Nya metod för intäktsram

Den metod som i dagens elnätsreglering används för att ta fram underlag till intäktsramen för elnätsföretagen kommer att ändras radikalt till nästa period 2016-2019. I nuvarande beräkning tar man hänsyn till elnätets kvalitet medan man nu beslutat om att ändra till att istället titta på elnätets ålder. Genom att ge lägre normpeng för en gammal elledning eller transformator ger man incitament att reinvestera och förnya. Detta skulle i sin tur förbättra elnätets överföringskvalitet enligt Energimarknadsinspektionen.

Hur de nya föreskrifterna kommer att påverka Bjärke Energis elnätskunder är ännu inte klart men vi fortsätter att arbeta enligt medlemmarnas önskan om att driva ett så kostnadseffektivt nät som möjligt utan något vinstkrav.

9 september 2014
← Se fler inlägg