Överklagande av möjlig intäkt

Förvaltningsrätten har idag, 11 december, givit ett antal elnätsbolag rätt i deras överklagande av tillåten intäktsram. I klartext betyder intäktsramen hur hög elnätstariffen tillåts vara.

Bjärke Energi har inte överklagat den intäktsram vi tilldelats av myndigheten och avser inte oavsett domslutets eventuella betydelse för vår del att höja avgifterna annat än som tidigare planerats. Vi kommer heller inte under överskådlig tid att höja till tillåten nivå (se diagrammet).

11 december 2013
← Se fler inlägg