Elkundernas topp 5 av önskade energitjänster

Detta resultat kommer från Elmätaren som är Svensk Energis konsumentbarometer och undersökningen genomfördes av United Minds i maj 2014. Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter som distribuerades enligt riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Totalt deltog 1043 personer i åldrarna 18 år och äldre.

Dessa energitjänster kom på topp 5:

  1. Värmesystem som automatiskt anpassar sig efter väderprognoser, solinstrålning och inomhustemperatur
  2. Värmesystem som automatiskt minskar temperaturen på natten eller arbetstid
  3. Funktion som varnar för om elräkningen är på väg att bli högre än vanligtvis
  4. Betala fast pris oavsett hur mycket hur mycket man använder
  5. Betala fast pris för en viss inomhustemperatur

Elmataren

11 augusti 2014
← Se fler inlägg