Säkringstariff

Fr.o.m. 1 januari 2024 finns endast kunder som har abonnemang med 16A huvudsäkring kvar med den traditionella säkringstariffen hos oss. Även abonnemang med 16A flyttas till Normaltariff fr.o.m. 1 september 2024.

Ingen kund kan längre få säkringstariff utan alla nya kunder får normaltariff oavsett om det är en nyanslutning eller ett befintligt hus som byter abonnent.

Vill du redan nu förbereda dig för inför en framtida normaltariff? Det blir då viktigare att ha koll på sin elanvändning beroende på behov, pris och effekt. En förberedelse kan vara att titta på dina timvärden som publiceras på Mina Sidor. Där kan du få bra överblick och direkt se om dina ev. åtgärder eller förändringar leder till ett jämnare uttag. Ser du inte dina timvärden på Mina Sidor får du kontakta oss.

Läs mer om abonnemang och normaltariff i menyn till vänster.

Säkringsabonnemang

Fr.o.m. 2024-01-01

MätarsäkringFast avgift kr/årÖverföringsavgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
16 lgh2 9003 62527,8034,75
165 6007 00018,0022,50

Lägenhet avser bostadslägenhet i flerbostadshus med gemensam servissäkring, ett fastighetsabonnemang och med minst tre stycken abonnemang tecknade. Uppvärmning av lägenheterna och varmvattenberedning sker gemensamt via fastighetsägarens försorg.
Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 4,35 + 11,10 + 90 = 105,45 kr, moms tillkommer. Byggabonnemang kan tecknas för tillfälligt abonnemang, längst 1 år, vid behov av el till byggnation etc.

Tillfälliga abonnemang

Fr.o.m. 2024-01-01

Tillfällig mätarsäkringFast avgift kr/årÖverföringsavgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
2512 60015 75018,0022,50

Villkor för tillfälliga abonnemang: Inom 12 månader efter inkoppling skall en permanent anläggning, utförd enligt gällande regler, finnas på plats och vara klar för inkoppling. Anslutningsavgift för en permanent anläggning enligt separat offert skall då erläggas. Offerten för en permanent anslutning skall vara godkänd vid inkoppling av byggabonnemanget. Senast 12 månader efter inkoppling av byggabonnemanget debiteras anslutningsavgiften för den fasta anslutningen.