Nyheter

Ändring av nätavgift för kunder med 20A

Nätavgift med en effektkomponent gör det möjligt för dig att påverka elnätskostnaderna och samtidigt bidra till ett hållbart energisystem. När samhället ställer om och elektrifierar ökar trycket på hela energisystemet. Den ökade elanvänd­ningen kräver ny elproduktion och utbyggda elnät, men också att vi använder resurserna smartare. För att främja ett effektivt nätutnyttjade har Energimarknadsinspektionen beslutat […]

3 november 2023
Läs "Ändring av nätavgift för kunder med 20A"