Utbetalning

På föreningsstämman den 26 maj beslutades att 1248 anläggningar kommer att få sin innestående återbäring utbetald under hösten. Detta är återbäring som gjordes för ca 20 år sedan men som inte utbetalats enligt tidigare års stämmobeslut. De berörda kunderna kommer att få utbetalningen som en kreditpost på fakturan.

4 juni 2014
← Se fler inlägg