Klicka på bilden så börjar spelningen. Håll tillgodo!

Earth hour

26 mars, 2020

På lördag kväll hålls återigen världens största klimatmanifestation Earth hour. I land efter land släcker man ner för att visa att klimatet och vårt agerande hör ihop. Earth hour har vuxit till att bli en jättestor manifestation och många företag, organisationer och kommuner informerar och håller olika events för att uppmärksamma hur det står till med klimatet och hur vi kan bevara vår biologiska mångfald.

 

Vi vill i dessa tider av isolering kunna bjuda er som kunder på en mysig stund i samband med att vi släcker ner under lördag kväll. Detta gör vi genom en personlig och unik akustisk specialspelning av lokala artister! Länken till spelningen kommer att släppas här på hemsidan i samband med starten på Earth hour kl. 20:30 på lördag. Vi ses då!

 

11-kaffe på Bjärkegården

20 mars, 2020

Idag har vi tillsammans med BestEl varit och lämnat över kakpåsar till äldreboendet i Sollebrunn. Detta som ett led i att stötta det lokala näringslivet genom att handla lokalt men också för att liva upp en fikastund för de äldre som i dessa tider blir allt mer isolerade när även deras besök och evenemang ställs in. En liten gest med tydligt budskap – Tillsammans kan vi stötta och stödja samhällets olika funktioner!

Trevlig helg!

Vi möjliggör i Coronatider

19 mars, 2020

I dessa tider då karantän av olika slag tillämpas är det flera tekniker som möjliggör arbete eller skola från hemmet. Bjärke Energi har investerat mycket de senaste åren för att hålla en säker elleverans i området. Förbättringen märks tydligt. Dessutom kan vårt fibernät ge en stabil och snabb uppkoppling och Bjärkefiber finns nu hos en stor mängd av våra kunder!

Som ekonomisk förening är vi glada att våra satsningar ger just den stabilitet för våra medlemmar som krävs i annorlunda och svåra tider. Tillsammans håller vi landsbygden stark och Bjärke Energi gör ditt distansarbete möjlig!

Försiktighetsåtgärd p.g.a. Coronaviruset

13 mars, 2020

Som en följd av utvecklingen kring Coronaviruset har Bjärke Energi beslutat att stänga kundservice för besök. Detta för att skydda människors hälsa och bidra till begränsad smittspridning i samhället. Beslutet gäller tills vidare.

Vår kundservice finns som vanligt att nå via telefon och mail.

Tel:    0322-650500

Mail: info@bjerke-energi.se

 

Solcellerna på plats

12 mars, 2020

Nu har vi satt upp våra solcellspaneler på en av våra lagerbyggnader i Sollebrunn. Det är 160 st paneler på totalt 50 kW som genererar en förnybar elproduktion på 45 000 kWh. Elen som produceras kommer i första hand att användas av oss själva men överskottet matas ut på elnätet precis som det gör från våra andra producenter i området.

Vi har nu både egen solelsproduktion, andelar i lokal vindkraft samt delägarskap i lokal vattenkraft. Det är riktigt kul och tillsammans med våra kunder möter vi framtiden med än mer förnybar energi!

Fossilfritt Sverige 2045 – hur gör vi?

11 mars, 2020

År 2045 ska Sverige vara ett av världens första fossilfria länder. Kan det gå att nolla de klimatnegativa utsläppen?

Runt om i Sverige bubblar det av lyckade satsningar och projekt som sänkt växthusgasutsläppen hos ett företag eller en kommun. Dessutom har det ofta visat sig ha flera positiva synergieffekter. Det handlar om allt från energieffektivisering och smartare transporter till lyckade upphandlingar av varor och tjänster med lägre klimatavtryck. Energibranschen är en del av lösningen för många andra branscher då en viktig del är just elektrifieringen av transporter och industrin. Det kommer dock att kräva stora investeringar i både elproduktion och i elnäten. Det finns tre stora områden som energibranschen vill slå ett slag för:

  • Korta tillståndsprocesserna. Detta gäller både elnätsutbyggnaden samt ny elproduktion.
  • Ge fjärr- och kraftvärmen konkurrenskraftiga villkor. Då fjärrvärmen står för hälften av uppvärmningen i Sverige håller det nere behovet av el. P.g.a. höjda skatter på dessa områden blir denna typ av värme mindre lönsam och ingen vill längre investera. Det kan bli förödande.
  • Åtgärda kapacitetsbristen i elnäten. Runt storstäderna är det redan stora bekymmer och kommer ny elintensiv verksamhet måste lokalt producerad el kunna samverka där det så krävs med kraftvärme och andra aktörer.

Vi går en både utmanande och spännande framtid till mötes och energibranschen är beredd att göra sin del för att vi tillsammans ska nå vårt fossilfria samhälle!

Här kan ni läsa mer om Fossilfritt Sverige 2045:

Energiföretagen-färdplan el

Fossilfritt Sverige

Tidningen Din Energi

8 mars, 2020

Vecka 11 landar magasinet Din energi i brevlådan hos alla våra elnätskunder. Håll utkik!

Om du saknar tidningen eller inte kan vänta tills den kommer hem till dig kan du läsa den här DinEnergi_nr 1 2020_Bjärke

Trevlig läsning!

Halebop ny på Zmarket

27 januari, 2020

Den 22 januari lanserade Zmarket ytterligare en ny tjänsteleverantör för er som Bjärkefiberkunder! Halebop startar nu upp sin bredbandssatsning och hälsar:

”Vi har Sveriges nöjdaste mobilkunder, 10 år av 12 enligt SKI. Det ger oss fortsatt förtroende att göra vår grej. Att vara trovärdiga och schyssta. På riktigt. Nu börjar resan mot Sveriges nöjdaste bredbandskunder.”

Myndighetsavgifter

11 januari, 2020

Regeringen har beslutat om en höjning av elsäkerhetsavgiften samt nätövervakningsavgiften fr.o.m. 2020. Detta görs för att stärka arbetet med koncessionshantering och nätkoder samt förebygga elsäkerhetsrelaterade risker i syfte att skydda liv, hälsa och egendom.

Avgifterna debiteras via elräkningen en gång per år. Avgifternas storlek och vad de används till hittar ni på vår hemsida bjerke-energi.se/kundservice/myndighetsavgifter

 

Röjning av ledningsgator

8 januari, 2020

Vecka 2 börjar vi röja våra ledningsgator. Detta innebär att vi tar ner och rensar bort träd och sly under våra luftledningar för att minska risken för trädpåfall. Vi börjar med att röja en mindre sträcka i området runt Loo. Därefter fortsätter vi med området kring Lena-Fly och Hjällnäs-Östad.

Förnybar eller fossilfri energi – vad menas?

6 januari, 2020

Den svenska elproduktionen är till 98 % fossilfri vilket innebär fri från kol, olja eller gas. I Europa ligger snittet betydligt lägre, 40 %.  Här räknas förutom alla förnybara energikällor även kärnkraft in.

Med förnybar energi menas elproduktion genom sol, vind, vatten och biobränsle, d.v.s.  källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Sverige har där satt upp ett eget klimatmål som säger att vi ska ha en 100 % förnybar elproduktion år 2040. Idag har vi elproduktion från förnyelsebara källor på ca 50 %.

Gott Nytt År!

31 december, 2019

Nytt år med nya möjligheter! Vi hörs 2020!

Bjärke Energi önskar God Jul

23 december, 2019

Nu i juletider du tryggt och varmt kan mysa

även dina juleljus och lampor kan lysa

Tack vare elen blir livet lätt att leva

och julgröten både varm och lätt att sleva

Tomten vandrar runt i bygdens vrå

och vi sjunger bästa fålen apelgrå

Tillsammans gör vi tillvaron till en fest

med el till alla mår vi som bäst!

Med fundering om att vi kan dansa bomfaderalla

önskar vi en GOD JUL till er alla!

Höjd energiskatt från 1 januari 2020

21 december, 2019

Från och med 1 januari 2020 höjs energiskatten på el med 0,75 öre per kWh inklusive moms.

Regeringen fastställer före november månads utgång varje år den nya energiskatten som ska tas ut för påföljande kalenderår. Avgiften debiteras våra elnätskunder via vår faktura och vi betalar sedan in beloppet till Skatteverket.

 

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2020 är 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms).

 

Nya elnätstariffer

19 december, 2019

Den 1 februari 2020 justerar vi elnätsavgiften. Den generella höjningen blir +1,2%. Avgifterna i detalj finns på vår hemsida.

Ny vägbelysning längs gc-väg

18 november, 2019

Sedan i fredags är vägbelysningen i Långared, från Equmeniakyrkan ut mot Attholmen, släckt p.g.a. bygget av den nya gång- och cykelvägen. Den befintliga belysningen kommer att rivas inom kort för att sedan bygga upp ny belysning.