Nyheter

Elstöd 2 till konsumenter

Nu pågår framtagning och rapportering av underlag för nästa elstöd. Även denna gång administreras stödet av Försäkringskassan men utbetalas endast till elanläggningar för konsumentändamål. Stödets storlek för Bjärke Energis kunder är denna gång 80% av anläggningens förbrukning under perioden 221101-221231 multiplicerat med 1,26 kr/kWh. Man kan maximalt få ersättning för 18 000 kWh/anläggning. Det är […]

27 april 2023
Läs "Elstöd 2 till konsumenter"