Bjärke Energi

Vill du prenumerera på våra nyheter? Kicka här!

Nyheter

Öppet hus på elens dag 23 januari

22 januari, 2019

Onsdagen den 23 januari firas Elens dag i Sverige. Vi passar på att ha öppet hus och bjuder i år in våra barn och ungdomar med sina föräldrar till en stund hos oss. Det blir experiment, lyckohjul, korv med bröd samt chans att få åka i vår bandvagn! Dessutom får besökarna en välfylld goodiebag! Detta vill ni inte missa så ta med era barn, barnbarn, kusinbarn eller grannbarn och besök oss imorgon mellan kl. 17:00 – 19:00.

 

VÄLKOMNA!

 

Kapacitetsbrist och effektbrist – vad är vad?

19 januari, 2019

Det pratas mycket om kapacitetsbrist och effektbrist just nu. Men vad betyder det egentligen och vad är problemet?

Med kapacitetsbrist menas ofta en av följande två saker: Antingen produceras inte tillräckligt mycket el, eller så har inte elnäten kapacitet att ansluta och leverera el i den utsträckning som efterfrågas. Det är helt enkelt ”fullt” i elnäten.

Det är främst det senare, det vill säga kapacitetsbrist i elnäten, som har diskuterats den senaste tiden. Diskussionen är ofta kopplad till tillväxt och nyetableringar. Ett exempel är etableringen av serverhallar som kräver en stor mängd el och där det i många fall är just trångt i elnäten som är utmaningen. Att bygga nya ledningar tar tid och är dyrt men kanske kan kapacitet i elnäten till en viss del frigöras genom smart teknik och en del utmaningar som även kan avhjälpas genom att jobba med efterfrågeflexibilitet på olika sätt.

Med effektbrist menar man oftast den situation som kan uppstå några timmar en riktigt kall vinterdag när elförbrukningen är så hög att den el som vi producerar i Sverige inte räcker till utan vi behöver importera. Det är ingen brist i egentlig mening eftersom vi använder oss av den stora europeiska marknad vi är sammankopplade med för att hantera detta läge. Handel mellan länder är grunden för ett effektivt resursutnyttjande. Det gäller oavsett väder.

I Sverige har vi också en effektreserv som kan kickas igång om vi får så kallad effektbrist. Just nu finns det reservkraftverk som kommer att startas om det skulle uppstå effektbrist eller om den normala produktionen av vattenkraft, kärnkraft eller vindkraft störs av någon anledning.

Röjning av ledningsgator

13 januari, 2019

Under vintern sker röjning av träd och buskar under våra hög- och lågspänningsledningar samt runt våra transformatorstationer. Under januari-februari finns vi i området runt Sollebrunn-Torp-Borrås-Bjärlanda-Magra-Uplo-Bergstena samt området kring Loo-Gräfsnäs-Erska.

 

Om du som markägare har några särskilda synpunkter eller önskemål i samband med detta ber vi dig kontakta oss.

Montörer till Roslagen

12 januari, 2019

Stormen Alfrida har slagit hårt mot Roslagen och ett stort antal elabonnenter har varit strömlösa i många dagar nu. Vattenfall har arbetet intensivt under hela perioden och haft stor personalstyrka på plats. Dessutom har andra elnätsföretag i Sverige skickat linjemontörer till området för att bistå i arbetet. När helgen nu närmar sig behöver ett flertal av arbetslagen få permission och vila vilket gjort att vi på Bjärke Energi nu har skickat två av våra linjemontörer till området för att arbeta de kommande dagarna.

Denna typ av samverkan är ett fint exempel på branschens vilja att prioritera kundens behov och ett tecken på bra samarbeten hos våra linjemontörer!

Fjärrvärme – resurseffektiv uppvärmning

11 januari, 2019

Sedan mitten av nittiotalet äger Bjärke Energi en panncentral mitt i centrala Sollebrunn som förser bl.a. Sollebrunn skola, Bjärkehallen, Vårdcentralen, Bjärkegården samt ett flertal privata bostäder med värme. I gårdagens Alingsås Tidning publicerades en artikel om det arbete som gjorts och ska göras för att minska det upplevda bullret i samband med pelletsleveranser till panncentralen.

Artikeln täckte inte in all information kring bakgrunden till vår fjärrvärmeverksamhet så för att för att få veta mer hänvisar vi till vår hemsida via följande länk: Fjärrvärme

 

Månadsfaktura till alla elnätskunder

8 januari, 2019

Fr.o.m. januari 2019 kommer alla våra kunder att faktureras varje månad. Sedan tidigare faktureras de flesta av våra kunder varje månad men framöver gäller detta alla oavsett säkring eller förbrukning.

För att underlätta för dig som nu kommer att få fakturan oftare erbjuder vi både e-faktura och e-postfaktura vilka båda kan kombineras med autogiro.

Följ länken nedan för mer information om hur du kan göra din fakturahantering smidigare.

Betalservice

Minskat stöd till solenergi

28 december, 2018

På senare år har solenergi ökat kraftigt i Sverige. Som en effekt av den nya statsbudgeten kommer dock det statliga investeringsstödet att halveras nästa år. Under 2018 har 1 miljard delats ut i stöd och 2019 är det istället en nivå strax över 500 miljoner kronor avsatta för detta. Innebörden blir enligt förslaget en sänkning av bidraget från 30% till 15% för t.ex. en villaägare som sätter upp solceller på taket. Det är alltså lika många som får bidrag men ett mindre belopp.

Solenergi står idag bara för ett par promille av den totala elproduktionen i Sverige men ökar snabbt.

God Jul önskas alla våra kunder

19 december, 2018

Kundservice har stängt 27-28 december.

Vi hörs igen den 2 januari. Till dess finns mycket information att hämta på vår hemsida samt om ni loggar in på Mina sidor.

TH1NG är vårt nyaste tillskott på Zmarket

18 december, 2018

Idag lanseras en ny tjänsteleverantör, TH1NG, på Zmarket. TH1NG erbjuder sina tjänster till både privatpersoner och företag med tjänster som bl. a. internet, tv samt telefoni.

TH1NG är en helt ny teleoperatör med fokus på framtidens uppkopplade tjänster för både hem, fastigheter och företag. Bakom operatören, som ska bli de uppkopplade tjänsternas nav med ett enkelt gränssnitt för en mängd olika tjänster finns tidigare ledande personer från bland annat Bahnhof, IP-Only och Spotify.

– Vår ambition är att bli någonting mer än befintliga internetoperatörer på marknaden. Vi vill leverera mer än bara bredband. Tanken är att vi ska leverera ett helhetskoncept kring alla de smarta tjänster för hem, fastigheter och företag som nu börjar komma ut på marknaden. Initialt är det fokus på de traditionella operatörstjänsterna bredband, telefoni och TV, till privatkunder och fastigheter, samt företagstjänster. I mitten av nästa år planeras sedan den första versionen av vår plattform för de smarta tjänsterna vara klar för lansering.

Installationshjälp med fiber i hemmet

6 december, 2018

Nu finns det erbjudande på Zmarket till er som önskar hjälp med installationen i huset när ni fått fiber inkopplat.

Tänk dig att få ett riktigt IT-proffs hem till dig!

Det kan handla om installation av dina bredbandstjänster, aktivering eller demonstration av tjänsterna. Det kan också vara om något krånglar eller att du behöver hjälp med felsökning, installation av skrivare eller nätverkshårddiskar, rensa virus, förlänga räckvidden på trådlösa nätverk eller lösa problem med din tv.

De företag som erbjuder dessa tjänster finns under fliken Övrigt i menyn på Zmarket.

Prepaid tjänster för korta abonnemang på fibernätet

2 december, 2018

Vid vissa tillfällen kanske man bara vill ha ett internetabonnemang för en helg eller vecka. Det kan vara sommargäster, tillfälliga hyresgäster eller om man som utländsk medborgare inte har ett svenskt personnummer.

Zmarket har nu lanserat prepaid tjänster som möjlighet för kunderna där man betalar för utvald period med kreditkort. Än så länge finns inte så många operatörer att välja på men fler är på gång att starta upp även denna tjänst.

Byte till LED-armaturer

28 november, 2018

Alingsås kommun har beslutat byta befintlig vägbelysning på Skolgatan i Sollebrunn till nya moderna LED-armaturer. Det kan även bli aktuellt med byte av ett par stolpar på sträckan.

Arbetet är beställt och kommer att utföras av Bjärke Energi under kommande månader.

Under 2019 kommer liknande arbeten att göras på Plangatan och Centrumgatan.

Energiskatten 2019

26 november, 2018

Fr.o.m. den 1 januari 2019 ska energiskatt för elektrisk kraft betalas med 34,7 öre/kWh.

Detta innebär en höjning med 1,6 öre/kWh jämfört med 2018. Den förklaras dels av en tidigare beslutad nivåhöjning på 1,2 öre/kWh, dels en årlig indexuppräkning på 0,4 öre/kWh.

Nivåhöjningen på 1,2 öre/kWh avser delfinansiering av den slopade skatten på termisk effekt på kärnkraften samt sänkningen av fastighetsskatt på vattenkraft.

Informationsträff om fiber i Magra

14 november, 2018

Välkommen på fiberinformation!

Vi planerar att projektera fortsättningen av utbyggnaden av Bjärkefiber i Magra. Starten blir en informationsträff för er som bor i området och ännu inte är anslutna till fibernätet.

Ingen anmälan! Vi ses!

Ikväll kl. 18:00 i Magra bygdegård

 

Skriverier i media om elnätsavgifter

24 oktober, 2018

I somras uttalade sig den dåvarande energiministern Ibrahim Baylan kring elnätsbolagens avgifter till kunderna. Han menade att myndigheterna nu skärpt möjligheterna ytterligare för vilka intäkter bolagen kan ha genom att sänka avkastningsräntan i regleringen av elnätsbolagens ansökningar. Han tillsammans med media har uppfattat det som att alla elbolag har samma avkastningskrav och vinstoptimering vilket är helt fel.

Bjärke Energi är som ekonomisk förening ägt av sina kunder och har därför ingen anledning till hög avkastning då resultatet av det blir en återbetalning till samma kunder. Perioden som regleras just nu ger faktiskt Bjärke Energi möjlighet att ta ut så mycket som 2000 kr mer per år och kund men avstår. Däremot kan detta bli ett problem på längre sikt då vi har fortsatt stora investeringsbehov i elnätet. Vi står dessutom inför den stora omställningen av samhället där elen är en av nycklarna som gör att vi går mot ett fossilfritt samhälle.

Besiktning av luftledningar denna veckan

2 oktober, 2018

Vi kommer att genomföra besiktning av vårt luftledningsnät med hjälp av helikopter.

Besiktning av våra luftledningar görs för att säkerställa leveranssäkerheten till våra kunder och ev. hitta ledningssträckor som behöver åtgärdas. Vi har mycket skog på vårt område och det är nödvändigt att ta till denna hjälp för att få en bra överblick av vårt elnät.

 

Djurägare bör vara lite extra uppmärksamma under denna veckan. Start tisdag eftermiddag.

 

Tack för er förståelse!

Sabotage på belysning

1 oktober, 2018

Återigen har bygden drabbats av sabotage på belysningen över gång- och cykelbanan mellan Sollebrunn och Gräfsnäs. Stolparna har öppnats och kablar har klippts sönder vilket medfört att ungefär varannan lampa inte lyser nu när hösten kommer och mörkret faller. Dessutom har man kastat upp föremål mot glaset runt ljuskällan som därför spruckit eller lossnat helt.

Arbete med att reparera detta kommer att utföras inom kort.

Lamporna sattes upp för att trygga gång- och cykelstråket som är flitigt använt och det är enormt tråkigt att inte detta respekteras utan förstörs utan någon egentlig anledning.

Vi ses på Bjärkedagen

28 september, 2018

Lördagen den 29 september hålls den årliga Bjärkedagen i Sollebrunn. Vi kommer att delta och finnas på torget för att prata med er. Kanske har du frågor eller funderingar kring elräkningen, Mina sidor, solceller eller Bjärkefiber.

Hoppas vi ses!