Säkringstariff

I nuläget finns endast kunder som har abonnemang med 16A eller 20A huvudsäkring kvar med den traditionella säkringstariffen hos oss. Även dessa kunder kommer att inom de närmaste åren läggas över på normaltariff. Ingen kund kan längre få säkringstariff utan alla nya kunder får normaltariff oavsett om det är en nyanslutning eller ett befintligt hus som byter abonnent.

Vill du redan nu förbereda dig för inför en framtida normaltariff? Det blir då viktigare att ha koll på sin elanvändning beroende på behov, pris och effekt. En förberedelse kan vara att titta på dina timvärden som publiceras på Mina Sidor. Där kan du få bra överblick och direkt se om dina ev. åtgärder eller förändringar leder till ett jämnare uttag. Ser du inte dina timvärden på Mina Sidor får du kontakta oss.

Läs mer om effektabonnemang och normaltariff i menyn till vänster.

Säkringsabonnemang

Fr.o.m. 2023-01-01

MätarsäkringFast avgift kr/år Överföringsavgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
16 lgh2 5003 12527,8034,75
164 7005 87519,8024,75
207 7009 62516,3020,38

Lägenhet avser bostadslägenhet i flerbostadshus med gemensam servissäkring, ett fastighetsabonnemang och med minst tre stycken abonnemang tecknade. Uppvärmning av lägenheterna och varmvattenberedning sker gemensamt via fastighetsägarens försorg.
Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 4,35 + 11,10 + 39,2 = 54,65 kr, moms tillkommer. Byggabonnemang kan tecknas för tillfälligt abonnemang, längst 1 år, vid behov av el till byggnation etc.