Stormen Ivar och cykelvägsbelysningen Sollebrunn – Mellby

Stormen Ivar drog in och förstörde en hel del för de boende i norra Sverige.  Många är nu utan ström. Elnätsföretagen i Sverige samarbetar vid tillfällen som detta och Bjärke Energi har idag sänt två montörer till Hälsingland för att bistå i arbetet med att få fram strömförsörjningen i området. På detta sätt drar vi vårt strå till stacken. Då vi nu blir färre montörer på hemmaplan kan det innebära en del förseningar på våra egna arbeten som t.ex. att få belysning på cykelbanan mellan Sollebrunn – St Mellby till jul och vår förhoppning är fortfarande att så ska kunna ske. Vi kommer att göra vad vi kan för att det ska bli färdigt enligt tidplanen. Vi hoppas på överseende om arbetet med belysningen blir försenat men att vi alla får en skön och mysig jul!

14 december 2013
← Se fler inlägg