Vad är smarta elmätare?

En elmätare som idag kallas ”smart” beror främst på dess kommunikationssystem. Det handlar om hur ofta en mätare kan läsas av på distans, om det finns möjligheter att styra utrustning i hemmet, datalagringskapacitet m.m.

 

När kunden får tillgång till sina mätdata på ett snabbt och smidigt sätt kan han sedan disponera den informationen för att styra sitt hem efter de egna behoven. Kan man samköra det med information om prisläget öppnar detta närmast oändliga tillämpningar.

Bara fantasin begränsar möjligheten att förutse en spännande utveckling på detta området. Detta skulle kunna innebära en ny expansiv marknad för energitjänster. Och gladare kunder.

 

Ett förslag på en gemensam europeisk standard är just nu under bearbetning. Detta är en förutsättning för att smarta elmätare ska bli verklighet.

25 augusti 2014
← Se fler inlägg